Revolutionära kommunistiska partiet har bildats!

Den 27–28 april samlades 168 kommunister för att grunda det Revolutionära kommunistiska partiet i Stockholm. Nu ger vi oss ut för att med ljus och lykta hitta alla Sveriges kommunister som vill organisera sig för att krossa kapitalismen. 

Sommaren 2022 inledde Revolution, tillsammans med kamrater i hela världen i Internationella Marxistiska Tendensen, kampanjen “Är du kommunist? Organisera dig!” för att nå ut till och organisera de som dragit slutsatsen att kommunismen är den enda lösningen på kapitalismens problem. 

Efter det växte IMT med 34 procent på bara sex månader. I Sverige har vi gått från strax över 130 medlemmar i 11 grupper till 250 i 30 grupper på ett år. Under sommaren och hösten scannade 196 personer Revolutions “Är du kommunist” affischer och klistermärken och skrev in till marxist.se att de ville gå med. Gensvaret visade något mycket tydligt: det finns ett massivt lager av framförallt unga som inte längre skräms av högerns antikommunistiska propaganda, tvärtom. Ju mer kapitalisterna, högern och reformisterna försvarar folkmordet i Gaza, ju mer de spyr ut sin rasistiska galla, ju mer de attackerar arbetarklassen: desto mer inser unga att om just dessa personer attackerar kommunismen, så måste det vara precis det som behövs. 

Nu har vi också tagit steget till att i flera länder bilda partier. Internationella Marxistiska Tendensen, bildas i sin tur om till Revolutionära Kommunistiska Internationalen i sommar på World School of Communism. 

Sedan Revolution beslutade att lansera kampanjen för att bilda RKP, har ytterligare 154 personer skrivit in för att gå med. Meddelandena vi fått in visar just på behovet av att öppet förklara vad det är som behövs, ett revolutionärt kommunistiskt parti – del av en revolutionär kommunistisk international, och att vi bygger just detta.

“Jag vill gå med i RKP för att jag inte tror på kapitalismen som ideologi och det är på tiden för en förändring. Vi behöver börja organisera oss om vi ska ha en chans till revolution och överlevnad.”

“Jag vill gå med i RKP för att jag tycker att partier som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har missförstått vad de behöver kämpa för. De har bevisat gång på gång att de inte kämpar för arbetarna och låginkomsttagarna utan istället kompromissar med kapitalister och sedan kallar sig själva ”Demokratiska Socialister” om inte till och med det ses som för radikalt. Det är dags att vi visar vårt missnöje och förenar oss bakom ett Kommunistiskt parti.”

“Alltid velat kämpa för arbetarklassen. Stolt att gå med i RKP. LÄNGE LEVE MARXISMEN.”

“Hej, jag är en 18-årig grabb från förorten och känner att världen är helt i skit på grund av kapitalismen. Jag är lite påläst inom marxism, socialism, med mera. För mig har det alltid varit självklart att man ska ta hand om alla i samhället vilket är något som har glömts bort med åren. Jag vet inte vad jag skulle vilja göra hos RKP men vill utforska hur ett RIKTIGT marxistiskt parti ser på världssituationen.”

Det är av och för dessa personer som RKP har bildats. De som ser till kommunismen och som vill ta upp kampen här och nu.

RKP och RKI: verktyg för revolutionen

Kongressen öppnades av Ylva Vinberg som förklarade att RKP inte är som andra partier. 

“Vi är inte ett politiskt parti som de andra. Vi kommer inte stå här och lova att det är vi som kommer lösa alla problem i samhället. Rösta på oss: vi löser biffen. Vi är inga politiker och vi står inte för ”partipolitik”. Vi är revolutionärer. Vi säger sanningen: bara arbetarklassen, satt i rörelse kan kämpa tillbaka och vinna. Och bara revolutionen kan garantera att segrar blir bestående. Vi är inte ett parti som säger: gå med i vårt parti, bli en valarbetare som kampanjar för att våra företrädare ska få en bekväm position med hög lön i riksdagen. Att gå med i RKP är inte att arbeta för någon annans karriär. Du bygger partiet, detta är ditt parti, du tar klivet till att bli revolutionär, du arbetar för arbetarklassens frigörelse, varken mer eller mindre.”

Som kommunister inser vi att den enda möjligheten till att uppnå verklig kommunism är att arbeta för att krossa kapitalismen på världsskala. Från klimatkrisen, till krig och ekonomiska kriser: inga av de stora problemen kan lösas inom ett enda land. Ett kommunistiskt parti som endast arbetar för en revolution i Sverige, skulle inte vara värd namnet kommunist. RKP skiljer sig därför också från andra partier på vänsterkanten genom att det tillhör en verklig international. Det är inte en lös sammansättning av grupper som utbyter vissa erfarenheter. IMT, snart RKI, är en och samma organisation, med samma program, samma idéer och med samma grundläggande metoder. Vi arbetar för att ge det ledarskap som arbetarklassen behöver för att krossa kapitalismen i en socialistisk revolution, över hela världen. 

Detta var också tydligt genom hela kongressen. På kongressen deltog fyra kamrater från Danmark, två från Schweiz, två från Storbritannien, 13 från Finland, en från Norge och Niklas Albin Svensson från IMT:s ledning. I början av kongressen fick vi dessutom hälsningar från kamrater i Brasilien, USA, Storbritannien och Schweiz som berättade om hur de bygger i sina länder för att sprida kommunismens idéer i den klasskamp som pågår där. 

Under “Lansering av Revolutionära kommunistiska internationalen” förklarade Niklas Albin Svensson kapitalisternas oförmåga att ta sig ur krisen som inleddes 2008 och hur deras attacker mot arbetarklassen, och de ständigt växande motsättningarna inom kapitalismen, lett till våg efter våg av klasskamp och revolutioner världen över. Detta är grunden för den tillväxt vi sett för vår international: att vi hållit fast vid marxismens idéer och nu kan knyta an till dem som förkastar alla halvmesyrer, som ser bortom alla reformistiska lösningar och kräver en revolutionär lösning. 

Under diskussionen talade flera av våra internationella gäster, om fattigdomen som ökar i spåren av kapitalismens kris i deras länder, hur de ser samma lager kommunister i sina länder och hur de bygger för att organisera dem. I Danmark har de lanserat Revolutionært Kommunistisk Parti och ska hålla en grundande konferens för partiet i oktober. I Schweiz och Storbritannien ska de hålla sina grundande kongresser nu i maj. De finska kamraterna berättade om hur de gått från 14 kamrater på 8 mars i år, till 24 nu, där de satsar på att hålla sin första egna kongress i januari nästa år. 

Andra kamrater berättade om hur våra amerikanska kamrater deltar i universitetsockupationerna i USA, om krisen och potentialen för revolution i Mellanöstern: och behovet av att bygga RKI där, samt klimatkrisen och behovet av en revolution för att garantera mänsklighetens framtid på planeten. Leo Marklund förklarade att bildandet av RKI innebär att vi trotskister återtar vår rättmätiga plats som en del av den kommunistiska rörelsen, och uppmanade alla att delta på World School of Communism i sommar. Han förklarade också vilken effekt som grundandet av RKI och RKI:s manifest kommer ha. Han berättade om hur en person (nu medlem) hade sett en av våra affischer, scannat QR-koden och då läst RKI:s manifest som hade lagts upp den dagen. Hon skrev sedan in till hemsidan: 

“Grundandet av en ny genuin kommunistisk international ger mig hopp om kampen mot kapitalismen. Länge leve kommunismen!”

Potentialen för RKP i Sverige 

Under lördagen diskuterades kapitalismens kris i Sverige, och vilken massiv potential som finns för klasskamp i Sverige. Fredrik Albin Svensson förklarade: 

“Vi är uppväxta i en period i Sverige med inga eller små protester, inga större strejker, där vi bara kunnat nå ut till en minoritet, i en minoritet, i en minoritet. Men det är en period där sjukvården gått från en av världens bästa till att ha minst antal vårdplatser per invånare i EU. Just nu väntar 172 000 människor på operation. 88 000 har väntat i över tre månader. De har tagit skolan, trygghetssystem – allt – skurit ned och privatiserat det till oigenkännlighet. Samtidigt ser vi en fattigdom som inte setts på 70 år i Sverige. Pensionärer som letar pant i papperskorgar. Vanliga arbetare som går till Matmissionen för att ha råd med mat. Med andra ord: fattigsverige är tillbaka.”

Från situationen i vården, till de allt hårdare arbetsvillkoren i industrin, till förorten: alla kamrater förklarade hur situationen blir allt värre överallt, hur det bygger upp för klasskamp och vilken roll vi kan spela. Valter Karlsson, gymnasielev i Stockholm, berättade om hur missnöjet över fiskparasiter i maten, bröd och vatten till lunch och kalla klassrum på hans skola ledde till att hans klasskompisar frågade honom vad de kunde göra. Han svarade dem “vi kan gå ut i skolstrejk”. Han förklarade att när man är öppen kommunist så kommer folk att komma till en, eftersom de vet att vi har idéer om hur man kan kämpa tillbaka. Det gäller särskilt på skolor, där det inte finns några fackförbund och knappt några politiska organisationer alls närvarande, som kan kanalisera kampen eller för den delen blockera den, så som ledarna för de svenska fackförbunden gör. 

Vilken roll som RKP ska spela i klasskampen och hur vi ska bygga vårt parti diskuterades också på söndagen. Kamrater berättade om hur vi deltagit i Palestinarörelsen, om hur de försöker vinna sina kollegor till partiet på sina arbetsplatser och bygga RKP grupper på skolor. Charlie Sahlin berättade om hur de nu har en grupp på 6 kamrater på Schillerska gymnasie i Göteborg. Calle Niemi från Umeå berättade om hur de gjort resor till Skellefteå, Luleå, Piteå, Sundsvall, Hudiksvall, Boden och Örnsköldsvik – samt Vasa i Finland – för att bygga nya RKP grupper. 

Detta kommer grupper nu att göra över hela landet i sommar: följa i August Palms spår och göra en Sverigeturné för att bygga ett verkligt landsomfattande parti. Potentialen är tydlig även i småstäder, som flera kamrater från Karlstad förklarade, som inte bara byggt två grupper i Karlstad, utan även en grupp i Kristinehamn. På ett år har vi etablerat oss i en hel mängd nya städer: Borås, Växjö, Varberg, Kristinehamn, Örebro, Norrköping, Skellefteå och Örnsköldsvik. 

Som Ylva Vinberg förklarade i sitt avslutningstal: 

“Vi ska ut i Sverige och söka med ljus och lykta, från Ålidhem i Umeå, till Farsta i Stockholm, från Osby i söder till Vilhelmina i norr, efter kommunister att organisera. På gator och torg, på fabrikerna och i sjukhusen, i skolorna och i matbutikerna, överallt ska vi, steg för steg, så ett RKP frö.”

Detta är vad RKP först och främst riktar in sig på: att vinna den kommunistiska ungdomen. För att göra det måste vi, som många kamrater förklarade, SYNAS som kommunister. Kamrater berättade om hur de stått på stolar på caféer och hållit tal, gått upp och ned för gator och hållit tal med megafon, ställt sig på soptunnor och hållit tal. De berättade om hur de kommit till demonstrationer, gymnasieskolor och nya städer med flaggor med hammaren och skäran. 

Men vi kommer också att kasta oss in i den kommande klasskampen. Som Leo Marklund förklarade under passet “Så bygger vi Revolutionära kommunistiska partiet” handlar detta arbete om något mer än att bara skrika ut att vi är kommunister. När vi bygger på arbetsplatser och intervenerar i kamp måste vi lära oss att knyta an till och förklara våra lösningar på ett sätt som kan knyta an till de som ännu inte är kommunister. 

“En kommunists uppgift är att knyta an till medvetandet som finns och genom det bevisa behovet av revolution. Man bygger på de bästa slutsatserna som arbetarna på en arbetsplats eller en viss rörelse har dragit och visar en väg framåt i kampen, nästa logiska steg.”

Detta kräver som Leo förklarade, både övning men också teoretisk skolning. Många kamrater lyfte fram det som Lenin förklarade i Vad bör göras? “Utan revolutionär teori, ingen revolutionär lösning”. Budskapet gick hem. Vi sålde rekordmånga böcker för 54,000 kronor. Vår nyutgivna bok, Lenins Imperialismen, sålde vi 58 exemplar av. 

Men det kanske starkaste beviset på vilken entusiasm som rådde på kongressen var insamlingen som drog in 863 000 kronor! Dessutom höjde kamrater sina medlemsavgifter med 5750 kronor under helgen. Som Sebastian Ingvarsson förklarade under passet “Hur kommunister finansierar sitt parti”: 

“Vi bygger med samma metoder som arbetarrörelsen en gång byggdes upp med, med vanliga arbetare och ungas uppoffringar. Idag har den övriga vänstern gjort sig beroende av statligt stöd. Därför tvingas de en efter en att skära ned och lägga ned, när regeringen drar ned på presstödet. Vi kommer inte göra det. Som kommunister inser vi att eftersom vi vill störta den borgerliga staten, kan vi inte vara beroende av den”.

Nu ska vi ge oss in i en intensiv maj och en intensiv sommar för att bygga partiet, med början på första maj. Kamrater över hela landet kommer sedan resa ned till Malmö för att delta på demonstrationerna under Eurovision mot Israels deltagande. Vi kommer hålla en presskonferens för att tillkännage bildandet av partiet för Sveriges medier. Vi kommer att organisera deltagandet på World School of Communism i Varberg där vi ska delta i invigningen av en åtta meter hög Leninstaty. Sedan ger vi oss ut på en sommarturne för att bygga RKP över hela landet. 

Det finns ingen viktigare uppgift än att organisera sig för att störta kapitalismen. Som Ylva Vinberg sa i sitt avslutningstal: 

“Kamrater, det är vår generation som kommer avskaffa kapitalismen. Vi kommer göra det, för att vi måste göra det. Så bestäm er för det, här och nu: för alla de som kommit före oss, för oss och våra familjer och världens alla förtryckta, för de kommande generationerna. Säg likt Rosa Luxemburg: Jag var, jag är, jag blir. Det är den kommunistiska tråden som går genom historien och binder oss till det löftet. De var – de slogs för kommunismen. Vi är – vi slåss för kommunismen. Och tusentals, tiotusentals, hundratusentals, miljoner kommer att bli. För dem, för oss, för de som kommer efter oss.”

Vill du kämpa för kommunismen? Vill du krossa imperialismen? Gå med i RKP nu. 

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,165FansGilla
2,330FöljareFölj
1,121FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna