Är du kommunist? Organisera dig!

Är du kommunist? Gå med i Revolution, den svenska sektionen av den Internationella marxistiska tendensen!

Kapitalismen leder mänskligheten mot barbari. För en hel generation innebär kapitalismen endast kris, försämringar och klimatkatastrof. Var vi än tittar ser vi alltmer krig, fattigdom och exploatering. Samtidigt har de rikaste samlat på sig obscena rikedomar.

Därför har det aldrig funnits en viktigare tid att vara kommunist. Revolution, den svenska sektionen av den Internationella marxistiska tendensen, hänger sig till att avskaffa kapitalismen på världsskala och sätta makten i arbetarklassens händer – genom en socialistisk revolution. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala, Karlstad och på en rad mindre orter. Bor du på en annan ort så kan vi hjälpa dig att bygga kommunismens styrkor där.

Varför kommunister studerar marxismen

Kommunismen är inte en fin idé eller en identitet, utan känd som historiens mest hårdföra revolutionära strömning. Kommunister dedikerar sina liv för att bemästra marxismens idéer, intervenera i klasskampen och kämpa för revolution. Vi försvarar den revolutionära marxismens genuina idéer, som representeras av Marx, Engels, Lenin och Trotskij.

Marxismen är den vetenskapliga socialismen, ett sätt att förstå världen för att kunna förändra den. Vi måste börja med att analysera och förstå den sanna utvecklingen under kapitalismen, och de krafter som driver den mot kris och revolution.

Ett revolutionärt ledarskap

Slutsatsen är att vi behöver en revolution, och den enda kraften i samhället som kan genomföra den är arbetarklassen. Inte en lampa lyser, inte ett hjul snurrar, utan arbetarklassens tillåtelse. När den mobiliserar sig finns det ingen kraft i världen som kan stoppa den.

Arbetarklassen börjar nu röra sig i land efter land. Men för att arbetarklassen ska segra krävs ett kämpande, revolutionärt ledarskap.

Den Internationella marxistiska tendensen (IMT) har under den senaste perioden vuxit med stormsteg, men vi måste bli ännu starkare. Att bygga det revolutionära ledarskapet – i Sverige och internationellt – är och förblir den mest brännande uppgiften för kommunister i denna epok. Inte i framtiden, utan här och nu.

Vi hänger oss till att fullfölja denna historiska uppgift. Därför vädjar vi till dig att gå med oss. Revolutionen behöver dig! Gå med i den Internationella marxistiska tendensen idag! Skriv upp dig nedan, så kontaktar vi dig omgående.