Sollefteå BB ockuperat

av Lou Bågmark
Bild: Vi som stödjer BB-ockupanterna (Facebook grupp)

Sedan 30 januari har flera boende i Sollefteå ockuperat sjukhuset, efter att Västernorrlands landsting beslutat att lägga ned BB samt akutkirurgin. En nedläggning av BB skulle betyda att blivande mammor skulle behöva resa till Örnsköldsvik eller Sundsvall för förlossning. För vissa skulle det innebära en resa på upp till 20 mil till BB.

Boende i Sollefteå var tvungna att ta saken i egna händer när politikerna i Västernorrland vägrade lyssna. De skapade Folkinitiativet Ådalen 2017, som nu oavbrutet har ockuperat BB samt hållit manifestationer för att rädda förlossningsvården. Kampviljan är stor. Den 30 januari sa en av talespersonerna Anna-Marica Ek till Expressen som svar på hur länge ockupationen ska pågå: "Tills BB öppnar igen. Det är tjurigast vinner, och vi är tjuriga."

Nedläggningen i Sollefteå följer på en rad av hot och nedskärningar i sjukvården på landsbygden som till exempel hotet om nedläggning av akutvården i Kalix och Kiruna. Men nedläggningen följer också en trend av systematiska nedskärningar på förlossningen och kvinnosjukvården efter nedläggningen av BB i exempelvis Karlskoga, Stockholm och nu även Mölndal där BB planeras läggas ned.

Nedläggningen av BB i Sollefteå och andra exempel är bevis på det kapitalistiska systemets kris och inhumanitet. Kampen mot nedläggningen måste förenas med kampen mot nedskärningar över hela landet men också mot det kapitalistiska systemet i sin helhet.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 199 kr får du 10 nr av Revolution med 16 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.