IMT förkastar fängelsestraff för katalanska politiska fångar

Nio katalanska politiska fångar, som har hållits häktade i näs­tan två år, har nu blivit dömda till mellan 9 och 13 år långa fängelsestraff av Spaniens högsta domstol för uppvigling och missbruk av allmänna medel. Och vad var deras ”brott”? Orga­niserandet av folkomröstningen om Kata­loniens självbestämmande den 1 oktober 2017. Detta är ett skandalöst och odemo­kratiskt åtal som tydligt visar hur rutten den spanska grundlagen är. Internatio­nella Marxistiska Tendensen fördömer dessa skamliga domar och uppmanar alla socialistiska, demokratiska och arbetaror­ganisationer världen över att mobilisera mot dem med all sin kraft.

De katalanska politiska fångarna har friats från anklagelserna om uppror och i stället funnits skyldiga till uppvigling, ett brott som är taget direkt ur Francope­riodens strafflag. Brottet innefattar ”att genom offentligt och tumultartat uppror förhindra, med våld eller andra olagliga medel, lagens tillämpning”. Det var inget ”tumultartat uppror” i Katalonien, och inte heller någon ”användning av våld”. Vad som skedde var en massrörelse som tog till gatorna på ett organiserat sätt för att kräva deras demokratiska rätt till själv­bestämmande. Själva rättegången var full av oegentligheter och godtycklighet från domarnas sida, som var fientligt inställda till de åtalade och systematisk bedömde deras bevis som olämpliga.

En av grundvalarna i Spaniens reger­ingsform från 1978, född ur en rutten kompromiss mellan arbetarrörelsens led­are och diktaturen efter Francos död, är Spaniens enhet – garanterad genom våld – och förnekandet av nationernas rätt att själva bestämma om de vill fortsätta vara en del av Spanien. Att trotsa denna princip ses som att trotsa hela systemet. Det var därför som den spanska sta­ten använde sig av brutal repression för att kväva folkomröstningen, och sedan arresterade den katalanska myndighet­ens ledning och stängde det katalanska parlamentet. Nu har den statuerat exem­pel genom dessa domar för att varna alla som tänker försöka sig på att återupprepa denna utmaning mot staten.

Massrörelser är redan på gång i Katalo­nien. Studenter har lämnat skolorna och universiteten, och tusentals samlas i städer och byar för att protestera mot detta skan­dalösa åtal. De kräver alla politiska fång­ars omedelbara frihet samt försvarandet av rätten till självbestämmande. Detta är vägen framåt. Redan i oktober 2017 bevi­sades det att den spanska regeringen bara kan bekämpas genom massaktion.

Internationella Marxistiska Tenden­sen står med de katalanska massorna i deras kamp för självbestämmande och till försvar för demokratiska rättigheter. Vi har redan tagit tydlig ställning för kra­vet på att släppa de katalanska politiska fångarna. Ledarna för den katalanska regeringen, nu dömda till fängelsestraff, vacklade vid den kritiska punkten 2017 och förde aldrig kampen till sitt slut. Det har inte räddat dem och vi måste dra lär­dom av den här erfarenheten. Kampen för en katalansk republik, vilken skulle representera ett massivt slag mot 1978 års konstitution, kan bara nå framgång genom revolutionära medel. Den måste kombineras med kampen för arbetares sociala rättigheter (bostäder, utbildning, sjukvård, arbetsrätt) för att ge den en bre­dare bas både i Katalonien och hela den spanska staten.

Internationella Marxistiska Tendensen uttalar sin solidaritet med de dömda samt de medlemmar ur CDR som blev arreste­rade i september detta år, och som nu hålls häktade. Vi kräver att de friges omedelbart och att samtliga åtalspunkter skrivs av. De är politiska fångar som häktats för att ha utövat grundläggande demokratiska rät­tigheter. Vi uppmanar arbetarrörelsen, samt demokratiska och socialistiska orga­nisationer världen över, att mobilisera mot detta angrepp mot de demokratiska rättigheterna.

  • Frihet för de katalanska politiska fångarna!
  • Solidaritet med de katalanska massornas rörelse!
  • För en katalansk socialistisk republik som gnista för en revolu­tion på den iberiska halvön!

Internationella Marxistiska Tendensen

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,425FöljareFölj
1,211FöljareFölj
2,021FöljareFölj
711PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna