Regeringens budget: förbered för att kämpa tillbaka

Större nedskärningar i en redan krisande välfärd och obefintliga satsningar för att rädda klimatet – men sex miljarder i skattesänkningar för de rikaste och en massiv höjning av försvarsbudgeten på över 20 miljarder kronor till 2025. Det är innehållet i Löfven-regeringens höstbudget.

Enligt Handelsbanken behöver den redan krisande välfärden 140 miljarder kro­nor till 2026, för att undvika ytterligare försämringar. Det motsvarar över 20 miljarder årligen. Regeringen påstår sig i budgeten tillföra välfär­den en fjärdedel av den sum­man – 5 miljarder – 2020. Ingenting 2021, eller 2022. Men samtidigt avskaffar man bland annat den så kallade patientmiljarden. Den verk­liga siffran är 3,5 miljarders ökning 2020, mindre än en femtedel av den summa som skulle behövas för att behålla nuvarande alldeles för låga personaltäthet i ett år.

”Vi står inför en situation som välfärden i Sverige inte upplevt sedan den ekono­miska krisen på 90-talet”, skrev ordförande för 8 fack­förbund i Aftonbladet den 18 september. Men sanningen är att situationen i välfärden redan nu är värre än den var på 90-talet. Arbetsmiljön tvingar redan många lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, med flera att säga upp sig. Ytterligare nedskärningar kan inte få annat än katastro­fala konsekvenser.

Samtidigt prioriterar regeringen att sänka skatten för de 345 000 rikaste perso­nerna i Sverige med totalt 6 miljarder kronor, genom att ta bort värnskatten.

På att rädda klimatet läg­ger regeringen 3 miljarder kronor, så att den samlade budgeten för ”allmän miljö-och naturvård” landar på 13 miljarder i vad Magdalena Andersson kallar en ”ambi­tiös klimatomställning”. Det är lika mycket som Sverige årligen lägger på skatteun­dantag för fossila bränslen enligt Naturvårdsverket.

Desto viktigare verkar regeringen tycka att det är att kunna delta i fler imperialis­tiska invasioner i likhet med de i Irak, Afghanistan och Libyen. Ökningen med 5 mil­jarder årligen till 2025 – då försvarsbudgeten ska uppgå till hela 84 miljarder kronor – är den snabbaste sedan efterkrigstidens upprustning.

Detta är en budget för de rika, i linje med januariöver­enskommelsen som Socialde­mokraterna och Miljöpartiet slutit med Centerpartiet och Liberalerna. LO-ledningen och Vänsterpartiet har sågat budgetförslaget i debattar­tiklar, men inte tagit något steg till att mobilisera på arbetsplatser och gator. Sär­skilt med en kommande eko­nomisk nedgång står vi inför brutala angrepp mot våra lev­nadsvillkor, och det enda sät­tet att försvara oss är genom att ta strid för en kämpande socialistisk arbetarrörelse.

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,334FöljareFölj
1,127FöljareFölj
2,021FöljareFölj
699PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna