Hård skolpolitik skapar sämre resultat och mående

Möjlighet till betyg från årskurs fyra, mobilförbud och ett ökat fokus i läro- och kursplaner på ”flit och ambition”, pekar ut riktningen för skolpolitiken i regerings- överenskommelsen. Socialdemokraterna följer i högerpartiernas fotspår med reformer för en allt hårdare skola.

De senaste åren har pressen ökat kraftigt på skolelever. 2011 införde alliansregeringen ett nytt betygssystem, som inneburit att misslyckande på enskilda delmoment omedelbart lett till sänkt betyg. Samtidigt införde man betyg redan från årskurs sex – vilket nu alltså ska utsträckas till betyg från årskurs fyra för de skolor som vill.

Det finns inga belägg för att tidigare betyg skulle leda till förbättrade resultat, tvärtom. Skolverkets utvärdering från 2017 konstaterar att betyg i lägre ålder tenderar att leda till lägre intresse för skolämnen och sämre kunskapsutveckling. Särskilt de med lägre betyg påverkas negativt.

Däremot är det tydligt att tidigare betyg leder till ökad psykisk ohälsa. I en annan undersökning från Skolverket 2017 berättar 77 procent av de tillfrågade lärarna att deras elever blivit mer stressade sedan betygen infördes.

Detta är i linje med andra undersökningar om hur elever mår. Enligt Socialstyrelsen så har den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år ökat med över 100 procent mellan 2006 och 2016.

I stället för att satsa på ökad kunskap, satsar den nya regeringen på ökad kontroll och disciplin. Detta förbereder eleverna för en arbetsmarknad där arbetarna pressas till att arbeta allt hårdare. Att man ska lyda order och hålla sig på sin plats, präntas in från allt tidigare ålder.

Under kapitalismen går storföretagens vinster före människors utveckling. För att kunna ta tillvara på varje elevs kreativitet, initiativförmåga och kapacitet, behöver vi organisera oss för en annan skola i ett annat system. Vi behöver bekämpa högerns hårdare skolpolitik, som en del i kampen för socialism.

Thea Wilhelmsson

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,165FansGilla
2,330FöljareFölj
1,121FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna