Uttalande från IMT: Kapitalismen tar död på planeten – vi behöver en revolution!

”Havet reser sig och det gör vi med.” Så stod det på ett av plakaten vid #YouthStrike4Climate (”ungdomar strejkar för klimatet”) i London nyligen. Ungdomar världen över går ut på gatorna för att ta itu med vår tids brännande fråga: den stundande klimatkatastrofen.

Ungdomarnas strejker, som började i Sverige förra augusti med att skoleleven Greta Thunberg protesterade varje vecka, har snabbt spridit sig internationellt. I alla länder är situationen densamma: en ny, radikaliserad generation börjar aktivera sig politiskt och kräver handling och en förändring av systemet för att stoppa miljöförstörelsen.

Klimatförändringarna hör inte längre till framtiden. Orkaner växer redan nu i styrka, skogar brinner, människor dör av värmeböljor, torka, översvämningar och svält. Sådana extrema väderhändelser håller snabbt på att bli regel, inte undantag.

Haven förorenas av plast och kemiskt avfall som dödar fisk och andra havslevande varelser. Grundvattenreserver töms eller förgiftas vilket leder till omfattande brist på denna livsnödvändiga resurs. Varje år dör arter ut när ekosystem besinningslöst förstörs.

Något måste göras omedelbart. Det är grundläggande att kraftigt minska utsläppen och föroreningarna. Dessutom måste storskaliga skyddsåtgärder vidtas, som att bygga översvämningsskydd och återplantera skog. Men kapitalisterna och deras politiska representanter är helt oförmögna att genomföra de radikala förändringar som krävs.

Det behövs världsomspännande åtgärder för att lösa ett världsomspännande problem, men de kapitalistiska regeringarna är maktlösa. Denna tröghet i toppen beror dock inte bara på att den politiska viljan saknas. Världens ”ledare” är inte likgiltiga i frågan för att de saknar motivation utan för att deras avsikt först och främst är att försvara det kapitalistiska systemet, inte mänsklighetens framtid eller planeten. Greta Thunberg sa i sitt tal till FN:s klimatkonferens att:

”Om lösningar är så omöjliga att hitta inom systemet, så ska vi kanske förändra själva systemet. Vi har inte kommit hit för att be världens ledare att bry sig. Ni har struntat i oss förut och ni kommer att strunta i oss igen. Vi har slut på ursäkter och snart har vi slut på tid. Vi har kommit hit för att berätta för er att förändring kommer, vare sig ni gillar det eller inte. Den verkliga makten hör till folket.”

Detta är pudelns kärna. Thunberg påpekar att forskare ignoreras och uppmanar regeringar att lyssna till vetenskapliga belägg och råd. Men kapitalisterna och deras politiker kommer inte att övertygas av moraliska argument, och inte heller av fakta eller siffror. I slutändan kan vi inte förvänta oss att denna världsfrånvända elit kommer göra någonting för att skydda jordklotet eftersom de bara drivs av att göra så mycket vinst som möjligt på vår bekostnad.

Det är det nuvarande ekonomiska systemet, kapitalismen, som tar död på vår planet. Dess omättliga jakt på kortsiktigt maximala vinster bär ansvaret för det race to the bottom, den kapplöpning mot avgrunden, som innebär att miljön och livskvaliteten hela tiden försämras. Det är storföretagen som bestämmer vad som produceras och hur det produceras. Detta görs emellertid inte enligt någon plan. I stället lämnas vår ekonomi till den så kallade ”osynliga handen” – det vill säga till marknadens anarki.Bild: Socialist Appeal

Företagen tar genvägar och struntar i förordningar närhelst de kan för att minska sina utgifter, konkurrera ut sina rivaler, erövra nya marknader och maximera sina vinster.

Detta visar utsläppsskandalen på Volkswagen tydligt. Det har visat sig att de flesta stora tillverkare av dieselbilar har fuskat vid fordonstester för att slinka förbi kraven på lägre utsläppsnivåer. Samtidigt erbjöd politikerna skattelättnader för dieselbilar. Resultatet blev en drastisk försämring av luftkvaliteten i städerna.

Ett annat exempel är mikroplaster. Företag – när de lämnas åt sin egen vinstjakt – har förorenat haven och deras invånare med små plastpartiklar. Följderna av detta kunde enkelt ha uppmärksammats (och undvikits) i förväg. Systemet reagerar dock först när skadan redan är skedd, och tar aldrig ett helhetsgrepp om situationen.

De kapitalistiska politikerna har inget att erbjuda som svar på den här förödelsen. Det enda de kan föreslå är att vi alla gör individuella val för att minska vårt klimatavtryck.

Men ”lösningarna” som kommer ur detta är fullständigt reaktionära. I grund och botten är de bara ett sätt att ”grönmåla” åtstramningspolitiken – som säger åt arbetare och fattiga att de måste dra åt svångremmen för att lösa ett problem som kapitalisterna med sitt ruttna system har skapat.

Detta liberala och individualistiska mantra står dessutom, vilket är det viktigaste, i rakt motsättning till fakta. Till exempel visade en studie nyligen att 100 storföretag (främst stora producenter av fossilbränslen) står för mer än 70 procent av alla växthusgasutsläpp.

Detta visar tydligt vem som egentligen bär ansvaret för klimatförändringarna. Men det visar också vägen framåt. Dessa omfattande monopol står för större delen av miljöförstöringen. Om de förstatligades under en socialistisk produktionsplan skulle de i stället kunna basera sig på moderna gröna teknologier för att stoppa utsläppen och miljöförstöringen inom några år.

Genom att förena forskarvärldens skarpaste hjärnor med industriarbetarnas färdigheter under demokratisk arbetarkontroll skulle vi kunna ställa samhällets alla teknologiska förmågor och resurser till mänsklighetens och planetens tjänst.

Världen över reser sig vänstern och olika sociala rörelser. Uppgiften nu är att föra in den radikala kampvilja som finns i elevers och studenters klimatstrejker i dessa breda rörelser så att arbetare och unga kämpar tillsammans för en djärv socialistisk miljöpolitik.

I vissa länder har de som strejkar för klimatet tagit vänt sig till fackföreningarna för att få deras stöd. Detta är en helt korrekt metod. Fackföreningarna måste nu svara genom att ställa sig bakom studenternas krav med mobiliseringar och strejkaktioner. Detta är inte bara en fråga som rör unga människor utan något som påverkar alla arbetare.

Den organiserade arbetarklassens kraft, när den beväpnats med ett socialistiskt program, skulle vara omöjlig att stoppa. Som marxister alltid sagt kan inte en glödlampa lysa och inte ett hjul snurra utan arbetarklassens tillstånd – arbetare får hela samhället att fungera.

Bara genom att avskaffa det kapitalistiska systemet och ersätta det med socialism kan vi planera planetens resurser på ett demokratiskt sätt. Bara genom en socialistisk samhällsomvandling kan vi tillgodose majoritetens behov på ett sätt som står i samklang med miljön i stället för att skapa vinst åt en parasitär minoritet.

Teknologin och vetenskapen för att hantera klimatförändringarna finns redan. Under kapitalismen används teknologin och vetenskapen för att förstöra vårt jordklot, inte för att rädda det. Socialism eller barbari: det är den framtid vi står inför. Vi behöver en revolution.

  • Maximal mobilisering den 15 mars!
  • Kapitalismen är problemet – socialismen är svaret!
  • Gå med i IMT!

Internationella Marxistiska Tendensen

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,272FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna