Fråga Revolution! #80

Vad behöver du för att förbereda den socialistiska revolutionen? Till varje nummer av Revolution skickar kamrater från hela landet in frågor som redaktionen svarar på. I det senaste numret handlar de om alltifrån kommunismen som vetenskap, till fackligt arbete, till världsrevolutionen och hur man borde bygga på Jamaica. 

Göteborg

Hur kan vi som kommunister vara objektiva i våra analyser, när vi har en så stark vilja att krossa klassamhället?

Det är just den viljan som tvingar oss att vara objektiva, att göra analysen vetenskapligt, på samma sätt som en läkare som vill hjälpa sina patienter måste vara objektiv för att ställa diagnos. Om en strejk ska lyckas exempelvis, kan vi inte basera oss på önsketänkande: vi måste göra en noggrann analys av villkoren, stämningen, vilka krav som bäst svarar mot situationen och så vidare.

För borgarklassen däremot ställs frågan annorlunda. De kan inte längre utveckla samhället vidare, och försöker istället rättfärdiga sitt döende system, och behöver till varje pris motarbeta de idéer som hotar det. Därför är det mycket svårare för dem att ha en vetenskaplig analys av samhället och historien – av den enkla anledning att vetenskapen mer och mer pekar på kapitalismens ohållbarhet. Medan vår subjektiva klasståndpunkt är en hjälp i vår vetenskapliga analys, är deras ett hinder. Desto bättre för oss! I vår klasskamp kan våra generaler bygga på mänsklighetens samlade kunskap. Borgarklassen får nöja sig med varelser som Trump, Busch och Bolsonaro. 

Hur kan jag bygga en kommunistisk cell på högstadiet?

Det vet du bättre än vi! Vi får ibland höra från en eller annan kamrat att det just på den personens skola inte skulle finnas några kommunister. En eller två veckor senare har en kommunist på deras skola skannat våra klistermärken. 

Allmänt sett är nyckeln att vara kommunist på riktigt. Har du vänner som är kommunister, samla dem direkt. Om du tar varje tillfälle att kämpa för en kommunistisk politik, sprider affischer och klistermärken, säljer tidningen, försöker samla folk i de viktigaste frågorna – då kommer du naturligt att hitta fler. 

Kalla till ett kommunistiskt möte på skolan, beställ ett “starter pack” från vår hemsida, skicka in era medlemsavgifter och fortsätt arbetet – du har nu en cell av RKP på din skola.

Vi har en ny kamrat som åker till Jamaica i maj för att göra forskning. Kan vi sätta honom i arbete där för att bygga en grupp?

Ja! Se till att diskutera artiklarna om Jamaica på marxist.com/jamaica noggrant. Hör med internationella centret om vi har någon kamrat på plats redan. Ta med ett stort gäng In Defence of Marxism och gärna några böcker – både för kamraten och för nya intresserade. I senaste valet röstade bara 29 procent, vilket är ett slående fördömande av systemet och dess politiska institutioner. Med en djärv ingång finns det helt säkert möjligheter.

Stockholm

Hur använder vi marxismen som en vetenskap?

Marxismen, den vetenskapliga socialismen, måste bygga på de mest avancerade idéerna människan utvecklat: framförallt inom filosofi, historia och ekonomi. Vi måste ha en bred förståelse för världen omkring oss, för att förstå hur vi medvetet ska göra skillnad i den. Just därför utvecklar vi revolutionära perspektiv, där vi visar hur kapitalismen och klasskampen utvecklas. Vi studerar ekonomin, historien, den politiska utvecklingen, innehållet i strejker, demonstrationer och så vidare. 

Detta beväpnar varje kamrat med en förståelse för hur det enskilda problemet eller den enskilda kampen är knuten till klasskampen i stort. Det gör att vi kan visa det gemensamma klassintresset, kämpa för krav som återspeglar det – göra att varje strid höjer arbetares klassmedvetenhet, självförtroende och organisering så mycket som möjligt. På det sättet accelererar vi den revolutionära utvecklingen, mot det kapitalistiska barbariets avskaffande.

Måste revolutionen börja överallt samtidigt om det ska vara en världsrevolution?

Detta är en vanlig anklagelse från stalinister mot Trotskij: de säger att han ville ha revolution i alla länder samtidigt – att det är betydelsen av den permanenta revolutionens teori. Men de avslöjar bara sig själva i denna absurda karikatyr. Det var aldrig vad Trotskij stod för. Revolutionen kommer oundvikligen börja i ett land, men för att den ska segra – för att kunna bygga socialism – så måste den sprida sig till andra länder så snabbt som möjligt. Det är också det enda sättet att mota tillbaka den internationella borgarklassens attacker. 

Självklart kan man hålla ut en tid, det gjorde de ryska arbetarna. Men modern produktion kan omöjligt organiseras bara inom ett enda land. Om vi skulle ta makten i Sverige idag, så skulle vi behöva arbetarnas hjälp i Danmark, Norge, Tyskland och USA så snart som möjligt. Det är därför vi behöver en kommunistisk international, kommunistiska partier i alla världens länder. Så: nej, revolutionen måste inte börja överallt samtidigt, men för att övergången till socialism ska vara så smärtfri och smidig som möjligt behöver den sprida sig så snabbt som möjligt.

Hur ställer ni er till våld? 

Vi är moståndare till borgarklassens våld: deras imperialistiska krig, folkmordet i Gaza, polisvåld, att folk svälter, är hemlösa, dör i sjukdomar som vi kan bota, och så vidare. Vi kämpar för ett samhälle helt utan våld, men uppenbarligen är vi inte där idag. Som vi ser i hela kapitalismens historia har den härskande klassen inga som helst skrupler när det gäller att mörda människor i ofattbar skala.

Vi vill göra allt i vår makt för att sätta stopp för borgarklassens våld. Men vi förstår samtidigt att ingen härskande klass i historien frivilligt lämnat ifrån sig sina rikedomar och privilegier. Arbetarklassen måste ta makten ifrån dem, och i den kampen står vi förbehållslöst på de förtryckta och arbetarklassens sida mot förtryckarna. Vi försvarar slavens våld mot slavägaren, bondens våld mot feodalherren, arbetarnas våld mot borgarklassen. 

Men arbetarklassens främsta styrka är inte förmågan att använda våld, utan att strejka, stanna produktionen och samhället – ta över företagen och börja driva dem själva. Men inför borgarklassens våld tänker vi inte säga till arbetarna att lägga sig platt, tvärtom. Beväpna er med det ni behöver, samla så många som möjligt, och störta så snabbt som möjligt den lilla parasitära klicken i samhällets topp vars intressen just nu kostar mänskligheten så mycket blod. 

Karlstad

Vad är skillnaden mellan ett kaderparti och ett massparti?

Inom armén är en kader en person med erfarenhet och förmåga att leda, som kan forma soldaterna runt sig till en effektiv stridande enhet. Stommen av kadrer bildar också arméns ryggrad. 

På samma sätt påskyndar och stärker kommunister arbetares organisering på sina arbetsplatser, skolor, i sina områden och så vidare. I partiet bildar man kämpande enheter, som andra arbetare kan samlas kring. Att vi bygger ett kaderparti, betyder att vi bygger ett parti av medvetna klasskämpar som själva kan leda kamp.

För att kunna leda en socialistiskt revolution i ett land som Sverige krävs ett massparti, som kan samordna miljoner arbetares aktivitet. Första steget dit är att samla den nya generationen av kommunister i stridsformation.

Hur ska vi som revolutionära kommunister arbeta inom facket?

  1. Försök hitta en eller flera kommunister till på arbetsplatsen – identifiera vilka dina mest stridbara kollegor är. Detta kräver att du är öppen med att du är kommunist. 
  2. Revolution är här ett fantastiskt verktyg. Skicka in texter där du berättar om livet under kapitalismen och hur du kämpar – gör så att dina kollegor kan känna igen sina egna liv, och fundera på vad som skulle inspirera dem att skrida till handling.
  3. Föreläs inte: lyssna på de andra arbetarna, lär dig av dem, tänk igenom vilka de exakta problemen är så noggrant som möjligt.
  4. Formulera konturerna av ett program med sammanhängande krav för att lösa situationen. Fundera på hur det knyter an till klasskampen i allmänhet – i synnerhet till andra arbetares problem. Tänk igenom vad som vore ett logiskt nästa steg i kampen. 
  5. Ha som mål att bilda en cell av RKP på din arbetsplats. En liten grupp kommunister på en arbetsplats kan spela en avgörande roll när kamp väl bryter ut.
  6. Ha om möjligt en god relation till de fackliga ombuden som står till vänster, men undvik som pesten att dras in i det fackliga maskineriet. De fackliga ledarna gör just nu allt för att demoralisera och hålla tillbaka arbetarklassen, och nere på lokalplanet har de ofta mer med cheferna att göra än arbetarna. Vi måste vara beredda att ta initiativ utanför fackförbunden, och ibland delvis riktat mot dem – inte minst i form av vilda strejker.

Till varje punkt ovan finns tusen undantag, villkor, och så vidare. Diskutera frågan konkret med kamraterna i din partigrupp. Men det finns en växande ilska överallt som vi kan och måste elda på. Överallt finns det blivande kommunister som vi måste organisera. 

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,165FansGilla
2,330FöljareFölj
1,121FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna