”Effektivare verktyg” för rasprofilering

Med ändringen i utlänningslagen som trädde i kraft 1 januari får polisen befogenheter att, var som helst, kroppsvisitera utlänningar och kontrollera deras pass. Detta kommer inte att lösa någonting, utan tvärtom bli ett effektivare verktyg för rasprofilering.

Det är inte norrmän som kommer att stoppas av polis i tid och otid, utan svarta och muslimer i förorten. Lagarnas förespråkare är mycket medvetna om detta problem: ”…avvägningen mellan denna risken och den nyttan som finns i att kunna identifiera personer som inte har rätt att vistas i landet … är proportionell,” sa Ola Möller i en debatt om förslaget i riksdagen den 22 november 2023. Det är alltså acceptabelt att polisen profilerar utlänningar baserat på ras eftersom det underlättar arbetet! Dessa Sverigedemokrater, de är rasister allihop, tänker kanske du. Må så vara, men Ola Möller är socialdemokrat – sådant ser skiftet till höger ut. Lagen har faktiskt sitt ursprung i den förra socialdemokratiska regeringen som först la fram förslaget: Vidare har lagen sitt ursprung i ett förslag från den tidigare Socialdemokratiska regeringen. 

“[V]i är glada att nyttan av den socialdemokratiskt ledda regeringens politiska vilja kan fortsätta leverera goda förslag i den här kammaren också”, skröt Möller i debatten.

Högern och Socialdemokraterna är helt överens med Ludvig Asplings (SD) ord om att man med dessa ändringar tar tag i Sveriges ”gigantiska problem med personer som vistas här utan tillstånd och försörjer sig på svart arbete och annan kriminalitet”. Men precis som med den störtflod av reaktionära lagar och utökade befogenheter för polisen som kommit de senaste åren, så kommer inte detta att lösa någonting. Tvärtom, som vi tidigare har förklarat, förvärrar högerpolitiken situationen för alla arbetare – i synnerhet invandrare. Exempelvis innebär höjningen av försörjningskravet att fler kommer tvingas till svartarbete.

Polisen har redan långtgående befogenheter att avlyssna, visitera och häkta personer utan särskilda bevis. Den nya lagändringen handlar i grund och botten om att fortsatt göra arbetare och invandrare till syndabockar för alla kapitalismens problem. Är du fattig? Du är bara lat. Har du svårt att hitta jobb? Du borde skaffa en utbildning. Riskerar du att dö i ditt hemland och har därför kommit till Sverige och tvingats försörja dig på illegalt arbete? Det är självklart att det är ingens fel förutom ditt – inte storföretagen som köper billig arbetskraft olagligt för att öka sina vinster.

”Naturligtvis, som de flesta intresserade människor känner till idag, så är asylinvandringen till stor del ett bedrägeri där personer som saknar skyddsskäl försöker använda asylsystemet för att få uppehållstillstånd och arbetstillstånd i den Europeiska unionen. Det här är ju väldigt väl dokumenterat,” påstår Ludvig Aspling.

Det finns inte en enda källa som bekräftar detta. Även om det vore så som Sverigedemokraternas herr Aspling påstår, vore varken orsaken eller svaret svensk immigrationspolitik. Orsaken vore i det fallet dåliga ekonomiska förutsättningar i hemlandet, i sin tur orsakade av borgarklassens imperialistiska utsugning av arbetarklassen i underutvecklade länder.

Högerns svar på immigrations- och integrationsproblemen är hårdare straff utan vetenskapligt underlag, baserat endast på ”sunt förnuft”, skarpare migrationspolitik och att utöka polisens makt. Den politiska mitten följer med dem. 

Vad är då lösningen? Som Marx och Engels förklarar i det Kommunistiska manifestet, springer motsättningarna mellan nationer ur motsättningarna mellan klasserna däri. Anledningen till att xenofobi finns idag är att det splittrar arbetarklassen – om den vore enad skulle den ta makten från borgarklassen – divide et impera. Motsättningarna mellan folken är, som Marx förklarade, beroende på borgarklassens herravälde. ”Proletariatets herravälde skall få motsättningarna att försvinna ännu fortare. Samfälld aktion … är en av de första betingelserna för proletariatets befrielse.” Arbetare världen över, organisera er! Ta tillsammans makten ur rasisternas händer och kämpa för en socialistisk framtid!

Charlie Sahlin

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,173FansGilla
2,233FöljareFölj
815FöljareFölj
2,021FöljareFölj
680PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna