Börsens uppgångar och kapitalismens galenskap

Medan den reella ekonomin har havererat de senaste månaderna har börsen nått rekordhöga värden. Kapitalismen är blott ett kasino. I stället för börsens spekulation och lotteri behöver vi en rationell, socialistisk planekonomi.

Kapitalismen har nått sin värsta ekonomiska kris i sin historia. De ekonomiska konsekvenserna som utlöstes av pandemin är av en skala och storlek som aldrig förr har bevittnats. Tiotals miljoner arbetare har förlorat sina jobb världen över. Hela industrier, såsom turism, service och flyg har decimerats. Det finns ingen återvändo till den gamla normaliteten.

Trots den förfärliga situationen har börsen ökat kraftigt de senaste månaderna. De globala aktiemarknaderna har stigit med 6,7 procent från juli till början av september – den största ökningen på över tre årtionden.

Tidigt i augusti var värdet på Dow Jones-börsen ungefär samma som året innan. Den 18 augusti hade S&P 500 nått rekordhöga värden och därigenom återhämtat alla sina förluster sedan pandemins början.

Bild: Pixabay

Varningar

Det finns dock vissa tidiga tecken på ett slut på uppgången. Många investerare är med rätta oroliga över risken att en bubbla kommer att spricka. Det finns även en växande fruktan för en enorm krasch på den internationella aktiemarknaden.

Efter sommarens rekordhöga siffror störtade USA:s aktier så sent som i början på september. Aktierna föll särskilt kraftigt torsdag den 3 september. Vid dagens slut hade Dow Jones-börsen fallit med 2 procent, S&P 500 med mer än 3 procent och Nasdaq med 5 procent.

Dessa nyliga nedgångar kan möjligtvis vara början till en större kollaps – som man kan vänta sig efter en spekulativ investeringsbubbla. Detta visar tydligt hur börsens rörelser är helt skilda från den reella ekonomin.

Spekulation

Grunden för den reella ekonomin, under kapitalismen, finns i produktionen och utbytet av varor – varor och tjänster skapade av arbetare som sedan säljs på marknaden.

Det är enbart inom produktionen som värde skapas, och inte från utbyte eller distribution. De sistnämnda kan bara omfördela värden som redan har skapats av arbete i produktionen.

Köp och försäljning av aktier och värdepapper är vad Karl Marx beskrev som ”fiktivt kapital”. På detta sätt kastas det in pengar i cirkulationen, utan någon motsvarighet i värden – alltså, utan varuproduktion eller verkligt produktiv aktivitet.

I slutändan representerar inte handel av aktier något utbyte av varor (det vill säga värden). Snarare är en aktie en rätt till ett framtida värde; ett anspråk på ett värde som ännu inte har skapats.

Marx beskrev hur kapitalägarnas drömscenario är att skapa pengar ur pengar: finansiell alkemi, utan att behöva besvära sig med mänsklig arbetskraft, investeringar i maskineri eller ens med någon produktion.

Det är detta som börsen återspeglar – inte ekonomins hälsa, utan ett korrupt kasino för kapitalisternas spel.

Överproduktion

I grunden är uppgången på den globala aktiemarknaden ett symptom på den enorma överproduktionskrisen och överflödet på den globala marknaden.

Kapitalägarna sitter på berg av pengar. Men i stället för att investera i produktion, spekulerar investerarna på de tillgångar som för stunden är på modet – vare sig det handlar om aktier, bostäder, eller till och med guld och kryptovaluta.

Marknaderna, som redan var på nedgång sedan krisen 2008, efter år av åtstramningar och växande protektionism, har krympt ännu mer på grund av coronapandemin.

Investeringar som tidigare varit säkra och pålitliga, såsom statsobligationer, ger nu ingen vinst över huvud taget, på grund av tusentals miljarder som pumpats in i världsekonomin av de utvecklade kapitalistiska ländernas centralbanker.

Inte ens att lämna pengarna på ett bankkonto är ett alternativ längre. Under flera år har räntorna varit på bottennivåer, och till och med negativa på många håll.

Allt detta må låta absurt och irrationellt. Men detta är det logiska resultatet av kapitalismen – ett system byggt på vinst och konkurrens.

Monopol

Om vi tittar närmare på den senaste uppgången så kan vi se den skeva och motsägelsefulla karaktären på denna ”högkonjunktur”.

På det stora hela har börsindexen endast pressats upp av ett fåtal stora företag – särskilt de större techbolagen såsom Amazon och Apple. De flesta av de andra aktierna har faktiskt fallit de senaste månaderna.

Motsatsen till dessa it-jättars slagkraft visades redan under börsnedgången i början av september. Rädslan för en bubbla ledde till en utsäljning av it-aktier som gjorde att Nasdaq hamnade på sina lägsta nivåer sedan mars.

Enligt Fidelity Internationals beräkning står de fem största techbolagen för omkring en fjärdedel av hela värdet på S&P 500-index. Samma bolag beräknas skapa 41 procent högre inkomster under 2021 jämfört med året innan.

Detta är ytterligare en återspegling av tendensen till monopolisering under kapitalismen. Medan mindre företag går under växer de större multinationella bolagen i storlek och kraft. I själva verket har Apple nyligen nått 2 biljoner dollar i börsvärde, vilket innebär att värdet har fördubblats under en tvåårsperiod.

Nationalisering

Kort sagt, medan arbetarklassen har stått ut med ett decennium av åtstramningar och försämrade levnadsvillkor så har den kapitalägande klassen bara ökat sina rikedomar och vinster. Och allt detta under en förödande kris för folkhälsan.

Spekulationen på aktiemarknaden har ingen nytta för samhället. Marknaden är tvärtom bara ett enda stort kasino, där de rikedomar som arbetarklassen skapar sugs ut av parasiter och pampiga rikemän.

Vi måste göra oss av med detta ruttna system. Detta innebär en nationalisering av de stora bankerna och finansbolagen, samt expropriering av de stora monopolen på aktiemarknaden – utan kompensation – för att använda dessa rikedomar för samhällets bästa: för alla, inte för de få.

Nelson Wan

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,173FansGilla
2,233FöljareFölj
815FöljareFölj
2,021FöljareFölj
680PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna