Vad jag lärde mig i skolan om Lenin och ryska revolutionen

Jag går i nian i högstadiet. Under förra terminen läste jag, precis som tusentals andra elever i Sverige, om ryska revolutionen. Detta var såklart det första som många av oss hört talas om Lenin och bolsjevikerna. Det jag fick lära mig om dem, ryska revolutionen och kommunismen i allmänhet var dock långt ifrån objektivt eller neutralt. Faktum är att alla läromedel (filmer på SLI, texter i läroböcker) förklarar ryska revolutionen (och därmed även kommunismen) på exakt samma felaktiga vis. Ett tydligt exempel är filmen “Ryska revolutionen”, av Solfilm media AB.

“En våldsam statskupp”

Filmen “Ryska revolutionen” påstår att oktoberrevolutionen var en våldsam statskupp, där kommunisterna stal makten som dåtidens socialdemokrater vunnit genom allmänna val. Kommunisterna beskrivs som en “liten radikal del av det socialdemokratiska partiet”, utan något större stöd bland befolkningen. Allt detta är falskt. 

Det första allmänna valet hölls först efter att kommunisterna (bolsjevikerna) gripit makten, och revolutionen var den mest oblodiga i historien – just tack vare kommunisternas stora stöd. Kommunisterna hade ingen särskild militär eller vapenmakt som hade krävts för att genomföra en statskupp mot befolkningens vilja. I verkligheten var det arbetarklassen som grep makten, under kommunisternas ledarskap. Utan arbetarklassens förtroende hade det varit omöjligt att genomföra revolutionen. 

Formellt sett störtade man Kerenskijs “provisoriska regering”, men i praktiken låg den redan upplöst och i spillror. Den hade aldrig valts i något allmänt val, utan byggde på stöd från socialdemokratiska mensjevikerna och socialrevolutionärerna. Detta var två reformistiska partier, med bas bland arbetarklassen respektive bönderna, som var emot att avskaffa kapitalismen. De upprättade därför en regering med det borgerliga kadettpartiet.

Men just eftersom regeringens politik var borgerlig, kunde den inte lösa ett enda av folkets problem: få slut på kriget, få mat på bordet, och ge jorden till bönderna. Därför förlorade den efterhand allt folkligt stöd, vilket även de reformistiska partierna gjorde. 

Den verkliga demokratiska makten fanns i arbetarråden (sovjeterna), som bildats och valts av arbetare och soldater (som i huvudsak var bönder) runt om i hela landet. I oktober hade kommunisterna fått majoritet i arbetarråden, som då organiserade maktövertagandet. Oktoberrevolutionen var alltså raka motsatsen till den odemokratiska statskupp som filmen får det att framstå som.

Efter revolutionen försökte den gamla eliten ta tillbaka makten genom att utlösa ett blodigt inbördeskrig. De tog hjälp av 21 andra kapitalistiska länder som invaderade Ryssland för att krossa den socialistiska revolutionen. De startade ett krig där miljontals människor dog enbart i syfte att återinföra kapitalismen. Skolan nämner inte detta alls utan skyller allt på revolutionen!

Trots att dessa arméer invaderade Ryssland för att krossa den nya arbetarstaten segrade till slut kommunisterna. Det var möjligt därför att miljontals arbetare och bönder anmälde sig frivilligt för att kämpa och dö för att stoppa kapitalismens återkomst. Detta i sig är kanske det främsta beviset på det enorma stöd som revolutionen hade bland folket. 

“Lenin var en diktator”

“Lenin utsågs till landets nya regeringschef […], han förklarade att bolsjevikerna inte hade tagit makten för att inrätta demokrati – utan proletariatets diktatur.” 

“Man menade att när ett klasslöst kommunistiskt samhälle uppnåtts kunde man återinföra demokratin.”

Citat från filmen Ryska Revolutionen, Solfilm media.

Filmen talar som om Lenin kontrollerade allt som hände i Ryssland, och införde en diktatur efter revolutionen. Detta är inte heller sant. Den stat som upprättades efter revolutionen var i själva verket det mest demokratiska styret som någonsin har funnits. För första gången någonsin fick arbetare makten över sina arbetsplatser och sina liv. Oavsett bakgrund så hade alla arbetare lika mycket att säga till om i valen till arbetarråden. Lenin var den valda och mest populära ledaren för denna rörelse, men även han kunde hamna i minoritet (vilket periodvis hände) eller avsättas. 

Filmen talar inte heller om vad begreppet proletariatets diktatur betyder, vilket är ett medvetet försök att leda tankarna till monstruösa styren som de under Hitler eller Stalin. Detta var dock inte alls vad Marx och senare Lenin menade med proletariatets diktatur. 

Under kapitalismen råder borgarklassens diktatur, där kapitalister har den ekonomiska makten och politikerna följer deras intressen. Men under proletariatets (arbetarklassens) diktatur tar arbetarklassen kontrollen över dessa företag och bildar sin egen stat. Politiker kommer inte att ha speciella privilegier. Så långt som möjligt avskaffar man all skillnad mellan de som beslutar och verkställer. Alla administrativa roller kommer att roteras. Alla betydelsefulla poster väljs demokratiskt. Med proletariatets diktatur menade Lenin alltså arbetarnas styre och den mest fullkomliga demokrati. Revolutionen 1917 innebar att man upprättade detta styre i världens största stat. Det är detta som borgarklassen aldrig kan förlåta, och det är därför de gör allt för att smutskasta revolutionen och dess ledare.

“Kommunismen leder oundvikligen till diktatur, likt den under Stalin”

“Stalin skulle komma att med järnhand och terror styra landet och under honom skulle Sovjetunionen utvecklas till en av världshistoriens mest brutala diktaturer.Trots det skulle det kommunistiska Sovjetunionen under decennier vara ett föredöme för kommunister runt om i världen.

Citat från filmen Ryska Revolutionen, Solfilm media.

Här finns ett korn (men inte mer) av sanning: arbetardemokratin överlevde inte i Sovjetunionen. Revolutionen krossades i andra länder och isolerades därför i ett fattigt och underutvecklat land, under attack från imperialismens arméer. Genom kolossala uppoffringar lyckades arbetarna hindra kapitalismen från att återinföras, men under sådana förhållanden kunde man likväl inte bygga riktig socialism, som bygger på ett allmänt överflöd. 

Arbetarråden försvagades och arbetarna tröttades ut av hunger och långa timmar på industrierna. Det gjorde att det växte fram en ny elit, en byråkrati, inom staten, som Stalin var ledare för. Att kalla Stalins diktatur för “kommunism” är dock fullständigt fel. Stalins styre var raka motsatsen till den demokratiska arbetarstat som Lenin och kommunisterna kämpade för. Faktum är att de första som mördades och rensades ut under den stalinistiska terrorn var kommunister och ledare från oktoberrevolutionen. Lenin spenderade den sista tiden av sitt liv med att bekämpa byråkratin, en kamp som den ledande kommunisten Trotskij sedan fortsatte och fick betala för med sitt liv.

Ryska revolution är den viktigaste händelsen i världshistorien. Det var första gången arbetarklassen tog makten och avskaffade kapitalismen. Trots fattigdomen, isoleringen och byråkratin, beredde det vägen för en kolossal ekonomisk och kulturell utveckling som aldrig hade varit möjlig på kapitalistisk grundval. Den visade en glimt av vad som är möjligt om vi tar makten i våra egna händer. 

Att studera ryska revolutionen är därför en av de viktigaste sakerna vi kan göra om vi vill förändra världen. Att ta ifrån eleverna möjligheten att få reda på vad den åstadkommit är vidrigt. Det borde inte vara upp till oss 15-åringar att ta reda på att skolan ljuger för oss, skolan borde helt enkelt inte ljuga. Men så länge som vi lever under kapitalismen kommer skolan fortsätta dölja sanningen för oss och smutskasta kommunismen – som är det enda riktiga alternativet. 

Vilgot Andergrahn

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,421FöljareFölj
1,209FöljareFölj
2,021FöljareFölj
711PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna