Umeå universitets anställda säger nej till folkmord!

På torsdagen marscherade över 50 anställda på Umeå universitet med banderollen “University staff for Palestine” ut till lägret på Umeå Universitet och skanderade slagord. De har skrivit ett öppet brev till rektorn, där de uttrycker sitt stöd för ockupationen och studenternas krav – och 135 anställda har skrivit på. 

Lärarna hade även förberett en egen banderoll och skrek “Free free Palestine!” på vägen för att möta upp oss. “Det som sker i Gaza är fruktansvärt, självklart är vi här” sa en lärare under en gemensam lunch i lägret. Under samlingen höll en kamrat också ett tal där han beskrev behovet av att ta kampen vidare mot universitetsledningen och utanför skolans väggar.

Universitetsrektorn Hans Adolfsson går å sin sida beslutsamt regeringens ärende, och har gett ett rungande nej till ockupationens krav. Men de universitetsanställda har nu visat vad de verkligen tycker. Sammanlänkandet av studenternas kamp med de anställda är ett kritiskt steg för att sprida rörelsen. 

Vi fick kontakt med en lärare redan första dagen i lägret och diskuterade vad de konkret kunde göra för att hjälpa oss. Dag två hade vi fått hjälp med att gratis skriva ut hundratals flygblad att dela ut. Därefter anslöt sig fler och fler, samtidigt som de påbörjade mobiliseringen för det öppna brevet. Faktum är att det framförallt var de anställda själva som såg till att hitta sätt att stötta lägret!

Alla som vill hjälpa måste känna att de har något konkret att bidra med, och i det här fallet var det just att hjälpa till med flygblad och att organisera sina kollegor. De blev inte passiva åskådare som stöttade ockupationen från kontoret, utan en viktig del av rörelsen.

Att vinna de anställdas öppna stöd är ett stort steg i eskaleringen av ockupationen på Umeå universitet, men det kan inte stanna där. Denna styrkeuppvisning måste bli grunden för hårdare press på facken och att samordna fler gemensamma aktioner tillsammans med de anställda. Det är en länk mellan studenter och arbetare, som i nästa steg måste spridas utanför universitetets väggar.

Då vårdförbundet inlett en övertidsblockad och varslat om strejk tar vi i Umeå initiativ för att sammanlänka vår ockupation med vårdarbetarna. Det är en gemensam kamp, det är precis samma politiker och byråkrater som försvarar och bidrar till folkmordet i Palestina som slussat miljarder från välfärden till militären, NATO och ner i kapitalisternas fickor.

Vår gemensamma fiende är imperialismen, och ilskan som pyrt länge nog kommer till ytan för allt fler, när viljan att göra något får ett medvetet uttryck. 

Organiserade är vi mäktigare än alla reaktionära rektorer, direktörer, politiker och kapitalister tillsammans!


Läs de 135 universitetsanställdas öppna brev här:

Öppet brev till Universitetsledningen från anställda vid Umeå universitet

Studenter vid Umeå universitet har, i likhet med studenter världen över, slagit läger för att kräva av sitt universitet att på olika sätt ta ställning i det folkmord som pågår i Gaza. Studenternas krav är att Umeå universitet gör ett officiellt uttalande som uttrycker solidaritet med Palestina och markerar mot det pågående folkmordet, att universitetet hissar den palestinska flaggan på campus och att alla pågående samarbeten med israeliska lärosäten avslutas. Företrädare för Umeå universitet meddelar studenterna att universitetets uppgift inte är att bedriva ”politiska frågor” utan att bedriva oberoende utbildning och forskning. Universitetsledningen har också påstått att beslutet att hissa andra länders flaggor kräver regeringsbeslut och att de inte har mandat att ta beslut om att hissa Palestinas flagga.

När Ryssland gick till anfall mot Ukraina skrev Umeå universitet följande på sin hemsida: ”Kriget i Ukraina är en våldshandling och humanitär katastrof”. Den 24 augusti 2022 hissade Umeå universitet Ukrainas flagga för att uppmärksamma landets självständighetsdag. ”Syftet är att visa stöd och solidaritet med Ukraina under Rysslands invasion av landet”, står det att läsa på universitetets hemsida. Stöd till studenter från Ukraina erbjöds också. Umeå universitet kan och bör göra samma sak i fallet med Palestina, palestinierna och Gaza. 

Umeå universitet väljer att väja för frågan istället för att aktivt delta i debatten genom att inta en självständig hållning. Folkmordet i Gaza är bland mycket annat en attack mot den internationella universitetsgemenskapen och därför en angelägenhet och ett ansvar för alla oss som är en del av den. När Sydafrika anmälde Israel för folkmordsbrott till den internationella domstolen i Haag var angrepp mot palestinska lärosäten en av de punkter som lyftes fram. Hittills har samtliga tolv universitet i Gaza attackerats. Bibliotek, arkiv, forskningsinstitut och skolor har förstörts. Till de döda räknas över 5000 studenter och elever samt hundratals lärare och professorer. Det minsta Umeå universitet kan göra är att ge uttryck för en solidaritet med de kollegor och studenter som nu förlorar sina liv, familjer och möjligheter att utbilda sig eller forska och utbilda. Det handlar om mänsklighet, rättspatos och solidaritet. 

Umeå universitet skulle också officiellt kunna bjuda in en representant för det palestinska vetenskapssamhället och i samband med besöket hissa den palestinska flaggan på samma sätt som man gjort för besökare från andra länder. 

Som universitetsanställda månar vi om ett universitet där det politiska samtalet hålls vid liv. Därför är vi tacksamma att det finns studenter som för den traditionen vidare och påminner oss alla att en attack mot en del av den internationella universitetsgemenskapen är en attack mot oss alla.

Vi, anställda vid universitetet, vill inte bara uttrycka stöd till studenternas manifestation utan vi står också sida vid sida med dem i de krav som de framfört. Som den sydafrikanska biskopen och aktivisten Desmond Tutu uttryckte det: att vara neutral i en situation av orättvisa är också att välja sida. 

Marcus Karlström

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,422FöljareFölj
1,210FöljareFölj
2,021FöljareFölj
711PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna