Solidaritet med Göteborgs hamnarbetare

”Förlorar vi detta så kommer de fortsätta vidare. Vi är ju bara början. Förlorar vi så kommer de efter er med. Så det är för allas skull som vi kämpar,” förklarade en hamnarbetare för Revolution. Trots det iskalla och slaskiga vädret deltog runt 300 personer i en demonstration i Göteborg till stöd för hamnarbetarna den 27 januari. Mellan husen längs Östra Hamngatan ekade ”Försvara strejkrätten!” och ”Internationell solidaritet! Arbetarklassens kampenhet!”.

Sedan 2016 har hamnarbetarna utkämpat en bitter strid mot APM Terminals för att försvara sina fackliga rättigheter. Men sedan 1 april förra året har arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar stängt ute Hamnarbetarförbundet från all information, alla förhandlingar och all samverkan. På demonstrationen förklarade Erik Helgesson från hamnarbetarförbundet att de har kastats ut från sina lokaler och skyddsombud har fråntagits sina mandat.

”Vi är utestängda sedan april från att delta i skyddsronder, riskanalyser, och även haveriutredningar efter olyckor. Vi är bojkottade från allt arbetsmiljöarbete och samtliga våra 17 eller 19 skyddsombud har blivit av med sina mandat och kan inte längre med lagen i ryggen agera mot akuta eller långsiktiga faror i arbetsmiljön.”

Konflikten började i Göteborg, där Hamnarbetarförbundet organiserar 90 procent av arbetarna (övriga 10 procent organiseras av Transport), men nu har alla hamnföretag antagit samma politik.

”Så här ser det ut i alla hamnar där hamnarbetarförbundet finns runt om i Sverige (…) Man använder vår arbetsmiljö och trygghet, vår säkerhet på jobbet, som ett utpressningsmedel för att tvinga oss ner på knä,” förklarade Helgesson.

Sedan 1980-talet har Sveriges hamnar förhandlat med både Transport och Hamnarbetarförbundet, men Transport har i slutändan fått skriva under avtalen. Hamnarbetarförbundet skiljer sig från fackförbunden i LO genom att man bevarat en välfungerande medlemsdemokrati, där man till exempel röstar om avtal innan de skrivs under. Detta har varit en nagel i ögat på företagen i hamnarna, som mötts av stridbara arbetare som inte accepterar försämringar.

”Ja, vi håller ihop och vi kämpar. Vi är väl besvärliga i deras ögon, och då vill de väl bara att vi splittras så att de bara har Transport kvar, som bara sitter där och tackar och tar emot dåliga avtal,” konstaterade en strejkande hamnarbetare.

Under hösten har det pågått förhandlingar, där medlarna tydligt ställt sig på Sveriges hamnars sida. Deras förslag till hamnarbetarna har i princip varit ett hängavtal till Transports avtal, vilket skulle innebära att Hamnarbetarförbundet avsade sig all lokal påverkan på sina arbetsplatser.

Detta innebar att en strejk var oundviklig.

”Jag skulle vilja få ut att vi inte har blivit presenterade något alternativ för vår fackförening att överleva på. Vi har visat så otroligt mycket förhandlingsvilja. Men nu är vi här och kommer gå fram på det här sättet. Så nu kör vi! Nu strider vi hela vägen,” sa förtroendevalda Robert Lindelöf.

I media har hamnarbetarna bemötts av en storm av kritik som är baserad på lögner från företagen i hamnarna och andra kapitalister, som har ett intresse i att krossa en så tydligt stridbar och radikal fackförening.Foto: Sahak Margossian

Detta har förvärrats av att LO-ledningen har tagit arbetsgivarnas sida i konflikten, vilket många uttryckte sin ilska över. Med äkta göteborgshumor påpekade hamnarbetaren Abdul Melin att ”Stanken från LO-borgen har tagit sig till Göte-borgen!”

Demonstrationen var ett viktigt första steg, men det är tydligt att Sveriges hamnar inte kommer att vika sig i första taget. Om de tillsammans med Svenskt näringsliv lyckas knäcka hamnarbetarna, blir det lättare för dem att ge sig på andra fackförbund.

Därför är den bestämdhet och enighet som råder bland hamnarbetarna avgörande. Deras kamp har potential att inspirera andra grupper av arbetare som också möter attacker mot sina fackliga rättigheter, ökad press och otrygga jobb. Om andra grupper av arbetare börjar ta stöduttalanden och gå ut i sympatistrejk, skulle det verkligen sätta press på både arbetsgivarna och LO-ledningen.

Hamnarbetarna visar vägen framåt för den svenska arbetarklassen. Framåt i solidaritet med Hamnarbetarna!

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,408FöljareFölj
1,203FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna