Nej till krig mot Ukraina! – Uttalande från IMT i Ryssland

Uttalande från de ryska kamraterna i Internationella Marxistiska Tendensen som fördömer den invasion av Ukraina som inleddes under morgonen. Mot militär intervention! Mot nationalism! Inget krig mellan folk, ingen fred mellan klasser!

Tidigt på morgonen den 24 februari inledde den ryska armén en militäroperation mot Ukraina med bombningar av militära enheter, flygvapensystem och ammunitionsförråd. I ett videomeddelande till nationen rättfärdigade president Vladimir Putin operationen genom att citera en förfrågan från Folkrepubliken Donetsk om militärt beskydd. Han sa att operationens mål inte är att ockupera Ukraina, utan dess avmilitarisering och avnazifiering. Han uppmanade soldater i Ukrainas armé att lägga ned sina vapen och inte lyda den ”antifolkliga juntan som rånar folket”.

I tidigare artiklar har vi, Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), bedömt sannolikheten till en direkt militär sammandrabbning mellan Ryssland och Ukraina som extremt liten. Detta berodde på att vår analys fokuserade på den ryska imperialismens intressen, förmåga och tidigare uppträdande. Ett fullskaligt krig i Ukraina sågs därför som ett extremt farligt äventyr för Putinregimen med osäker utgång, vilket skulle få enorma kostnader för Ryssland. Situationen blev emellertid bara värre och värre, och med tiden hamnade vi i detta katastrofala scenario. Putin valde äventyret, uppenbarligen för att han tänkte sig att den ukrainska staten skulle falla samman efter hans första slag, efter vilket det bara skulle behövas ett blixtkrig för att installera en ny lojal regering. Precis som med erkännandet med folkrepublikerna (i Donetsk och Luhansk) kan man inte prata om ett ”beslut i sista minuten baserat på omständigheterna”, eftersom videomeddelandet om operationens början har visat sig vara inspelat den 21 februari.

En betydande del av det ryska samhället och vänstern har rättfärdigat både erkännandet av republikerna och de ryska truppernas inträde på ukrainskt territorium med att säga att detta skulle stoppa artilleribombningen av Donbass och det åtta år långa helvetet av bombningar för miljontals människor. Detta innehöll ett visst korn av sanning, men i vårt tidigare uttalande betonade vi de negativa konsekvenserna av Putins erkännande av folkrepublikerna, och fördömde både erkännande och intervention. Men nu när missilerna har skickats mot Ukraina är det inte möjligt att tala om att sätta in trupper för att ”stoppa kriget”.

Det är svårt att hitta någonting mer hycklande än de uttalanden som gjorts av Putin och andra ryska representanter om ”avnazifiering”. Trots deras retoriska hänvisningar till det stora patriotiska kriget 1941-1945 och det sovjetiska folkets uppoffringar i kampen mot nazismen, är Putinregimens historiska modell inte Sovjetunionen. Tvärtom är Putins modell det ryska imperiet, som han öppet och upprepade gånger förklarat. Hans långa tal den 21 februari gällande insättandet av trupper i Folkrepubliken Luhansk och Folkrepubliken Donetsk var direkt antikommunistiskt. Det byggde på rysk nationalism och inte sovjetisk internationalism. I Ryssland får nazistkollaboratörer regelbundet hyllningar, även om det inte sker på i närheten av samma skala som i Ukraina. Den vita rörelsen glorifieras och kommunister förföljs, inklusive funktionärer för kommunistpartiet (KPRF). Kommunistpartierna i folkrepbubliken Donbass arbetar fortfarande illegalt. De ryska myndigheternas politik baserar sig på nationalchauvinism, demokratifientlighet, antikommunism och att råna arbetarna. Under sådana förhållanden kan bara extremt naiva människor uppfatta Ryssland som en ”antifascistisk” kraft.

Även om Putins blixtkrig lyckas och Ukrainas befintliga regering ersätts, kommer det som ersätter den med de ryska bajonetternas hjälp att vara lika reaktionär, om än med en något annan inriktning. Det kan inte bli på något annat sätt. Vi behöver bara tänka på de krafter som Ryssland har stöttat i Donbass under de senaste åtta åren, hur de har mördat obekväma militära befälhavare, och de motiv som har väglett ukrainsk politik under samma period. Givet inskränkningarna i den borgerliga demokratin i Ryssland självt kan man inte förvänta sig att Putin kommer att bidra till dess uppbyggnad i Ukraina. Vi kommer inte att se ”avnazifiering” utan ”nazifiering” under annan flagg.

Krig är det svåraste man kan analysera. Vi kan naturligtvis inte förutse utgången i en militäroperation. Men trots det enorma materiella och teknologiska övertaget för den ryska armén över den ukrainska, finns det en möjlighet att den ukrainska armén och staten inte bara kommer att besegras inom ett par dagar. Under sådana omständigheter kommer det mardrömsliknande scenariot för de arbetande folken i Ryssland och Ukraina att bli verklighet: ett utdraget, blodigt slakthus, där arbetarna behandlas som boskap. Men oavsett utgången i kriget kommer både den ukrainska och ryska nationalismen att nå nya höjder och ett djupt sår kommer att ha gjorts i relationerna mellan Ukrainas och Rysslands folk, som kommer att vara i flera generationer. Därför är det en plikt och en brådskande uppgift för dagens kommunistiska internationalister att kämpa för alla folks enhet och bekämpa alla former av nationalism.

Den viktigaste uppgiften för ärliga ryska kommunister är att direkt motsätta sig Rysslands militärintervention. Att ge stöd till operationen under förevändningen att man ska ”skydda den ryska befolkningen”, ”kampen mot nazismen”, och så vidare är ett direkt förräderi mot internationalismens principer. Ryska federationens kommunistparti (KPRF), som formellt erbjöd Putin att de skulle erkänna folkrepublikerna i Donbass, och senare gav sitt stöd till både insättandet av trupper och militäroperationen, har orsakat den största skada i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att detta sker just när medlemmar i partiet utsätts för repression från Moskva till Vladivostok. Vi anser att konsekventa kommunister bland partiets medlemmar bör protestera skarpt mot att ledningen inte bara kapitulerat till rysk nationalism, utan också deltar i dess framfart. Tiden har kommit för alla lojala kommunister att komma ihåg lärdomarna från den andra internationalens kollaps, Lenins kamp mot socialchauvinismen och de principer som den kommunistiska internationalen grundades på!

Vi uppmanar alla kommunister i Ukraina, Ryssland och Donbass att motsätta sig kriget. Vi uppmanar alla soldater i den ryska armén att vägra utföra kriminella order. Vi uppmanar till kamp mot all slags nationalism – och för ett internationalistisk samfund av alla folk.

MOT MILITÄR INTERVENTION!

MOT RYSK IMPERIALISM!

MOT ALL SLAGS NATIONALISM!

INGA KRIG MELLAN FOLK! INGEN FRED MELLAN KLASSER!

Läs originalet på ryska.

Marxistiska Tendensen (IMT i Ryssland)

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,325FöljareFölj
1,114FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna