Ledare för Revolution nr 1: Kampen för revolutionär marxism

Ledare för Revolution #1.

Detta är det första numret av den nya tidningen Revolution, som ersätter tidningen Avanti. I Revolution kommer vi att berätta utan omsvepningar om kapitalismens korruption, ineffektivitet och slöseri; krisen och bristen på framtidsutsikter för arbetare under kapitalismen. Och ännu mer kommer vi att försöka visa och analysera varje steg i kampen mot systemet, i Sverige och internationellt. Vi kommer inte bara att rapportera, utan också skriva om hur vi ska kunna ta kampen vidare och höja arbetarklassens medvetenhet om behovet av att kämpa för socialism. Namnet är ingen slump – vi tror att arbetarklassen behöver en revolution – i Sverige och i hela världen!

För att kunna ta makten över samhället måste arbetarklassen beväpnas med marxistiska idéer. Det går inte att göra en revolution, avskaffa kapitalismen och bygga upp ett socialistiskt samhälle utan några idéer om hur man ska gå tillväga. Men majoriteten av arbetarklassen har inte tid att studera under de förhållanden som man arbetar och lever i. Därför måste ett lager inom arbetarklassen – de av oss som har möjlighet – försöka förbereda för revolutionen innan den bryter ut. Vi tror att man måste studera marxismens idéer, men inte som ett abstrakt knippe idéer, utan tillsammans med våra levande erfarenheter av kamp.

I kampen för att sprida marxismens idéer inom arbetarklassen och ungdomen är en revolutionär tidning oumbärlig. Den svenska borgarklassen och dess media – Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och så vidare, men också de olika tv-kanalerna – presenterar händelserna på ett sätt som tjänar deras intressen, och inte arbetarnas och ungdomarnas intressen. Vi kan se det i den skandalösa rapporteringen om varenda polisinsats i Sverige, men också om Venezuela, om Ukrainakonflikten, om Grekland – kort sagt i varenda större händelse, särskilt där klasskonflikten är tydlig. Deras ”opartiskhet” är ett tomt skal över det nakna klassintresset.

Revolution är partiska, och förklarar det öppet. Vi har tagit ställning för arbetarklassen och den socialistiska revolutionen. Vi vill att vi arbetare ska ta makten över bankerna, de stora företagen – och därmed över våra egna liv. Men denna revolution måste vara en medveten handling, och därför kommer vi i Revolution göra vårt bästa för att analysera situationen vetenskapligt och djupgående, för att så långt det är möjligt förbereda oss och våra läsare inför framtida klasstrider. I detta är marxismen vårt verktyg.

Därför kommer vi också ärligt att kritisera inte bara borgerligheten, utan också arbetarrörelsens ledning – såväl Socialdemokraternas och Vänsterpartiets som fackförbundens – på grund av de ständiga kompromisser de sluter med borgarklassen. Vi är naturligtvis inte ”principiellt” mot kompromisser, men de kan bara slutas när vi vet att vi inte kan vinna mer – när arbetarklassen kämpat, men inte kommer längre. Men tvärtom säger arbetarrörelsens ledning i regel till oss att vi inte ska kämpa, att det inte är lönt, arbetare ”inte vill” kämpa – eller att arbetarklassen måste ha tålamod och vänta för att det inte går att genomföra allt på en och samma gång.

Men de objektiva förutsättningarna för socialismen har aldrig varit mer fördelaktiga. Arbetarklassen har aldrig varit större eller starkare än nu, och vi producerar tillräckligt mycket för att kunna utrota all svält och fattigdom i världen – men ändå ökar klassklyftorna, ohälsan, stressen och desperationen. En allt större andel hamnar i händerna på de allra rikaste kapitalisterna, medan majoriteten faktiskt får det sämre. Över hela Europa har den härskande klassen inlett ett klasskrig mot all den välfärd och trygghet som en generation av arbetare kämpat sig till.

Men arbetarklassen som helhet är inte medveten om sin styrka och potential att förändra samhället i grunden, och det enda sättet för klassen som helhet att bli medveten om det är att kämpa och se det i praktiken. Under tiden måste vi alltså ta varje chans att visa det – och vilken återvändsgränd borgarklassens styre under kapitalismen innebär, i kontrast till de möjligheter för mänsklig utveckling som existerar.

Vi hoppas att du vill ta del av och hjälpa oss sprida marxismens idéer. Vi tror att det både är viktigt och nödvändigt – och att alla kan bidra. Tveka inte att ta en prenumeration på tidningen, gå med, eller kontakta oss med andra idéer! Det finns ingen tid att förlora – kampen kommer inte vänta!


Stöd IMT:

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,161FansGilla
2,148FöljareFölj
523FöljareFölj
0FöljareFölj
662PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna