International Marxist University 2020: idéernas makt

Marxist University slutade på samma sätt som det började: med oerhörd revolutionär optimism! Under mötet anmälde sig nästan 6500 från över 115 länder, det första passet sågs 10.000 gånger och nästan 280.000 euro (2,8 miljoner kronor) samlades i donationer. Detta var ett verkligt historiskt möte med den högsta politiska nivån som går att finna. Skolan var ett strålande bevis på styrkan i den genuina marxismens idéer och traditioner, och till den revolutionära viljan hos de kamrater och sympatisörer som gjorde det hela möjligt.

Förutom det imponerande deltagarantalet fick mötet ett fenomenalt mottagande på sociala medier. Under de fyra dagarna delade hundratals kamrater, sympatisörer och deltagare från världens alla hörn bilder på när de tittade på diskussionen, och våra viktigaste hashtaggar delades tusentals gånger. Vi fick också ett utmärkt gensvar på vår kampanj för den bortförda pakistanska kamraten Muhammad Amin, med dussintals poster som krävde att han ska släppas. Detta visar den solidaritet som knyter samman arbetare och unga över nationsgränserna.

Idéer för att förändra världen

Mötet var en enorm framgång redan från början, vilket vi förklarade i vår rapport från de två första dagarna. Men Marxist University gick från klarhet till klarhet! På måndagen hade vi sex intressanta pass om ekonomi, anarkism, historiematerialism, identitetspolitik, Internationella Marxistiska Tendensens historia och postkolonialism.

Den röda tråden under dagen var den fullständiga krisen för reformismens och postmodernismens idéer på alla områden. Som den ledande aktivisten i brittiska Socialist Appeal, Josh Holroyd, förklarade i sitt försvarstal för historiematerialismens metod, har universitetens professorer övergett alla försök att förklara historien vetenskapligt. I stället säger de att saker ”bara händer”.

Men som Laurie från Storbritannien förklarade i sin inspirerande intervention om kvinnoförtryckets historiska grundval låter den marxistiska historiesynen oss förstå hur förtryck, exploatering och det kapitalistiska systemet uppstod. De har inte alltid existerat. Och om de inte alltid har existerat så kan de avskaffas.

På samma sätt förklarade Hamid Alizadeh (redaktör på Marxist.com) i sin inledning om postkolonialism att den tidigare koloniserade världen har rest sig i revolt under den senaste perioden. Om vi gjorde några eftergifter till en småborgerlig fetisch för underutveckling och religiös fundamentalism skulle vi aldrig kunna göra några insteg bland radikala arbetare och ungdomar i Sudan, Libanon och Algeriet som rest sig i kamp för sin frihet och sitt människovärde.

Som Fiona Lali, huvudorganisatör för Marxist Student Federation i Storbritannien sade under diskussionen: ”om man frigör förtrycket från dess materiella bas, tar man bort vår förmåga att bekämpa det”. I stället för att splittra arbetare och unga längs etniska, nationella och andra linjer – vilket bara tjänar till att upprätthålla den rådande ordningen – måste vi sträva efter största möjliga solidaritet bland arbetare på grundval av klass. Vi måste kämpa för en enad kamp för att störta kapitalismen och upprätta socialismen, och därigenom rycka upp förtrycket med rötterna.

Vår organisation står ensam i vårt försvar av marxismens, leninismens och trotskismens ursprungliga och oförfalskade principer – vilket Alan Woods (redaktör för Marxist.com) förklarade i sitt pass om IMT:s historia. Vi ger inte efter för småborgerliga idéer som identitetspolitik eller postmodernism. Och det är denna hängivenhet till marxismens verkliga idéer som förklarar vår tillväxt över hela världen, vilket återspeglades under denna fantastiska världsskola.

Den sista dagen började med tre pass om religion, queerteori och pacifism. Alex Grant från Kanada höll en utmärkt inledning till frågan om marxisters inställning till religion. Han förklarade att vår filosofi, den dialektiska materialismen, är en ateistisk filosofi och att religionen kombinerad med staten oundvikligen är reaktionär. Men vi måste acceptera att religiösa föreställningar har en materiell grundval i klassamhällets lidande och misär, och för att övervinna dem måste vi göra oss av med systemet självt. Det är bara en enad arbetarklass, oavsett dess olika religiösa uppfattningar, som kan genomföra detta.

Denna idé utvecklades även i diskussionen om queerteori som leddes av Yola Kipcak från Österrike, när hon förklarade att medan de småborgerliga identitetspolitiska teoretikerna påstår att enhet alltid är förtryckande, måste vi tvärtom fokusera på det som enar oss. Nämligen den gemensamma kampen för att krossa homofobins, transfobins och sexismens materiella grundval: kapitalismen. Istället för att separera vår kamp till en uppsjö av olika kamper måste vi uppbåda alla arbetarklassens krafter för samhällets revolutionära omvandling.

Kommunister döljer inte sina mål, och vi måste avvisa våra klassfienders lögner. Som Ben Gliniecki förklarade i sin inledning om pacifism, stödjer samma personer som fördömer marxister som våldsamma och blodtörstiga kuppmakare ett system som orsakat de största och blodigaste krigen i historien, och som fortfarande utsätter mänskligheten för brutala övergrepp när det är nödvändigt för att försvara den härskande klassens intressen. Vi är inte våldsamma, men vi är inte heller beredda att acceptera klassamhällets barbari. Vi är beredda att kämpa för att göra slut på detta ruttna system, som en del av den revolutionära arbetarrörelsen. ”Det enda berättigade kriget är klasskriget. De enda berättigade metoderna för att utkämpa det är de som verkligen leder till mänsklighetens befrielse”, sade Ben.

Världens arbetare och unga: förena er!

Dagen slutade med ett massmöte som inleddes av Jorge Martin från redaktionen för In Defence of Marxism. Han förklarade att detta var den mest framgångsrika skolan i IMT:s historia, trots de utmaningar som pandemin inneburit. Tusentals människor från världens alla hörn har tittat på passen under skolans gång. Vi ser fram emot ytterligare ett framgångsrikt möte till minne av Leo Trotskij som mördades i Mexiko för exakt 80 år sedan i augusti.

Entusiasmen för våra idéer är ett slag i ansiktet på de ”intellektuella” cyniker som säger att arbetare inte är intresserade av teori. Tvärtom nämnde Jorge en chilensk arbetare på ett bygge och en kanadensisk vaktmästare som skrev till oss för att meddela att de deltog på skolan och höjde volymen så att deras arbetskamrater kunde lyssna! Dessa är bara två av hundratals exempel, vilket vi kunde se på sociala medier.

Förutom framgångarna för Marxist University rapporterade Jorge att vi fick 1,8 miljoner sidvisningar på Marxist.com under pandemins tre första månader. Den massiva folkhälsokrisen har lett till att vår tillväxt har accelererat över hela världen. Detta återspeglar ett växande ifrågasättande av kapitalismen överallt, särskilt bland ungdomar. Detta står i skarp kontrast till många andra så kallade socialistiska organisationer som drunknar i splittringar och kriser. Det som skiljer ut oss, förklarade Jorge, är vår fasta förankring i den marxistiska teorin och vår vänliga och icke-sekteristiska inställning till arbetarrörelsen.

Jorge förklarade att teori inte bara är en intellektuell övning, utan en vägledning till handling. Som Marx skrev i sina ”Teser om Feuerbach” har filosoferna bara tolkat världen på olika sätt, men poängen är att förändra den. Han uppmanade alla som lyssnade men som ännu inte gjort det att gå med i IMT i vår kamp för en omvandling av samhället. Med rätt ledarskap, sade Jorge, ”kommer vår klass att vinna den här gången”!

Kamrater från hela internationalen fick sedan tala om marxismens obevekliga frammarsch på alla kontinenter. Kamrat Paras förklarade att IMT:s största sektion nu finns i alla regioner av Pakistan, där arbetare och unga dukar under av fattigdom, sjukdom, repression och statlig korruption. En revolutionär situation finns vid horisonten, och våra kamrater skyndar för att bygga det nödvändiga ledarskapet som kan bli en referenspunkt för massorna och visa vägen framåt.

Han följdes av Lucy från Brasilien, där den svaga och reaktionära Bolsonaroregeringens oansvariga svar på coronakrisen har lett till ilska inom arbetarklassen. Som den första vänsterorganisation som anammat parollen Fora Bolsonaro (Ut med Bolsonaro) har våra kamrater spelat en viktig ledande roll i kampen mot den ruttna regeringen och har växt enormt på denna grundval.

Därefter följde Fiona från Storbritannien, ett land där vi växt betydligt under den senaste perioden. Efter Corbynrörelsens nederlag har ett helt lager frustrerade aktivister börjat dra radikala slutsatser, vilket stärkts av den reaktionära Johnsonregeringens katastrofala hantering av coronapandemin. Allt detta har inneburit en enorm knuff framåt för marxismens idéer, särskilt bland studenter och unga, där de brittiska kamraterna har arbetat med regelbundna och välbesökta onlinemöten. De har också planer på att snart gå över till en veckotidning – ett enormt steg framåt!

Oleg från Ryssland följde, som började med en hälsning till kamrat Alexei, en ledande kamrat i vår ryska sektion som just nu återhämtar sig efter en olycka. Vi sänder våra revolutionära hälsningar till honom. Oleg pratade om hur arbetarrörelsens urartning efter Sovjetunionens fall 1991 innebar att Rysslands revolutionära arv i praktiken begravdes. Men kamraterna har kämpat för att gräva fram det genom systematiskt arbete för att bygga sina styrkor och försäkra sig om att oktoberrevolutionens spöke fortsätter att hemsöka gangstrarna i den ryska regimens topp.

Alessio från Italien pratade sedan om hur coronapandemin, som drabbade Italien tidigt, har lett till en massiv förändring av medvetandet, när arbetare på gräsrotsnivå gick ut i spontan kamp för att inte tvingas arbeta under osäkra förhållanden. Kamraterna organiserade en extremt framgångsrik solidaritetskampanj ”Arbetarna är inte kanonmat”, vilket gjorde att de kunde organisera stora möten och anknyta till denna nya förtrupp. De fortsätter också vinna många unga och elever som kommer att spela en viktig roll i de kommande händelserna.

Slutligen rapporterade Laura från ”the belly of the best”: USA. Efter de dramatiska händelserna med Sandersrörelsen, coronakrisen och Black Lives Matter har över 600 människor skrivit till vår amerikanska kamrater och frågat om att gå med. Deras försäljning av böcker har tredubblats, liksom trafiken till deras webbplats. Vi har nu kamrater i 60 städer i USA. Medan Trump yrar om ”marxistiska” Demokrater och BLM-rörelsen finns det helt klart en masspublik för socialistiska och kommunistiska idéer: USA:s härskande klass gör rätt i att vara rädda!

Med alla donationer under skolan och innan och en stor insamling på söndagen fick vi ihop 280.000 euro: en häpnadsväckande siffra som bevisar hängivenheten och offerviljan hos alla våra kamrater och sympatisörer, och deras engagemang i att bygga en bättre värld.

Framtiden tillhör marxisterna!

Slutligen avslutade Alan Woods mötet. Han sade att för första gången i sitt liv kändes det som att han talade inför hela världen. Han underströk att IMT står för hela världens arbetarklass odelbara enhet över alla gränser. Därför måste vi motstå alla reaktionära idéer som försöker splittra arbetarna och vända dem mot varandra. Det betyder att våra diskussioner inte har en abstrakt karaktär. Om vi ska kunna vinna klasskampen måste arbetare och unga beväpnas med de rätta metoderna och, framför allt, idéerna. I detta sade Alan att vi måste följa i Leo Trotskijs fotspår, som gav sitt liv i försvaret för marxismens och bolsjevismens genuina idéer och traditioner.

Han sammanfattade:

”IMT är den enda organisation på världsskala med rätt att göra anspråk på arvet från den international som Leo Trotskij grundade, innan han lömskt mördades. Vi måste ha självförtroende kamrater. Vi måste komma till följande slutsats: om vi inte gör detta nödvändiga arbete, kommer ingen annan att göra det åt oss… IMT bär den socialistiska världsrevolutionens öde på sina axlar!”

Skolans uppgift har varit att försvara marxismens idéer mot alla former av förtal, reaktionära idéer och revisionism. Detta genomfördes sadelfast av varje kamrat som talade i diskussionerna, som alla uppvisade en utmärkt förståelse av marxismens vetenskap. Men skolan själv var ett bevis för giltigheten och makten i dessa idéer. Medan de borgerliga, de småborgerliga och sekteristerna ser på denna tumultartade värld med skräck och förvirring, oförmögna att förstå vad de ser, inser marxisterna att vi ser det gamla samhällets dödskamp och en ny värld som kämpar för att födas.

Denna klarhet och tilltro till en bättre framtid vinner fler och fler arbetare och unga till vår fana. Det är på grundval av vår teori som vi kan se framåt med optimism på den revolutionära epok vi har kommit in i, och med bestämdhet genomföra vår uppgift: en socialistisk revolution i vår livstid.

Marxist University är över, men kampen för socialism fortsätter! Framåt till seger! Gå med i IMT!

In Defence of Marxism

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,165FansGilla
2,330FöljareFölj
1,121FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna