Imperialistiskt kuppförsök i Venezuela

Det som pågår i Venezuela är ett försök till statskupp. Kuppen är organiserad av Trump, Bolsonaro och Almagro för att tvinga bort den demokratiskt valda presidenten Nicolás Maduro.

Under ett torgmöte den 23 januari utsåg José Guaidó, ordförande för Nationalförsamlingen, sig själv till president för Venezuela. Trump och den amerikanska administrationen erkände direkt Guaidó som interimspresident. Guaidó och Washington uppmanade sedan militären att avsätta Maduro från presidentposten och erkänna Guaidó som den legitima presidenten.

Det finns gott om tidningsrapporter som detaljerat visar hur kuppen planerades i USA på högsta nivå. I december 2018 kallades Guaidó till Washington, Brasilien och Colombia där han träffade högt uppsatta personer från den amerikanska administrationen och den så kallade Lima-gruppen och fick detaljerade instruktioner om sin roll i kuppen.

En revolution i kris

Den ekonomiska krisen som har härjat landet de sista åren utlöstes av det branta fallet på oljepriset 2015 och har sedan förvärrats av korruption och de sista årens aggressiva amerikanska sanktioner.

I grunden är krisen ett resultat av försöket att göra en halv revolution. Man har försökt reglera och kontrollera den kapitalistiska “fria marknaden” samtidigt som man lämnat de viktigaste delarna av ekonomin i privata händer. Om Venezuela är ett bevis på något är det inte “socialismens misslyckande” utan omöjligheten i att reglera kapitalismen med statliga ingripanden.

Även om revolutionen just nu går igenom en kris har den gett hopp och inspiration till miljoner arbetande människor över hela Latinamerika. Revolutionen har använt Venezuelas oljetillgångar till massiva investeringar i gratis sjukvård, utbildning och boende till fattiga människor. Revolutionen har också väckt idén om socialism till liv igen bland miljoner människor.

USA har velat krossa den bolivarianska revolutionen sedan den började 1999 och har använt sig av allt från militärkupper och paramilitära angrepp, till våldsamma upplopp och mordförsök. Att krossa revolutionen skulle vara en läxa för arbetare och bönder över hela kontinenten och vara ett viktigt första steg i att krossa den kubanska revolutionen, som USA själv sagt står på tur efter Venezuela.

Washington och den reaktionära oppositionen hoppas nu, i och med den allvarliga ekonomiska recessionen i Venezuela och med högerregeringar i Colombia, Brasilien, Argentina och Chile ha hittat de en öppning där de kan lyckas få bort Maduro.

Samtidigt vill de lägga händerna på Venezuelas olje- och mineraltillgångar. Venezuela har de största oljereserverna i världen och USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton sa nyligen att “det skulle vara av stor betydelse om vi kunde få amerikanska företag att producera oljan i Venezuela”.

Vad innebär en seger för kuppmakarna?

USA har satt in sanktioner mot Venezuelas statliga oljebolag PDVSA och beslagtagit dess tillgångar i USA uppgående till 7 miljarder dollar. Detta är ett mycket hårt slag då 80–90 procent av PDVSA:s inkomster kommer från försäljning till USA. Planen är att få den venezuelanska ekonomin att hamna i en djup kris, som man gjorde i Chile innan Pinochets statskupp 1973.

Om Washington vinner skulle det innebära en katastrof. Guaidós “Plan País” är tydlig med kuppens målsättning: privatisera oljeindustrin och öppna upp den för utländska intressen, återlämna de nationaliserade företagen och jordegendomarna till de forna ägarna, balansera statsbudgeten genom massuppsägningar i offentlig sektor och förstörda välfärdsprogram.

Den bolivarianska rörelsen skulle om detta program genomfördes göra allt för att försvara sina landvinningar. Därför skulle Guaidós regering behöva krossa detta motstånd för att stabilisera sig. Alla bolivarianska organisationer skulle slås i spillror eller drivas under jorden, och dess ledare arresteras eller mördas. En seger för imperialismen i Venezuela kommer dessutom stärka reaktionära krafter över hela kontinenten och internationellt.

Kommer kuppen lyckas?

Kuppen kan bara lyckas om den vinner en betydande del av försvarsmakten, alternativt genom en militär intervention. Militärledningen har ett materiellt intresse av att upprätthålla den konstitutionella ordningen, då det ger dem makt och privilegier. Men om sanktionerna blir för allvarliga och Maduro ser ut att falla kan det vara bättre för dem att få vara en del av en övergångsprocess i stället för att förlora sin makt och rikedom.

Det senaste steget i planen är att försöka leverera “humanitär hjälp” över gränsen in i Venezuela. Amerikanska militärflygplan har börjat landa på den karibiska ön Curaçao, i den paramilitära huvudstaden Cúcuta i Colombia och i Roraima, Brasilien.

USA och Guaidó kommer på detta sätt testa den venezuelanska militären för att se om den trotsar Maduros order. Står militären fast eftersträvar USA en incident som sätter Maduro i dålig dager och rättfärdig militär intervention. Den 23 februari ska “hjälpoperationerna” påbörjas.

Förtroendet för regeringen bland chavisterna har gradvis minskat på grund av det ekonomiska kaoset och regeringens oförmåga att erbjuda några lösningar, samt deras konstanta eftergifter till oppositionen sedan Maduro efterträdde Chávez. Samtidigt finns ett mycket starkt motstånd mot imperialismen i Venezuela och hotet om imperialistisk intervention tenderar därför att förena chavismens styrkor, även de kritiska och desillusionerade.Foto: Ricardo Vaz / CC BY-NC-ND 3.0

Den 2 februari genomfördes stora demonstrationer för och emot kuppen. I Caracas var chavista-marschen klart större och upptog det mesta av Avenida Bolívar. I demonstrationen kunde vi se den hårda kärnan som stöder revolutionen: hundratusentals människor från miliserna, de kommunala råden och arbetarområden som är beredda att dö i kampen mot imperialistisk intervention.

Oppositionsmarchen i Las Mercedes var stor men klart mindre. I demonstrationen kunde man se många amerikanska flaggor. Oppositionen är besvikna på sina ledares misslyckade försök att få bort regeringen och sätter nu allt hopp till den imperialistiska interventionen.

Hur kan kuppen slås tillbaka?

Regeringens svar på kuppen har varit mycket svagt. Guaidó är till exempel inte arresterad ännu, trots att han är huvudperson i kuppen och samarbetar med utländsk fientlig makt. Maduros politik har länge varit att vädja till och kompromissa med den härskande klassen. Detta har bara inneburit att man underminerat revolutionens landvinningar och därmed demoraliserat de arbetande massorna, som varit revolutionens drivkraft.

Kuppen kan bara bekämpas med hjälp av de massor av arbetare och bönder som i varje kris har räddat revolutionen. För att de ska kunna mobiliseras måste de känna att regeringen agerar i deras intresse och löser deras mest akuta problem – matbristen, inflationen och de låga lönerna. Detta innebär att kuppen bara kan slås tillbaka med revolutionära medel.

Det första revolutionen måste göra är att expropriera alla amerikanska företag i Venezuela samt alla företag knutna till de länder som ligger bakom denna imperialistiska aggression. Eftersom imperialisterna har beslagtagit venezuelanska tillgångar i USA så måste också Venezuela omedelbart beslagta alla amerikanska företag i landet.

Det andra är att expropriera alla bankirer, kapitalister och stora jordägares tillgångar då de alla är direkt inblandade i kuppen, finansierar den och öppet uppmanar till utländsk intervention. Folket måste beväpnas och miliserna måste stärkas för att försvara landet mot utländsk militär intervention.

Slutligen behövs arbetarkontroll och överlämnandet av stora jordegendomar till de organiserade bönderna med ansvarsutkrävande på alla nivåer för att bekämpa den reformistiska korrupta byråkratin.

Slå tillbaka imperialismens angrepp

Detta program skulle innebära att föra den bolivarianska revolutionen i Venezuela till sin logiska slutsats – till socialismen, vilket är vad Venezuelas förre president, Hugo Chávez för länge sedan förespråkade. På detta sätt kan landets tillgångar användas som del av en demokratisk produktionsplan för att tillgodose massornas behov.

Detta är ett uppenbart fall av imperialistisk inblandning i Venezuelas suveräna angelägenheter. Marxister, arbetarrörelseaktivister, antiimperialister och alla konsekventa demokrater har en skyldighet att avvisa kuppförsöket och försvara det venezuelanska folkets rätt att bestämma sin egen framtid, utan imperialistisk inblandning.

Vår första och huvudsakliga uppgift är att bekämpa vår egen härskande klass och våra egna regeringar som samarbetar med kuppmakarna. Vi uppmanar världens folk, arbetare och ungdomar att protestera och mobilisera mot detta imperialistiska kuppförsök!

Peter Möller

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,270FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna