Ett stridsrop till Sveriges kommunister

Följande resolution antogs av RKP:s centralkommitté och kommer att diskuteras och behandlas på vår grundande kongress 26-28 april. Vill du delta på kongressen – anmäl dig här!

Världsläget skriker efter ett verkligt revolutionärt kommunistiskt världsparti. Ett verktyg med ett enda syfte: Att leda en socialistisk revolution till seger, en revolution som sätter all makt, definitivt och oåterkalleligt, i arbetarklassens händer. 

Vi beslutar oss för att bilda ett nytt parti: Revolutionära kommunistiska partiet (RKP), som den svenska sektionen av Revolutionära kommunistiska internationalen. Vårt mål är kommunismen, vår metod är den proletära revolutionen. Partiets hela verksamhet är underordnat detta. 

Vi är inte ett parti som andra partier. Vi säger öppet som det är. Kapitalismen drar ned mänskligheten i avgrunden. Alla försök att reformera den är dödsdömda. Inga politiker eller “experter” kommer att lösa situationen åt oss. Arbetarklassen kan bara lita till sin egen styrka. Vårt parti utgör bara den del av klassen som först insett vad som behöver göras, som systematiskt kan förbereda den revolutionära rörelse som är på väg. 

Arbetarrörelsens andra partier har över åren reducerat sig själva till futtiga valmaskiner. Socialdemokraterna för en politik nästintill oskiljbar från högern. Vänsterpartiet gör sitt bästa för att inte skilja sig för mycket från Socialdemokraterna. Den så kallade revolutionära vänstern har helt slutat tro på en revolutionär samhällsomvandling. Där finns inget kommunistiskt eller revolutionärt att hämta. 

Framtiden tillhör den nya generationen kommunister, som varje dag formas av kapitalismens kris. Det är oundvikligen den unga generationen som frambringar de mest djärva och beslutsamma klasskämparna, de som kommer att leda avskaffandet av kapitalismen en gång för alla och påbörja uppbyggnaden av ett nytt samhälle. Vi bildar RKP som den revolutionära ungdomens parti. 

Den nya generationen ställer hårda krav på vårt parti. Bara med revolutionär glöd, optimism och djärvhet kan vi bevisa att de kan ta upp kampen med oss, att deras plats är i våra led. Så öppnas också vägen till de klassmedvetna arbetarna. 

Våra unga partimedlemmar måste söka en väg till de mest revolutionära arbetarna idag för att börja bygga en bas av kommunister på alla arbetsplatser. När den vilda strejken på Stockholms pendeltåg bröt ut 2023, var våra kamrater där varje dag, hjälpte arbetarna att dela ut flygblad och diskuterade behovet av radikal klasskamp och revolution med dem. På så sätt vann vi en av arbetarna. 

Varje partimedlem måste lära sig att ingripa i klasskampen och i praktiken bevisa kommunismens idéer. För det första kräver det ett brott med det förgångnas psykologi och metoder. Det räcker inte att vänta på att någon annan ska göra något, att någon annan ska ta initiativ. RKP:s medlemmar väntar inte på någon.

När Israels krig mot Gaza bröt ut var det våra partimedlemmar som var med och organiserade demonstrationerna vecka efter vecka i Karlstad och Umeå. I Sundsvall organiserade en medlem en demonstration på egen hand. Vi var den enda organisationen som deltog över hela Sverige med öppet revolutionära paroller: Intifada till seger, klasskamp mot imperialism. 

Med en djärv attityd och skicklig agitation kan kommunisterna vinna över de mest beslutsamma klasskämparna till partiet. Vår dörr står öppen för alla som dragit revolutionära slutsatser ur specifika frågor, vare sig det är klimatkrisen eller kampen för ett fritt Palestina. I den utsträckning vi utmärker oss som de mest stridbara och principfasta i varje fråga kommer de att vända sig till oss.

Varje dag träffar vi människor som väckts till politiskt liv, avfärdat alla politiska partier, som hatar kapitalismen, och som ser sig som kommunister. För varenda en av dem finns det tusen till som rör sig i samma riktning, mot samma slutsats. Det finns hur många exempel som helst.

I Stockholm skannade en kamrat vårt klistermärke för att gå med. Då hade han redan startat en grupp tillsammans med fem andra gymnasieelever som läste och diskuterade Kapitalet. De är nu en partigrupp.

När vår kamrat i Norrköping skrev in för att gå med i partiet och bygga en grupp av RKP där, hade han redan planer på att tillsammans med två av sina vänner ge ut pamfletter om vad kommunism egentligen är. 

När vi träffade två arbetare på Northvoltfabriken i Skellefteå berättade de att de redan läste och diskuterade Kommunistiska manifestet tillsammans med två andra.

Vi träffar många som inte bara ser sig som kommunister, utan går från ord till handling och börjar organisera sig på egen hand. De behöver inte övertygas.

Den svenska kommunismens styrkor förbereds framför våra ögon: i alla delar av samhället, på alla skolor, universitet och arbetsplatser. Revolutionära kommunistiska partiets första uppgift är att samla dem till en stridsformation. 

RKP erbjuder ett slut på livet som en ensam och passiv socialist, och en början på livet som aktiv kommunist. Som isolerade individer är vi fullkomligt maktlösa, men enade i ett kommunistiskt parti, beväpnade med marxismens revolutionära program, kan vi snabbt förvandla oss till den avgörande faktorn i situationen. 

Var kommunists främsta och viktigaste uppgift är att hitta nästa kommunist och vinna dem till partiet. Vi måste genast upprätta nya partigrupper överallt. Var kamrat måste så djärvt och högljutt som möjligt proklamera att “kommunisterna är här!” och bevisa vad det innebär i praktiken.

De nyaste kamraterna leder vägen. En femtonårig kamrat blev inspirerad av lanseringen av den nya Revolution och tog sig ensam till stans största industri för att sälja tidningen och diskutera med arbetarna. Hon berättade öppet för vakterna som försökte köra bort henne om det nya Revolutionära kommunistiska partiet. På 45 minuter fick hon ihop ett stort gäng arbetare som var intresserade av att organisera sig. Sedan fortsatte hon att sälja tidningen vid ICA, Coop, på bussen: hela vägen hem. Detta är den revolutionära anda som kommer att bygga det parti arbetarklassen behöver.

Varje grupp måste upprätta en detaljerad stridsplan för att erövra en ny stad, område eller gymnasieskola med målet att snabbt hitta 3-4 kommunister och bilda en ny grupp som tar över arbetet.

Vår omedelbara uppgift är att bli 500 partimedlemmar till årets slut. Inte minst Palestinarörelsen har visat den fruktansvärda bristen på ledarskap. I den mån vänstern gjort något avtryck i rörelsen, har det varit genom att sprida allehanda reformistiska idéer: pacifism, vädjanden till imperialisternas FN, tvåstatslösningen och individuell bojkott. Vi behöver så snabbt som möjligt lämna allt annat på vänsterkanten bakom oss, i vår förmåga att ingripa i och till viss del redan börja leda klasskamp. Vi behöver lägga grunden för att nå 1000 kamrater under 2025 – en kraftfull bolsjevikisk armé, av ett slag som Sverige inte sett på mycket länge.

För att göra det krävs ekonomiska uppoffringar av kamrater. Vår förmåga att intervenera i och leda rörelser, hålla jämna steg med händelsernas utveckling och att utarbeta en korrekt politisk och organisatorisk linje i de viktigaste frågorna står i direkt koppling till vår politiska apparat. 

För resten på vänsterkanten innebär kapitalismens kris inte bara en politisk, utan även en ekonomisk kris. Det indragna presstödet, som många har gjort sig beroende av, har skapat stora ekonomiska problem. Tidningen Internationalen har försatts i konkurs, och flera andra kan följa samma väg. För oss innebär kapitalismens kris tvärtom att vi måste öka våra uppoffringar, det gör det ännu viktigare med vår självfinansiering. Allt annat – att låta kapitalismens kris leda till en ekonomisk kris för partiet – hade varit att kapitulera. Därför krävs det att vi omedelbart uppnår kommunistiska medlemsavgifter: 10 procent av varje partimedlems inkomst.

Revolution, den svenska kommunismens tidning, är vårt främsta vapen. Dess uppgift är att samla och destillera essensen ur arbetarklassens liv, strävanden och tankar, visa de revolutionära möjligheterna som kommer av kapitalismens kris, i syfte att smida samman alla enskilda kommunister till en kämpande enhet. Varje ung revolutionär ska inte bara känna igen sig själv i tidningen: i den ska han eller hon hitta allt som behövs för att gå från ord till handling, för att bli kommunist i ordets fulla bemärkelse.

Tidningens betydelse växer med de revolutionära händelsernas tempo och partiarbetets omfattning. Vårt mål måste vara att ge ut tidningen varannan vecka senast till partikongressen 2025.

RKP är inte en vänskapskrets, en välgörenhetsorganisation eller en stödgrupp. Vi bygger ett kaderparti av aktiva och professionella revolutionärer. Det finns ingen plats för pappersmedlemmar eller passiva medresenärer i våra led. 

Den kommunistiska rörelsens styrka och inflytande avgörs bara av två saker: vår storlek och politiska förmåga. Kopplingen däremellan märks omedelbart av den som försöker ingripa i rörelsen för att bygga partiet: det räcker inte med inlärda fraser och suddiga abstraktioner. Man behöver kreativt använda kommunismens idéer, finna och bygga på de bästa elementen hos den enskilda rörelsen eller individen, formulera ett program och förklara hur det kan förverkligas. 

Alla partimedlemmar måste själva erövra Marx, Engels, Lenin och Trotskijs idéer. I händerna på en hängiven kommunistisk organisatör finns det inget mäktigare vapen än marxismen. 

Detta är Lenins budskap i pamfletten Vad bör göras?: En löst sammansatt, amatörmässig organisation eller propagandistisk klubb kan aldrig störta den borgerliga staten. Pamfletten var ett stridsrop för en disciplinerad och professionell organisation beväpnad med ett marxistiskt program: ett verktyg för klasskamp. Femton år senare grep arbetarklassen makten.

Lenin har sedan dess stått som den kommunistiska revolutionens definitiva symbol. Aldrig tidigare har hans idéer varit så relevanta och behovet av ett leninistiskt parti så stort. Historien har precis som då förberett en masspublik för kommunismens revolutionära idéer. 

Den gamla världen håller på att dö. Vi lever genom den djupaste kapitalistiska krisen någonsin. Land efter land skakas av stora strejker, massrörelser och revolutioner. 

En ny värld kämpar för att födas. Vi bildar partiet med perspektivet att snabbare än någon kan föreställa sig kastas in i revolutionens strömvirvel. Vi bildar Revolutionära kommunistiska partiet som ett stridsrop till alla som inte tänker stå vid sidlinjerna. 

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,270FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna