Sverige

Efter rikstinget: För ett revolutionärt Ung Vänster

av Sigrid Wikström

Den 18-20 april höll Ung Vänster riksting i Herräng utanför Norrtälje. Precis som i arbetarrörelsen i stort går förbundets ledning åt höger. I Ung Vänster har det orsakat skarpa interna konflikter. Vi har sett starka radikalistiska strömningar och samtidigt en kraftigt försvagad och desorienterad vänster. Behovet är enormt av ett seriöst revolutionärt marxistiskt alternativ till den nuvarande ledningens högerinriktning.

Släng ut kapitalisterna från skolan!

av Fredrik Albin Svensson

Alla som arbetar inom skolväsendet upplever bristen på resurser. Man skär ner och sparar, ökar arbetsuppgifterna och arbetstiden, och försöker minska kostnaderna för lokaler, böcker och annat skolmaterial. Och besparingarna drabbar i första hand lärarna. Överallt kommer det larmrapporter. I exempelvis Örebro, så har undervisningstiden på ett år ökat med 20 procent, och 75 procent av lärarna sover nu dåligt på grund av jobbet. Nio av tio säger sig uppleva stressymptom varje dag.

Ungdomens situation: Permanent massarbetslöshet – ingen framtid

av Johan Nystedt

Arbetslösheten i Sverige har under de gångna decennierna sakta men säkert stigit och antagit fruktansvärda proportioner, och uppgick i februari till 8,5 procent. Detta är siffror som hade ansetts vara fullständigt otänkbara inte alltför länge sedan. Ungdomsarbetslösheten har länge varit hög och är nu 23,5 procent.

Lyckad protest mot SD i Göteborg

av Simon Hedelin

Efter en lång och brokig turné runt i Sverige - där varenda möte har kantats av motstånd från människor som visar sitt avståndstagande från den rasistiska och högerpopulistiska linje de för - var Sverigedemokraterna inne på sin sista dag med ett flertal möten inprickade i landet. Här nedan en rapport från det lyckade antirasistiska protestmötet i Göteborg.

Vänd rasismen ryggen

av Victor Madsen

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons valturné har stött på motgång efter motgång. Elever har vägrat att släppa in dem på sina skolor och sjukhuspersonal har vägrat låta dem besöka deras arbetsplats. Deras torgmöten har över hela landet mötts av motdemonstrationer där ungdomar och arbetare vänt sina ryggar mot Åkesson för att visa att man inte står bakom hans försök att använda rasismen för att så split och vända arbetare emot arbetare. Den 19 maj kom Åkesson till Piteå och möttes där av 600 motdemonstranter. Victor Madsen från Ung Vänster Piteå rapporterar från demonstrationen.

Det finns inga genvägar till ett revolutionärt Ung Vänster - ta kamp för ett socialistiskt program

av Fredrik Albin Svensson

I Ung Vänster cirkulerar en namnlista som kräver att förbundsstyrelsen avgår och utlyser en extrakongress. Initiativet kommer från Örebrodistriktet och Markus Allard, men också delar av Uppsala- och Blekingedistriktet. Deras kandidat till ordförandeposten är Markus Allard, som sedan tidigare är utesluten ur Vänsterpartiet och avstängd från Ung Vänster. Men även om Avanti! naturligtvis aldrig hymlat med vår kritik mot förbundsledningens reformistiska linje, så tror vi att uppropet för en extrakongress är ett allvarligt misstag.

Antinazistiska demonstrationer i Piteå och Luleå

av Johan Nystedt

Under förra veckan visade nazisterna sina fula trynen i Piteå. Den öppet nazistiska våldssekten Svenska Motståndsrörelsen vandaliserade vid Framnäs Folkhögskola och Hortlax kyrka genom att klottra hakkors och adressen till deras hemsida. Under påskhelgen var de framme igen i både Piteå och Luleå. En hakkorsflagga hissades vid Luleå stadshus och en banderoll med texten "Heil Hitler" hängdes från en bro över E4:an nära Piteå.

Kämpa för en likvärdig skola

av Hannes Oscarsson

Friskolorna har varit ämne för en het debatt de senaste åren i Sverige. Debatten har på ett tydligt sätt uttryckt två olika ideologier, två olika grundläggande ståndpunkter i frågan. För oss socialister är det fundamentalt att skolor ska drivas offentligt för att ge alla elever en god och likvärdig utbildning. På motsatt sätt betraktar borgarklassen skolor och annan offentlig verksamhet som en typ av vara på marknaden. Elever och föräldrar blir i deras värld konsumenter, som genom sina ”frivilliga val” ser till att endast ”de bästa” skolorna gynnas och gör profit på elevernas utbildning. Men vi frågar oss – är det inte betydligt lättare att bara upprätthålla en hög standard på alla skolor från början, och garantera det genom demokratisk kontroll?

Ny nedläggning i Umeå: Förstatliga Volvo!

av Johan Nystedt


Den 16 oktober kallades anställda på Volvo i Umeå till möte. De informerades om att företaget ska flytta hyttillverkningen till Göteborg, att 500 arbetare skulle få gå och att åtminstone 100 till drabbas när flytten genomförts. Även i Göteborg kommer verksamheten skäras ner, då produktionen avvecklas från två monteringslinor till en. I slutändan kommer ungefär 700 svenska arbetare plus 200 i Belgien och Frankrike påverkas av Volvos beslut.

Kapitalismens dödskamp

av Avanti

I Sverige kontrollerar ett fåtal plutokrater våra liv. Välgörenhetsinstitutet Oxfam har räknat ut att 85 individer äger större rikedomar än vad halva jordens befolkning gör tillsammans. Detta är inte några “demokratiskt valda” politiker. Det handlar om denna världs härskare, de som äger de stora företagen och därigenom styr hela samhället. Det handlar om borgarklassen.

Prenumerera på innehåll