Upphandlingarnas pris: Akut materialbrist inom sjukvården

Över 480 operationer har fått ställas in på grund av materialbrist efter att företaget Apotekstjänst tagit över leverans av sjukvårdsmaterial till fem regioner. De vann upphandlingen genom att påstå sig kunna utföra jobbet billigast. I verkligheten har det visat sig att de inte kunde utföra jobbet alls.

Den 10 oktober kom beskedet från Region Uppsala att alla icke-akuta operationer från och med den 11 oktober ställdes in, eftersom materialet som skulle levereras inte hade kommit. Under den följande veckan kom samma besked från ytterligare tre av de fem regionerna. Ett flertal av sjukhusen har gått in i stabsläge, vilket innebär att man tvingas prioritera bort vissa patienter.

Den 1 november rapporterade SVT att över 480 operationer ställts in. I Uppsala har regionen fått ungefär 50 procent av materialet de beställt, i Örebro så lite som 20 procent. Varuförsörjningsnämnden förhandlar nu med fler företag som ska leverera material jämsides med Apotekstjänst.

Det var den 1 oktober som Apotekstjänst AB tog över uppdraget att leverera sjukvårdsmaterial till regionerna Örebro, Uppsala, Sörmland, Dalarna och Västmanland. När upphandlingen av materialförsörjningen beslutades förra året var Apotekstjänsts låga pris, 47 miljoner, den enda faktorn som avgjorde beslutet.

Apotekstjänst startades av familjen Veerstegh som har en bakgrund inom bland annat glassförsäljning och uthyrning av videofilmer. År 2010 avskaffades monopolet på att distribuera dosförpackade läkemedel till patienter, och Versteeghgruppen såg en möjlighet att göra vinst. I en intervju i lokaltidningen Lidingösidan förklarade företagets VD:

”Ingen trodde att vi kunde skulle klara kvalitetskraven då vi arbetat med videofilmer. Det visade sig att kvalitetskraven från filmbolagen, som låg på 99,8 procent leveransprecision var högre än landstingens krav som var 98,0 procent. Vi startade bolaget Apotekstjänst, vann en upphandling och satsade allt.”

Redan från början hade Apotekstjänst problem att leverera i tid när företaget fick i uppgift att distribuera medicin till närmare 90 000 patienter år 2013 . Utöver försenade leveranser skickades även medicinlistor till fel patienter. Läkaren Anna Holst förklarade för SVT att: ”Det är det värsta jag varit med om i min karriär ur patientsäkerhetssynpunkt. Det hade kunnat ske dödsfall.”

År 2014 slog inspektionen för vård och omsorg fast att bolaget saknade ett ledningssystem och en egenkontroll av den typ som krävs när man jobbar med vård och omsorg. Men det är inget som hindrat dem från att fortsätta vinna upphandlingar.

Apotekstjänst är ett vinstdrivande företag vars främsta intresse är att göra profit, inte att se till att folk får den vård de behöver. Familjen som äger företaget har en lång historia av att riskera arbetarklassens liv – direktören för Veersteghkoncernen skickade ett 60-tal strejkbrytare till Ådalen 1931, under en strejkrörelse där militären sköt ihjäl fem personer i ett demonstrationståg.

Arbetarklassens liv och hälsa är helt betydelselösa för borgarklassen så länge de kan göra vinst. Att låta sjukvårdstjänster konkurrera på marknaden är att leka med folks liv, och det är en reform som Socialdemokraterna borde ha tagit tillbaka omedelbart när de kom till makten 2014.

I en demokratiskt planerad ekonomi, där de arbetare som vet vad som behövs har makt över sina arbetsplatser, skulle en sådan här kris vara enkel att undvika. Vi har tekniken och materialet att ge alla människor vård – det enda som står i vägen är kapitalisternas osläckbara törst efter vinster som görs på bekostnad av våra liv och hälsa.

Borgarfamiljer som Versteeghs på Lidingö är bara ett av många exempel på hur oförmögna kapitalisterna är att styra samhället. Deras företag bör exproprieras utan ersättning, och deras rikedomar användas till allas nytta.

Pixie Flodhammar

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,408FöljareFölj
1,203FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna