Storbritannien: Brända jordens taktik – Den ekonomiska krisen och Toryregeringens nedskärningar driver samhället till bristningsgränsen

Det går från redan dåligt till ännu värre när den brittiska ekonomin riskerar ytterligare en nedgradering av kreditinstitutet Fitch. Detta är en direkt återspegling av den fortsatta försämringen av de offentliga finanserna när ekonomin stagnerar och skatteintäkterna faller och upplåningen ökar.

En dyster budget

Osbornes ”Plan A” har fullkomligt kommit ur kurs och koalitionens trovärdighet är körd i botten. Enligt dem kommer vi att se många fler år av nedskärningar och åtstramningar. Den offentliga sektorns skuld kommer att öka till nästan 25.500 £ per person år 2016-2017.

Finansdepartementet har återigen reviderat sin prognos över tillväxten och skrivit ner den med hälften, från 1,2% till 0,6%. Tillväxtprognosen för 2014 har också försämrats. Utan tvekan kommer dessa prognoser också att skrivas ned ytterligare med tiden. Den brittiska ekonomin befinner sig i ett avgrundsdjupt hål. Ekonomin kommer att krympa med ytterligare 50 miljarder pund under 2017-18, vilket OBR förutsåg för redan tre månader sedan. Idag befinner sig ekonomin fortfarande mer än 3% under sin topp från 2007.

Trots en tjugofemprocentig faktisk devalvering av pundet under de senaste åren, har prognosen för exporttillväxten mer än halveras, till 1,5% i år.  Det beror på att exportmarknaderna fortsätter att krympa.

De åtgärder Osborne har gjort i sin senaste budget kommer inte att förändra den här dystra bilden. Bolagsskattens sänkning till 20% kommer helt enkelt bara att fylla på storföretagens kassakistor och de sitter redan på förmögenheter på omkring 700 miljarder pund.

En långsiktigt nedåtgående trend

Vad vi upplever är inte en ”dipp”, utan en djup kris för den brittiska kapitalismen. Den här krisen har kunnat undvikas och skjutas upp under en hel period pga ett kraftigt utnyttjande av kredit. Det här kunde dock inte lösa problemen på sikt. Situationen nådde till slut en gräns och vi upplevde en ”finans- och kreditkris” som utvecklades till den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Detta har i sin tur provocerat fram den kraftigaste attacken på arbetarklassen på flera generationer.

I den finansiella tidskriften Money Week kan vi läsa: ”Vårt budskap just nu är att vi tror att Storbritannien går in i en lång, nedåtgående cykel. En som sannolikt kommer att avbrytas av en förödande ekonomisk, men även social kollaps. ”(The End of Britain, 27/2/13).

Lönesänkningar, förlust av arbetstillfällen, försämrad levnadsstandard mm, har varit på dagordningen. Kapitalismen har inte längre råd med de reformer som tidigare gjorts. Detta förklarar attackerna på NHS (National Health Service), med sjukhus som har tvingats i konkurs, och en urholkning av välfärdsstaten. Vi lever i en tid av åtstramningar, vilket troligtvis kommer fortsätta i åratal, om inte årtionden.

Ytterligare lönesänkningar i den offentliga sektorn, tillsammans med en ny press på välfärden, kommer helt enkelt dra åt tumskruvarna ytterligare för miljontals vanliga människor. Den så kallade ”sovrumsskatten” (minskat bostadsbidrag för familjer som bedöms ha för stor boyta i förhållande till antal boende i hushållet) kommer att leda till vräkning av tusentals av de fattigaste familjerna.

Aktuella rapporter visar att många kommuner är nära bristningsgränsen och snart inte kommer att kunna fungera längre. Nedskärningar har redan påverkat finansiering av idrott och konst. Vissa kommuner har redan varnat för att de inte ens längre kan finansiera ens grundläggande tjänster och att de räknar med att snart vara oförmögna att utföra sina lagstadgade uppgifter. Trycket är så kraftigt att till och med vissa Torypolitiker har tagit ställning och reagerat mot nedskärningarna

Tories och Liberal Democrats, storföretagens trogna företrädare, har utdelat flera hårda slag. De har kritiserats för att införa ”ideologiska nedskärningar”, men i verkligheten agerar de bara utifrån villkoren av en kapitalism i kris. Det sker stålbad överallt oavsett regeringars politiska färg. Kapitalismen är i djup kris och har inte längre råd med reformer, endast en ändlös åtstramningspolitik.

Uppmaningen från olika håll med en återgång till Keynesianismen är inget alternativ. I den nuvarande situationen, med ett underskott på 8%, kommer ökad statlig utplåning leda till ytterligare nedgång och utarmning av pundet. Det finns ingen lösning på kapitalistisk grund. Systemet är bankrutt.

Det är nödvändigt att slå tillbaka

I kampen mot Toryregeringens nedskärningspolitik bör ledarna för arbetarrörelsen föra fram ett socialistiskt alternativ. Försök att reglera kapitalismen kommer bara leda till en katastrof vilket alla tidigare erfarenheter har visat. Labourpartiets ledning har skandalöst nog, i ett försök att framstå som tuffa i arbetslöshetsfrågan, försökt tvinga sin parlementledamöter att lägga ner rösterna i en Torymotion som handlar om försämringar i arbetsmarknadsåtgärder. Till ledamöternas heder valde mer än fyrtio av dem att i stället rösta mot regeringen. Arbetarpartiet bildades för att kämpa för arbetande människor, inte efterapa Toriepartiet.

Delar av arbetarklassen – de postanställda, lärare och tjänstemän – har vidtagit stridsåtgärder för att försvara sina villkor, men det krävs en bred reaktion och respons från hela arbetarklassen. Tyvärr håller TUC tillbaka, trots att de har kongressensresolutioner som går i en annan riktning.

Svaghet öppnar för aggression. Regeringen blir stärkt av de misslyckade försöken att bygga upp en massiv kampanj för att besegra den. De fackliga ledarna måste omsätta sin kritik i handling. De måste ta kampen i Labourpartiet, som förbundet UNITE gör, och föra tillbaka kontrollen av partiet till arbetarklassen. Kampen för en socialistisk politik är direkt kopplad till detta.

De utmaningar som arbetarrörelsen står inför uttrycktes nyligen rakt på sak av en ovanlig källa: Den kapitalistiska strategen Michael Schuman i Time Magazine, “Den politiska vänsterns högerglidning och anpassning mot den fria markandens brutala framfart med Margaret Thatcher och Ronald Reagan i spetsen, har inte erbjudit något trovärdigt alternativ” “, “Praktiskt taget alla vänsterpartier har i någon mån, bidragit till de finansiella marknadernas framfart och nedmontering av välfärdssystemen, för att bevisa att de var kapabla att genomföra reformer” Rancière noterar. ”Jag skulle säga att utsikterna är ganska små att  arbetarpartier eller socialistiska partier eller regeringar någonstans, kommer att reformera – än mindre avskaffa- det nuvarande ekonomiska systemet”.

Klasskampen skärps

Denna graverande kritik av arbetarregeringar och socialistiska regeringar, som kapitulerat för storföretagen och marknadsekonomin, har skapat nya hot för kapitalismen genom att skapa massivt missnöje och ökad klasskamp. Händelserna visar att det inte  finns någon väg ut ur eländet på kapitalistisk grund. De som kämpar för en grundläggande förändring av samhället, såsom medlemmarna i Socialist Appeal, kommer att vinna terräng, särskilt i arbetarrörelsen. Time magazine konstaterar oroligt:

”Det öppnar upp för ett skrämmande scenario: att Marx inte bara diagnostiserade kapitalismens brister, utan också resultatet av dessa brister. Om politiker inte upptäcker nya metoder för att säkerställa en rättvis ekonomisk fördelning, kan arbetarna i världen komma att förena sig. Marx kommer kanske fortfarande att kunna få sin hämnd ”(Marx hämnd: Hur klasskampen formar världen, Time Magazine, 25/3/13).

Det kan inte finnas någon ”rättvis ekonomisk fördelning” i ett system som bygger på exploatering, särskilt inte när arbetande människor överallt är under attack. Händelserna i Grekland och på andra håll har visat en ökad radikalisering av arbetarklassen. Den nuvarande kapitalistiska krisen har tydligt bekräftat marxismens korrekta analys och perspektiv .

Massorganisationenerna kommer att påverkas av händelsernas utveckling och omvandlas i omgångar. Under dessa förhållanden kommer marxismens idéer kunna få masstöd och lägga grunden för den socialistiska återuppbyggnaden av samhället.

Socialist Appeal (Storbritannien)

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,391FöljareFölj
1,174FöljareFölj
2,021FöljareFölj
708PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna