Enorm entusiasm på Revolutions årsmöte

Revolution och Internationella Marxistiska Tendensen växer i Sverige. Över 70 optimistiska och entusiastiska revolutionärer samlades i tre dagar med inledningar, diskussioner och inlägg om klasskampens utveckling i Sverige och världen.

Revolution är en del av Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), som kämpar för socialism över hela världen. I Sverige växer vi fort, och har nu aktivt arbete på universitet och gymnasieskolor i bland annat Umeå, Stockholm, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö – med enstaka kamrater på många andra platser. Detta årsmöte var ett avstamp för ett nytt framgångsrikt år.

Över 70 entusiastiska revolutionärer närvarade på mötet.

“Man kan inte genomföra en halv revolution.”

Niklas Albin Svensson från Internationella Marxistiska inledde om perspektiven för världsrevolution.Mötet inleddes med en diskussion om perspektivet för världsrevolution. Vi genomgår den mest turbulenta perioden i mänsklighetens historia. Kris, krig, konflikter – men också klasskamp, revolution och kontrarevolution. Tio år sedan krisen 2008 är absolut ingenting löst, och tvärtom väntar en ny kris runt nästa hörn.

Medan de rika bara blir rikare drabbas arbetare av nedskärningar, försämringar, otrygghet, arbetslöshet och bostadsbrist. Det finns en utbredd känsla av att saker är på väg åt fel håll. Fler och fler börjar ifrågasätta systemet, och försöker kämpa tillbaka.

Törsten efter teori var stor på mötet och det såldes ett rekordstort antal böcker.I Frankrike och Spanien har nya partier bildats på vänsterkanten som växt explosionsartat, och i Storbritannien har Labourpartiet genomgått en fullständig revolution. Hundratusentals radikala ungdomar och arbetare har börjat röra sig för att förändra samhället. Generalstrejker har inte bara skakat Grekland, Spanien och Frankrike utan även våra grannländer Norge och Finland. Just nu pågår den största konflikten på dansk arbetsmarknad sedan 1980-talet som kan innebära slutet för den så kallade danska modellen.

Men som en kamrat framhöll, kan man kan inte genomföra en halv revolution. Vi måste kämpa för att dessa nya partier och rörelser inte bara ska ta kamp för enskilda reformer utan för ett revolutionärt socialistiskt program för att avskaffa kapitalismen.

Zara Henriksson talade om skolstrejken mot utvisningar till Afghanistan.

Sverige på väg mot revolution

Stefan Kangas talade om perspektiv för den svenska revolutionen.Nästa stora diskussion handlade om perspektivet för klasskampen i Sverige. Den svenska arbetarklassen är en av de mäktigaste i världen, med hög anslutningsgrad och stora strejkkassor. Men sedan krisen på 90-talet har våra arbetsvillkor försämrats drastiskt, genom nedskärningar, ökat tempo på jobbet, osäkra anställningar, och så vidare.

På sjukhusen tvingas allt fler sjuksköterskor gå ner på deltid och sjukskriva sig, samtidigt som köerna växer. På skolorna mår eleverna allt sämre av en hårdare betygspress, sämre framtidsutsikter och mer stressade lärare. Det är inte konstigt att den psykiska ohälsans utbredning mer och mer liknar en epidemi, framförallt bland yngre.

Det finns en vilja att kämpa tillbaka, men arbetarnas ledare i fackföreningarna agerar som stora bromsklossar, och är i bästa fall passiva till de initiativ som tas från arbetarna själva.  Partierna verkar samtidigt helt Fredrik Albin Svensson beskrev Revolutions stora framsteg under året.frånvarande i den kamp som ändå sker. Medan Socialdemokraterna är mer och mer oskiljaktiga från högern, för inte Vänsterpartiet ett tydligt socialistiskt alternativ. Detta skapar ett oerhört tomrum till vänster som ingen fyller just nu.

Inför valet i september kommer en viktig uppgift bli att hjälpa till att slå tillbaka högern. Revolution kommer att förespråka en röst på Vänsterpartiet, men också ärligt säga att vi måste kämpa för något mer än fler riksdagsledamöter som kan förhandla om olika mindre reformer. Det behövs en Peter Möller berättade om byggandet av marxismens styrkor i Umeå.socialistisk revolution för att ta mänskligheten ur kapitalismens återvändsgränd, och en sådan politik kommer kamrater från Revolution att fortsätta kämpa för i Vänsterpartiet och Ung Vänster.

Vi kan redan se en växande radikalisering i synnerhet bland ungdomar, i kampen mot fascism, rasism, utvisningar och så vidare. Välfärdskampen i Ådalen och bland många grupper arbetare är bara de första tecknen.

Samtidigt kommer kapitalismens internationella kris att slå hårt mot ett litet exportberoende land som Sverige. Ulf Kristersson som statsminister skulle gå hårt fram med nedskärningar och attacker mot arbetarklassen. Detta gör det absolut nödvändigt att förbereda oss på mycket hårdare och explosivare klasskamp i framtiden.

Melvin Walfridson beskrev potentialen för revolutionära idéer på gymnasier.

Bygg marxismens styrkor!

Ylva Vinberg förklarade det revolutionära ledarskapets roll.Helgen var knappast komplett utan en ingående diskussion om de många grupperna runtom i landet som säljer Revolution, ordnar studiemöten eller organiserar genom Marxistiska Studenter.

Under året har Marxistiska Studenter inlett arbete på flera nya platser och finns nu på fler platser än någonsin tidigare. Samtidigt har Revolution startat Bokförlaget Stormklockan som kommit ut med sin första bok, en uppdaterad nyutgåva av Lenins Staten och revolutionen.

Lou Bågmark talade om den revolutionära kampen i Finland 1917.Vi måste ta tillvara på den kampvilja som finns bland miljoner unga och arbetare världen över. Att marxismens styrkor fortfarande är små, gör bara att vi måste vara desto mer systematiska i vårt arbete. Varje person som går med i kampen idag, kan vinna tio och hundra till marxismen imorgon.

Vissa på vänsterkanten säger att vi inte ska ha några ledare. Vi säger tvärtom att så många som möjligt ska bli ledare. På grund av de villkor arbetarklassen lever under, 
Lördagen avslutades med fest och kampsång. orkar de flesta arbetare normalt sett inte engagera sig politiskt och studera politisk teori, filosofi och historia. Men detta gäller inte alla. Det finns många som vill kämpa redan nu. Och det vore ett verkligt brott om vi inte förbereder oss – om vi inte förbereder varje kamrat – med metoder och idéer om hur klasskampen fungerar, om hur man gör revolution och vilket samhälle som ska komma därefter.

IMT är en liten men växande tendens i Sverige och på världsskala. Detta årsmöte är tveklöst en språngbräda till nya framgångar för den marxistiska tendensen i Sverige.

Festen blev också en plats för intensiva diskussioner.

 Vill du hjälpa till att bygga marxismens styrkor eller veta mer? Tveka inte att kontakta oss.

Johannes Pettersson

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,408FöljareFölj
1,203FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna