Regeringens nya attack mot flyktingar: arbetarrörelsen måste slå tillbaka

För de flesta flyktingar innebär flykten att satsa alla pengar man har, ta med sig bara de nödvändigaste ägodelarna och riskera livet under resan – utan någon aning om var man kan bosätta sig. Om man lyckas ta sig till en någorlunda trygg plats väntar en komplicerad process där myndigheter frågar ut en och väljer att tro eller inte tro på ens berättelse.

Antalet avslagna asylansökningar i Sverige nådde sin topp 2017 med 30 802 avslag, knappt hälften av alla ärenden. I stället för en trygg tillvaro tvingas de återvända till det förtryck eller det våld de flydde ifrån. Sedan dess har asylansökningarna minskat kraftigt, samtidigt som andelen avslag ökat. Förra året beviljades bara asyl till 4922, medan 12 270 fick avslag. Nu planerar regeringen att göra det ännu svårare att få uppehållstillstånd.

Regeringens nya lagförslag handlar inte bara om asyl, utan all slags migration – även för arbete, studier eller baserat på en familjeanknytning. Det bygger på den tillfälliga migrationslagen från 2016. Som huvudregel ska uppehållstillstånden vara tillfälliga, på ett eller tre år. Permanenta uppehållstillstånd ska bara ges till den som haft ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst tre år och samtidigt uppfyller ett ”försörjningskrav”.

Som nyanländ som inte kan svenska är det väldigt svårt att få ett fast jobb, och ännu svårare att få ett jobb som ger en lön som uppfyller försörjningskravet. Det kommer göra att man hamnar i ännu starkare beroendeställning till sin arbetsgivare. Att höja sin röst och säga ifrån på jobbet riskerar inte bara din försörjning i sig. Om du förlorar jobbet så kan du också förlora din rätt att stanna i landet.

Samtidigt föreslår regeringen ett krav på ”grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar”, med andra ord en utökad version av dåvarande Folkpartiets gamla språktest som ansågs för främlingsfientligt för den borgerliga regeringen 2006–2014. Det finns inte någon som helst vetenskaplig basis för att ett sådant krav skulle främja integration, och det kompletteras med att man samtidigt skär ner på SFI, liksom psykiatrin som är viktig för asylsökande från krigszoner. Dessa krav har inget att göra med integration, utan är bara en ursäkt för att göra livet ännu svårare för de som flyr krig och förtryck.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – som alltid vill förvärra situationen för arbetare – anser naturligtvis att regeringens förslag inte är tillräckligt hårt. Vissa moderater har till och med hävdat att regeringens förslag ”i praktiken innebär amnesti”! De har istället enats kring ett förslag för att göra det ännu svårare att få uppehållstillstånd.

Högern och regeringen försöker splittra arbetarklassen genom att ställa inrikes födda mot invandrade arbetare och att avleda uppmärksamheten från kapitalismens kris. Arbetarrörelsen måste ta strid mot den nya lagen, liksom mot alla de senaste årens attacker mot invandrare – och för rätten för alla som kommer till Sverige att stanna, med samma rättigheter som andra arbetare. Detta gäller inte bara Vänsterpartiet, utan även Socialdemokraternas och LO:s medlemmar måste ta strid för att ändra organisationernas linje. Denna kamp mot den rasistiska migrationspolitiken är en viktig del av kampen för en stridbar och internationalistisk arbetarrörelse.

Manuel Mendoza

Christofer Bengtsson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,482FöljareFölj
1,265FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna