Klimatet: 50 år av svenskt hyckleri

I maj hölls Stockholm+50 för att uppmärksamma att det var 50 år sedan FN höll sin första miljökonferens just i Stockholm. Men under dessa 50 år har Sverige bara uppfyllt de allra lägst satta och otydligaste klimatmålen – vart fjärde, om man räknar snällt.

När Parisavtalet klubbades igenom på FN:s klimatkonferens 2015 jublade och kramades världens makthavare. Avtalet säger att jordens uppvärmning ska hållas under 2 grader. Redan vid 2 graders uppvärmning beräknas nämligen 99 procent av världens korallrev försvinna, en tiondel av Bangladesh hamna under vatten och över en tredjedel av världens befolkning att drabbas av extrema värmeböljor var femte år.

Men trots politikernas sentimentala uppvisningar när miljöavtal beslutas tyder ingenting i dag på att världen kommer att nå tvågradersmålet. Om allt skulle gå enligt ländernas befintliga planer beräknas jordens temperatur öka med 2,7 grader.

Inför klimatkonferensen Stockholm+50 sa miljöminister Annika Strandhäll: ”Vi känner en oerhörd stolthet över den roll som Sverige har spelat … Sverige ses i dag som ett föregångsland på det här området.” Men enligt nya siffror från DN har bara en fjärdedel av miljömålen Sverige tagit under de senaste 50 åren uppfyllts. Sverige klarade inte heller 15 av sina 16 egna nationella klimatmål, och uppfyllde inte ett enda av FN:s 20 Aichimål om biologisk mångfald till 2020.

Av den fjärdedel mål som Sverige når menar flera forskare som DN talat med att flera är lågt satta, otydliga och att vissa bara delvis undersökts innan de bedömts som uppfyllda. För att uppnå vissa av målen i FN:s klimatkonvention krävs till exempel bara att man gör regelbundna mätningar av utsläppen, vilket gör att Sverige uppfyller dessa krav trots att utsläppen inte minskar.

När klimatlagen klubbades igenom 2020 sa Stefan Löfven att den ”skapar ordning och reda i klimatpolitiken” och Miljöpartiet att den var ”historisk”. Men lagen innehåller varken några konkreta åtgärder eller deadlines. I stället kräver den bara att regeringen ska arbeta utifrån klimatmål (som de själva satt), göra en ”klimatpolitisk handlingsplan” varje mandatperiod och en ”klimatredovisning” varje år. Lagen innebär ingen straffpåföljd för en regering som bryter mot den. Det skulle i och för sig vara en bedrift med tanke på hur innehållslös den är.

De miljontals unga som demonstrerat mot klimatförstöringen har tvingat världens makthavare att försöka framställa sig som handlingskraftiga för att dölja sitt hyckleri. För att avrunda klimatkonferensen Stockholm+50 skickade värdnationerna därför med tio ”uppmaningar” till alla deltagande nationer. En av uppmaningarna var: ”Anta en systemövergripande förändring av vårt nuvarande ekonomiska system för en hälsosam planet.” Dessa ord är lika tomma som alla tidigare miljölöften. Så länge kapitalismen består kommer exploateringen av människor och natur för den härskande klassens profiter att fortsätta.

Redan är en kvarts miljard människor på flykt undan klimatförändringarna. För att lösa klimatkrisen krävs att produktionen kontrolleras demokratiskt av arbetare och planeras internationellt. Vi måste avskaffa kapitalismen för att garantera en omställning till miljövänlig produktion och mänsklighetens framtid på den här planeten.

Jennifer Österman

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,408FöljareFölj
1,203FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna