Kampvilja och entusiasm på Revolutions studiehelg 2015

För marxister spelar studier en viktig roll i kampen mot kapitalismen, eftersom teori och politisk skolning är avgörande om vi vill förstå hur vi ska avskaffa kapitalismen. Med detta i åtanke samlades 34 deltagare till Revolution/IMT Sveriges studiehelg 2015 i Göteborg. Förutom intressanta och skolande diskussioner om historia, teori och dagens politiska situation lanserades även den nya tidningen Revolution. Det innebär ett steg framåt för den revolutionära marxismen i Sverige.

Studiehelgen inleddes på fredag kväll med en diskussion om ”Kapitalismens kris och perspektiv för världsrevolutionen”, som organiserades av Revolution (Internationella Marxistiska Tendensen) i samarbete med Marxistiska Studenter, där Niklas Albin Svensson från IMT:s center i London inledde. Han förklarade att kapitalismens världskris som bröt ut 2008 är långt ifrån löst, och snarare har fördjupats. Världens totala skulder fortsätter att öka och den senaste börskraschen i Kina är bara en förvarning på det som väntar. Borgarklassen är fast besluten att lägga krisens börda på arbetarklassen, vilket hittills fått sitt mest extrema uttryck i länder som Spanien och Grekland, men som också börjar märkas i länder som Finland.

Foto: RevolutionSituationen i Mellanöstern är om något ett tecken på det barbari som en framtid inom kapitalismens ramar innebär. Samtidigt ser vi en enorm motreaktion som inleddes med de arabiska revolutionerna 2011, och i många länder bryter massdemonstrationer ut på löpande band. I Sydeuropa har radikala vänsterpartier som Syriza och Podemos blivit dominerande inom arbetarklassen, i Storbritannien har Labourpartiet fått den mest radikala ledaren på årtionden, och i USA samlar Bernie Sanders tal om socialism tiotusentals till massmöten. Det är en period av kolossal instabilitet, masskamp och revolutioner som vi står inför. En period som kan avslutas med segrande socialistiska revolutioner om marxismens styrkor är stora nog.

Marxistisk teori – för att analysera vår verklighet

Foto: RevolutionPå lördag inledde Stefan Kangas dagen med det viktiga ämnet ”Vad är orsaken till kapitalistiska kriser?” Det är avgörande att förstå sig på det system vi ämnar att krossa, och Marx var själv i första hand revolutionär och inte bara en akademiker som av personligt intresse studerade ekonomi. Stefan förklarade hur kapitalismens exploatering av arbetskraft tillsammans med den ständiga expansionen av varuproduktionen stöter på sina gränser, där marknaden inte kan svälja allt som produceras. Det blir en överproduktion av varor som inte kan säljas, då arbetarklassens samlade löner aldrig kan motsvara värdet på allt som produceras.

Detta problem kunde innan skjutas upp tidigare bland annat genom en massiv expansion av utlånade pengar, men till priset av att problemet fördjupades. Nu ser vi absurda spekulationsbubblor på börsen, då pengarna som finns inte kan användas till någon lönsam verklig produktion, och massiva attacker mot arbetarklassens levnadsstandard och en enorm kapitalförstöring. Kapitalismen har med andra ord blivit ett enormt hinder för hela samhällets utveckling.

Foto: RevolutionDagens andra ämne ”Nationsfrågan och kampen för nationellt självbestämmande” inleddes av Niklas Albin Svensson. Det är en oerhört viktig fråga som i nuläget uttrycker sig i Skottland, Katalonien, Palestina, Kurdistan o.s.v., och som alltid blir mer aktuellt när kapitalismen befinner sig i kris då motsättningar inom nationer och det nationella förtrycket tenderar att öka. Marxister måste ha en flexibel inställning till nationella rörelser, och kämpa mot alla former av nationellt förtryck. Nationella rörelser kan ha en progressiv social karaktär, men samtidigt finns ingen princip om att vi alltid uppmuntrar olika nationer att bilda egna stater. Vi förklarar alltid de begränsningar som en egen stat innebär inom kapitalismens ramar och framhåller att den enda vägen framåt är att arbetare enar sig över nationsgränser. Den verkliga fienden är i sista hand borgarklassen i alla länder, som alltid kommer utnyttja nationalistiska rörelser för att splittra arbetare.

Foto: RevolutionDagens sista ämne ”Marxism och anarkism” inleddes av Daniel Morley som arbetar för IMT:s brittiska sektion. Daniel förklarade att anarkismen egentligen inte är en teori, utan mer en attityd som avfärdar mycket av det som marxister också kämpar emot: den borgerliga staten, kapitalismen o.s.v., men utan att ha en grundläggande förståelse för hur de har uppstått och hur de i praktiken måste avskaffas.

Vissa dras till anarkismen på grund av dess enkelhet, och för att man har en spontant misstänksam attityd mot marxismen på grund av stalinismen i Sovjetunionen och mot massorganisationerna på grund av den reformistiska byråkratin. Av den anledningen måste marxister ha en tålmodig attityd till anarkister eller anarkistiskt sinnade och förklara varför anarkismen inte kan vara ett vapen i kampen emot kapitalismen. Marxister och anarkister strävar på många sätt efter samma mål, men det är endast marxismens förmåga att sammankoppla teori med praktik som kan erbjuda en tydlig väg framåt.

Under lördagskvällen var det revolutionär stödfest och lansering av det första numret av Revolution. Stefan Kangas förklarade hur vi i och med den nya tidningen kommer att ta ett steg framåt i spridandet av marxismens idéer. Efter detta entusiasmerande tal sjöngs det revolutionära sånger.

Behovet av ett revolutionärt parti

Foto: RevolutionSöndagens första ämne ”Klasskampens historia i USA” inleddes av Fredrik Albin Svensson. USA framstår för många som enbart en reaktionens högborg, men landet har samtidigt haft en intensiv historia av kamp och uppror, från kampen mot brittiska imperialismen och slaveriet, till radikaliseringen efter första världskriget, en potentiell revolutionär situation efter kraschen 1929, kampen mot Vietnamkriget och stora rörelser mot rasism o.s.v.

Den långa periodens uppsving i ekonomin efter andra världskriget skapade enorma illusioner i systemet och trubbade av klassmedvetandet, men arbetarklassen i USA är idag större och starkare än någonsin. Avsaknaden av ett arbetarparti i USA är ett hinder som arbetarklassen måste överkomma. Samtidigt gör det att en radikalisering kommer vara svårare för borgarklassen att kontrollera, då det inte finns något parti vars byråkrati har ett starkt inflytande över massorna och som borgarklassen har en stark kontroll över. När den amerikanska revolutionen väl bryter ut kommer den skaka världskapitalismen i grunden.

Foto: RevolutionStudiehelgens sista ämne handlade om ”Bolsjevismens historia” och inleddes av Ylva Vinberg. Bolsjevismens historia är viktig att studera i detalj eftersom den innehåller oerhört viktiga politiska lärdomar. Lenin kämpade länge inom den ryska socialdemokratin för att motarbeta alla försök att vattna ner marxismens revolutionära innehåll, och byggde samtidigt en revolutionär tendens som sedan kom att bli ett massparti under den ryska revolutionen.

Bolsjevikernas historia kännetecknas av en imponerande flexibilitet och förmåga att anpassa sig taktiskt. De tvingades arbeta underjordiskt och befann sig ofta i exil, men lyckades ändå bygga en disciplinerad organisation som förmådde leda den ryska arbetarklassen till seger i oktober 1917. Bolsjevismens verkliga historia har begravts under ett berg av lögner, eftersom borgarklassen aldrig kan förlåta den ryska arbetarklassen för att de visade att det är möjligt att ta makten och påbörja bygget av socialismen. Vår uppgift är att fullborda det bolsjevikerna påbörjade.

Under helgen bidrog många kamrater med inlägg som höll en hög politisk nivå, och det reflekterar de framsteg som gjorts det senaste året. Som vanligt avslutades studiehelgen med att alla sjöng Internationalen och nu gäller det att gå från ord till handling. Studiehelgens tillförsel av entusiasm och nya kunskaper måste vi nu använda för att stärka den revolutionära marxismen i Sverige och internationellt.

 

 

Hannes Oscarsson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,270FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna