Kampvilja och beslutsamhet på Revolutions årsmöte 2021

119 marxister träffades i helgen digitalt för det största och mest inspirerande årsmötet i Revolutions historia. Den väldiga entusiasmen och beslutsamheten speglade kapitalismens djupa kris, som öppnar för att en gång för alla avskaffa detta ruttna system.

Under det senaste året har coronapandemin utlöst den djupaste krisen för den internationella kapitalismen på flera generationer. Enligt ILO utraderades motsvarande 255 miljoner heltidsjobb under 2020 – fyra gånger fler än under krisen 2008–2009. FN:s World food programme beräknar att 138 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl under 2021 om de inte får akut hjälp, fler än någon gång under de senaste 60 åren.

Samtidigt varnar allt fler forskare nu för att den otillräckliga vaccineringen i världens fattiga länder kan leda till mutationer som gör att det behövs nya vaccin inom ett år. Hittills har bara 0,7 procent av invånarna i Afrika fått en dos, samtidigt som imperialistmakter som EU och Storbritannien inför exportbegränsningar för vaccin. Det finns en reell risk för att den katastrof som blir en permanent företeelse under kapitalismen.

Niklas Albin Svensson som arbetar för Internationella Marxistiska Tendensen (IMT) i London inledde årsmötets första diskussion om perspektiv för världsrevolutionen. Han förklarade att klasskampen redan före coronakrisen var på skarp uppgång i hela världen: bara 2019 skedde uppror och revolutioner i bland annat Chile, Libanon, Ecuador, Algeriet, Sudan och Frankrike.

”Före krisen 2008 pratade vi om den kommande perioden som den mest turbulenta i världshistorien. Det var många som inte trodde på det, men vem kan förneka det nu?”, frågade han.

Coronapandemin har tillfälligt gjort det svårare att protestera, men samtidigt har den accelererat den underliggande revolutionära processen enormt. Detta syns inte minst i kapitalismens högborg USA, där tio procent av den vuxna befolkningen deltog i sommarens massiva Black Lives Matter-protester – trots brinnande pandemi. Samma sak i Indien, där S Kumarasamy beskrev hur miljoner bönder tagit strid mot Modi-regimens attacker under året:

”Gränserna mellan kast och kön löstes upp. Det bildades en verklig tidvåg av bönder som demonstrerade från varje provins i landet … Bönderna har inte fått något stöd från de huvudsakliga stora arbetarorganisationerna, facken och inte heller de så kallade kommunistiska partierna, och det är slående hur länge bönderna lyckats hålla ut trots detta … Vägen framåt ligger i att sammankoppla böndernas och arbetarnas kamp.”

Foto: Geoff Livingston/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Foto: Geoff Livingston/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Bara de senaste veckorna har enorma protester trotsat pandemin och brutit ut på gatorna i länder som Myanmar, Paraguay och Senegal. Överallt i världen finns en enorm uppdämd ilska och kampvilja, men det råder en skriande brist på ledarskap som kan erbjuda en väg framåt.

Den svenska kapitalismens kris

Ylva Vinberg inledde diskussionen om svenska perspektiv med att säga att det kommer finnas ett liv innan och ett efter corona i Sverige. Sverige är inte på något sätt isolerat från den globala processen.

”Pandemin har avslöjat konsekvenserna av årtionden av nedskärningar och privatiseringar av välfärden och ökade klassklyftor. Och inget av det kommer upphöra när pandemin är över. Kapitalismen kommer inte att kunna erbjuda en bättre framtid för arbetarklassen.”

Ylva förklarade hur den svenska strategin i pandemin egentligen inte är unik som många påstår, utan bara utmärker sig i hur långt regeringen kunnat gå för att skydda kapitalisternas ekonomiska intressen.

Elsa Rohlen berättade om situationen för lärare, vars arbetsuppgifter blivit fler och stressen lagts på åratal av nedskärningar. Regeringens beslut att hålla skolorna öppna under pandemin utan några seriösa smittskyddsåtgärder har gjort situationen ohållbar för många.

”Högstadielärare hamnar på plats 7 av 122 yrken med hög risk för att smittas. Precis som i andra välfärdsyrken ligger det en ilska och jäser i lärarkåren, en ilska som kommer från åratal av försämringar och nu dessutom att man tvingas jobba på plats utan skyddsutrustning under en pandemi, utan att ens prioriteras i vaccinationsköerna … Just nu växer en ilska som uttryck i knutna nävar i fickan, uppgivna diskussioner och vissa utomfackliga initiativ som lärarupproret. Facken har varit i princip passiva inför försämringarna.”

Julia, som jobbade på restaurang när pandemin bröt ut, berättade om hur arbetsförhållandena blivit sämre under krisen. Underbemanningen under pandemin har gjort att företaget fått arbetarna att jobba mycket hårdare och företaget har inte heller gjort några ansträngningar för att stoppa smittan.

”När hotell och restaurang har diskuterats i media har fokus nästan bara legat på företagens ekonomiska situation. Hur de ska klara krisen. Det sägs nästan inget om arbetarnas situation … Så snart de första restriktionerna kom insåg ledningen att det skulle påverka verksamheten och min chef tog bort alla schemalagda pass utan att informera oss, trots att det är ett brott mot kollektivavtalet … Vår utsatta situation har utnyttjats väl av företaget.

Valdar Malmsten, som jobbar på sjukhus i Stockholm beskrev vilket högt pris vårdarbetarna betalat under pandemin.

”Det har de betalat i form av utbrändhet och traumatisering. Som en IVA-sjuksköterska beskrev det: vi jobbar tills man går sönder, omgivna av så mycket nöd och död att det inte går att föreställa sig. ”

Valdar fortsatte:

”Det krävs kamp för att rädda vården. Fackförbunden har förhållit sig helt passiva och inte tagit vara på den enorma ilskan. De borde kalla till en strejk för att rädda vården. Hela arbetarklassen är beredd att strejka i solidaritet med vården. Vi måste förklara att en annan vård är möjlig. Arbetarkontroll och planekonomi hade gjort att alla kunnat få en högkvalitativ vård och personal inte behöver bränna ut sig, en ruinerad vård eller onödig materialbrist.”

Foto: Piqsels CC0
Foto: Piqsels CC0

En enorm ilska bubblar under ytan, och letar efter ett utlopp. Ylva avslutade med att förklara att det nuvarande missnöjet kommer att brista ut i klasskamp, som kommer att börja förvandla arbetarrörelsen:

”Vi står inför en period av ökad instabilitet och ökad klasskamp. Under den kommande kampen så kommer arbetarklassen att lära sig av erfarenhet vilka hinder som står i deras väg. Man kommer lära sig av behovet av en arbetarrörelse som inte blockerar kampen utan som vill leda den.”

Bygg marxismens styrkor!

I en internationell rapport förklarade Niklas Albin Svensson att den nuvarande krisen har skapat enorma möjligheter för att bygga marxismens styrkor, som Internationella Marxistiska Tendensen försöker gripa tag i med båda händerna. Under sommaren drog International Marxist University – en vecka av revolutionär teori och perspektiv – över 6500 anmälda från över 115 länder världen över. Snarare än att begränsas av pandemin, växte IMT snabbare än någonsin under 2020.

Genom entusiastiska videorapporter fick årsmötet höra om hur arbetet i hela IMT går framåt i länder som Pakistan, Italien, Danmark, Brasilien, USA och Storbritannien.

Andreas från IMT:s danska sektion, Revolutionære socialister, berättade

”Under en lång period var klasskampens utveckling i Skandinavien försenad jämfört med resten av världen. Men nu håller situationen på att förändras. Dialektiken lär oss att saker förändras till sin motsats och det här är påväg att hända i Skandinavien.”

Hela årsmötet präglades av en väldig beslutsamhet att göra allt för att bygga marxismens styrkor – för att avskaffa den ruttna kapitalismen så snabbt som möjligt. En socialistisk revolution är inte en abstrakt dröm för framtiden, utan en absolut nödvändighet för att stoppa kapitalismens barbari. Revolutions årsmöte 2021 var ett stort steg på vägen för byggandet av marxismen i Sverige och bland de som deltog märktes en glöd över att börja arbeta mot det här målet. ”Oj, nu måste jag bli medlem!” skrev en deltagare i chatten efter mötets slut.

Det är helt rätt! För att avskaffa kapitalismens mardröm, är den enda vägen framåt att organisera sig.

Klicka här för att veta mer om eller gå med i Revolution och IMT.

Klicka här för att anmäla dig till Revolutionärt första maj med Revolution. Se Facebookevent här.

Benjamin Roobol

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,173FansGilla
2,232FöljareFölj
806FöljareFölj
2,021FöljareFölj
680PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna