Hälsningsmeddelande till den bayerska rådsrepubliken

Den 13 april 1919 utropade sovjetkongressen i Bayern att arbetarna hade tagit makten. Beskedet gick som en chockvåg över hela världen, världsrevolutionen såg ut att ligga inom räckhåll. I Ryssland hotades revolutionen av ett blodigt inbördeskrig, men trots det tog Lenin sig tid att skriva ett brev till den bayerska rådsrepubliken och ge sina råd om vilka åtgärder de borde anta.

Brevet anlände dock inte förrän 27 april, då nederlaget för revolutionen redan var ett faktum.


Hälsningsmeddelande till den bayerska rådsrepubliken,

Vi tackar er för ert hälsningsmeddelande och för vår del hälsar vi helhjärtat den bayerska sovjetrepubliken. Vi ber er enträget om att få mer frekvent och precis information angående följande. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att kämpa mot borgerlighetens bödlar, Scheidemanns underhuggare med flera; har råd för arbetare och tjänstefolk bildats i olika stadsdelar; har arbetarna beväpnats; har borgerligheten avväpnats; använder ni reservlagren av kläder med mera för att ge omedelbart och omfattande stöd till arbetarna, och särskilt lantarbetarna och småbönderna; har kapitalisternas fabriker och rikedomar i München och de kapitalistiska bondgårdarna i dess omgivning konfiskerats; har småböndernas bolån och hyresinbetalningar upphävts; har lantarbetarnas och de okvalificerade arbetarnas löner dubblats eller tredubblats; har alla papperslager och tryckpressar konfiskerats för att kunna trycka folkliga flygblad och tidningar till massorna; har ni infört sex timmars arbetsdag med två eller tre timmars utbildning inom statlig administration; har ni tvingat Münchens borgare att lämna ifrån sig sina överflödiga hus så att arbetare omedelbart kan flytta in i bekväma lägenheter; har ni tagit över alla banker; har ni tagit gisslan från borgarklassens led; har ni infört högre ransoner för arbetarna än för borgerligheten; har ni mobiliserat alla arbetare till ett försvar och för att sprida ideologisk propaganda i grannbyarna? Att implementera dessa och liknande åtgärder så snabbt och så omfattande som möjligt tillsammans egna initiativ från arbetar- och lantarbetarråden och – skiljt från dessa – småböndernas råd, bör stärka er position. Ni måste införa nödskatt för borgerligheten och verkligen förbättra arbetarnas, lantbrukarnas och småböndernas levnadsvillkor till varje pris.

Med hjärtliga hälsningar och lyckönskningar.

Lenin


Läs även: När kommunisterna styrde Bayern

V. I. Lenin

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,450FöljareFölj
1,223FöljareFölj
2,021FöljareFölj
717PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna