Bibliografi

Alan Woods bok Filosofins historia i svensk översättning av Hans Åkesson. Boken skrevs ursprungligen som ett appendix till boken Reason in Revolt men växte i omfattning till ett helt eget verk.

Du kan köpa Filosofins historia från Bokförlaget Stormklockan.


 

Bibliografi

Ali, Syed Ameer. A Short History of the Saracens: Being a Concise Account of the Rise and Decline of the Saracenic Power and of the Economic, Social and Intellectual Development of the Arab Nation. London, 1889.

Aristoteles. Metaphysics. London, 1961.

Atkinson, William Christopher. A History of Spain and Portugal. London, 1960.

Ayer, Alfred Jules. The Problem of Knowledge. Harmondsworth, 1956.

Bacon, Francis. The Advancement of Learning. London, 1973.

Berkeley, George. The Principles of Human Knowledge. London & Glasgow, 1962.

Bernal, John Desmond. Vetenskapens historia. 2 band. Stockholm, 1961.

Bouquet, Alan Coates. Comparative Religion: A Short Outline. London, 1953.

Burn, Andrew Robert. The Pelican History of Greece. London, 1966.

Burnet, John. Early Greek Philosophy. London, 1945.

Carrol, Lewis. Alice i Underlandet & Alice i Spegellandet. Stockholm, 2005.

Chamfort, Sébastien Roch Nicholas. Maximer & tankar, Porträtt & anekdoter. Stockholm, 1997.

Childe, Vere Gordon. Man Makes Himself. London, 1965.

Childe, Vere Gordon. Människan skapar sig själv. Stockholm, 1954.

Cohn, Norman Rufus Colin. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London, 1993.

Descartes, René. Om metoden att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna. Björck & Börjesson, Stockholm, 1918.

Diels, Hermann & Kranz, Walther. Die Fragmente der Vorsokratiker. Zürich, 1985.

Diogenes Laërtios. Lives of Eminent Philosophers, 2 band. London, 1970.

Donaldson, Margaret. Hur barn tänker. Stockholm, 1987.

Engels, Friedrich & Marx, Karl. Die Heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik: Gegen Bruno Bauer & Consorten, Berlin, 1953.

Engels, Friedrich. Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring). Stockholm, 1976.

Engels, Friedrich. Naturens dialektik. Stockholm, 1975.

Engels, Friedrich. Brev till H. Starkenburg. https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1894_01_25.htm (Hämtningsdatum 2005-09-17)

Engels, Friedrich. Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut. Göteborg, 2003.

Engels, Friedrich. Socialismens utveckling från utopi till vetenskap. Stockholm, 1972.

Farrington, Benjamin. Grekisk vetenskap: Från Thales till Ptolemaios. Stockholm, 1988.

Ferris, Timothy (red.). The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics. Boston, 1991.

Feuerbach, Ludwig. The Essence of Christianity. New York, 1957.

Feynman, Richard Phillips. Lectures on Physics. London, 1969.

Forbes, Robert James & Dijksterhuis, Eduard Jan. A History of Science and Technology, 2 band. London 1963.

Frazer, Sir James George. Den gyllene grenen: studier i magi och religion. Stockholm 1987.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Lectures on the History of Philosophy, 3 band. London, 1894-96.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Hegel’s Logic : Being Part One of the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830). Oxford, 1975.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. The Phenomenology of Mind. London, 1961.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. The Philosophy of History. New York, 1956.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. The Philosophy of Right. Oxford, 1942.

Herakleitos. Fragment. Övers. Rehnberg, Håkan & Ruin, Hans. Lund, 1997.

Hippokrates. Hippocrates Volume IV. London, 1931.

Hobbes, Thomas. Leviathan eller en kyrklig och civil stats innehåll, form och makt. Göteborg, 2004.

Homeros. Iliaden. Övers. Erland Lagerlöf. Malmö, 1959.

Hooper, Alfred. Makers of Mathematics. London, 1948.

Huizinga, Johan. Ur medeltidens höst: Studier över 1300- och 1400-talens levnadsstil och tankeformer i Frankrike och Nederländerna. Stockholm, 1927.

Hume, David. Om det mänskliga förståndet. Daidalos, Göteborg (1929) 1986.

Irving, Washington. The Conquest of Granada and Spain. London, 1871.

Kant, Immanuel. Kritik av det rena förnuftet. Stockholm, 2004.

Kautsky, Karl Johann. Foundations of Christianity: A Study in Christian Origins. New York, 1972.

de La Mettrie, Julien Offray. Maskinen människan. Lund, 1983.

Koranen. Övers. K V Zetterstén, Stockholm, 1979.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valda skrifter. Lund, 1990.

Lenin, Vladimir, Iljitj. Philosophical Notebooks, 1895-1916. Collected Works, Vol. 38,. Moskva, 1961.

Lenin, Vladimir Iljitj. Materialismen och empiriokriticismen: Kritiska anmärkningar till en reaktionär filosofi. Stockholm, 1973.

Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. London 1998.

Lucretius Carus, Titus. Om tingens natur. Stockholm, 2002.

Marx, Karl Heinrich. The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature.
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1841/dr-theses/ (Hämtningsdatum 2006-03-24)

Marx, Karl Heinrich. The Berlin National-Zeitung to the Primary Electors. Neue Rheinische Zeitung No. 205, January 26, 1849. http://www.marx.org/archive/marx/works/1849/01/26a.htm (Hämtningsdatum 2006-04-09).

Marx, Karl Heinrich. Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. 3 Band. Stockholm, 1971-1974.

Marx, Karl Heinrich. Texter i urval. Stockholm, 2003.

Marx, Karl Heinrich. Marx To Ferdinand Lassalle in Berlin, London, 31 May 1858. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1858/letters/58_05_31.htm (Hämtningsdatum 2005-10-31)

Nya testamentet. Bibelkommissionens utgåva 1981. Stockholm, 1981.

Platon. Skrifter i svensk tolkning. 5 band. Lund, 1984.

Plechanov, Georgij Valentinovitj. Selected Philosophical Works, 5 band. Moskva, 1956-58.

Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle. Ordning ur kaos: människans nya dialog med naturen. 2. uppl. Bokskogen, Göteborg, 1985.

Russell, Bertrand. Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen. 7:e utgåvan. Natur och kultur, Stockholm, 1994.

Sartre, Jean-Paul. Fem dramer. Stockholm, 1964.

Schwegler, Albert Friedrich Karl Franz. Filosofiens historia i dess grunddrag. Uppsala, 1924.

Sharma, Geetesh. Man, God and Religion. u.å.

de Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde. A History of Italian Republics: Being a View of the Origin Progress and Fall of Italian Freedom. London, 1907.

Spinoza, Baruch. Etiken. Stockholm, 1989.

Stewart, Ian. Does God Play Dice: The New Mathematics of Chaos. London, 1990.

Thomson, George Derwent. The First Philosophers. London, 1955.

Trotskij, Leo. Kampen mot Hitler. Stockholm, 1983.

Trotskij, Leo. Mitt liv – försök till en självbiografi. Stockholm, 1981.

Trotskij, Leo. The Struggle Against Fascism in Germany. New York, 1975.

Valdén, Pär Olof. Engelsk poesi. 4 band. Kristianstad, 1992-2001.

Waldrop, Morris Mitchell. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. London, 1992.

Wikipedia, the free encyclopedia. Charvaka. http://en.wikipedia.org/wiki/Carvakas (Hämtningsdatum 2005‑10‑31)

Wittgenstein, Ludwig Josef Johann. Filosofiska undersökningar. Stockholm, 1992.

Wittgenstein, Ludwig Josef Johann. Tractatus logico-philosophicus. Stockholm, 1997.

Alan Woods

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,172FansGilla
2,221FöljareFölj
750FöljareFölj
2,021FöljareFölj
678PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna