Ett nytt genombrott för IMT: den revolutionära ungdomens röst i Myanmar (Burma)

I dag kan In Defence of Marxism för första gången publicera ett antal artiklar på burmesiska. De har skickats till oss av Social Democratic United Front (SDUF) i Myanmar (tidigare Burma), en organisation som deltog aktivt i studentprotesterna mot militärdiktaturen tillsammans med Burma Federation of Student Unions.

Organisationen, som själva beskriver sig som marxist-leninister, har översatt och publicerat ett antal verk som publicerats på webbplatsen In Defence of Marxism. De skriver:

”[The Social Democratic United Front (SDUF) menar] att arbetarklassen är den ledande klassen och att bönderna är deras allierade. Vissa ungdomar och studenter, som har småborgerlig klassbakgrund men är subjektivt klassmedvetna i sitt stöd för proletariatets frigörelse, accepteras även de som goda kamrater i vår organisation. Vårt maximimål är att avsluta den globala kapitalismen och bygga ett kommunistiskt samhälle tillsammans med de internationella kamraterna. För närvarande är partiets minimimål att föra en revolution mot den militärt-byråkratiska kapitalismen, som förlitar sig på flera imperialistiska länder. ’Den nationella enheten och fredliga protester’ som den liberala opportunisten Aung San Su Kyi uppmanar till är oacceptabla för oss. Vi står för klasskampen som vårt revolutionära medel.”

Och:

”Vi menar att vi behöver ett förtruppsparti som följer bolsjevikernas linje för att genomföra revolutionen. Nu har vi deltagit i arbetarstrejker mot de inhemska kumpanerna och de transnationella kapitalisterna; och bondestrejker mot militärdiktaturens och dess lakejers stöld av jord. Och vi hjälper till med organiserandet av arbetarfackföreningar och bondeförbund. Vi menar också att vi måste knyta band med marxistiska organisationer i andra länder eftersom vi menar att den internationalistiska linjen också är en väldigt viktig faktor. Jag har läst många av Alan Woods artiklar och är skyldig honom en stor del av mina kunskaper i vänsterpolitik. För att uttrycka det kort, vill vi komma i kontakt med er organisation och bjuda in er att komma hit och göra offentliga framträdanden i framtiden.”

De artiklar som vi har fått hittils är:

”Draft and Explanation of the Programme for the Social Democratic Party” av Lenin

”ABC of Dialectical and Historical Materialism” av Leo Trotskij

”Venezuela: Coup in Progress” av Lucha de Clases

Reason in Revolt (part one) av Ted Grant och Alan Woods

Reason in Revolt (part two) av Ted Grant och Alan Woods

”Gandhi: The Myths Behind the Mahatma” (del ett) av Ravi Mistry

”Gandhi: The Myths Behind the Mahatma” (del två) av Ravi Mistry

”Tragedy of Myanmar” (del ett) av Fred Weston

”Tragedy of Myanmar” (del två) av Fred Weston

”Socialism och religion” av Lenin

Denna nya och spännande utveckling visar att IMT:s idéer når en växande publik på världsskala. Detta visades av den fantastiska framgång som våra ryska kamrater uppnådde i att ena trotskismens viktigaste styrkor i detta viktiga land, och även av den väldigt framgångsrika kongress som våra polska kamrater hade för en vecka sedan. Mängden korrespondens vi får varje dag ökar oerhört snabbt. De senaste nyheterna från Myanmars revolutionära ungdom är en ny källa till inspiration för de styrkor som strävar efter att bygga den marxistiska internationalen.

Länge leve Myanmars revolutionära arbetare och bönder!

Låt oss fördubbla våra ansträngningar för att bygga Internationella Marxistiska Tendensen!

In Defence of Marxism

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,410FöljareFölj
1,204FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna