En permanent pandemi under kapitalismen?

Pandemin kommer inte att vara över förrän hela världens befolkning är vaccinerad. Men 130 länder har fortfarande inte fått en enda vaccindos. Av de 175 miljoner vaccin som tillverkats så långt, har bara två miljoner gått till Afrikas befolkning på 1,3 miljarder människor. Detta ger hot om nya mutationer, resistenta mot dagens vaccin, nya rundor nedstängningar – och en pandemi som är här för att stanna.

Redaktören för British Medical Journal skrev nyligen en artikel där han hänvisade till Engels begrepp ”samhälleligt mord” för att beskriva pandemin. Engels definierar det i Den arbetande klassens läge i England:

”Men när samhället försätter hundratals proletärer i ett sådant läge att de oundvikligen går en förtidig och onaturlig död till mötes, en lika våldsam död som den för svärdet eller kulan; när det berövar tusentals de nödvändiga existensmedlen … då gör sig samhället skyldigt till mord i lika hög grad som den enskilde individen; förtäckt uppsåtligt mord … som inte förefaller att vara vad det är, därför att ingen ser mördaren, därför att offret verkar dö en naturlig död, därför att förbrytelsen består i en underlåtelse snarare än en överträdelse. Men mord förblir det likafullt.”

Artikeln konstaterar att hanteringen av pandemin måste anses vara samhälleligt mord i masskala. Det är knappast någon överdrift.

Enligt den internationella borgarklassens organ Financial Times skulle det räcka med att de rika länderna spenderar omkring 65 miljarder dollar för att finansiera ett vaccin i de fattiga länderna – en bråkdel av de 5600 miljarder dollar som redan pumpats ut för att rädda ekonomin.

Detta skulle bygga på att kapitalister kortsiktigt förlorar vinster och samarbetar över nationsgränserna, men EU hotar redan med att genomföra exportbegränsningar på vaccin som tillverkas inom dess gränser – en europeisk version av Trumps ”America first”. Kapitalismens kris skärper motsättningarna mellan de kapitalistiska länderna precis i en situation när internationell handling behövs som mest.

Världshälsoorganisationen har visserligen lanserat ett Covax-program för att leverera 2,3 miljarder doser till fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika i år. Men detta skulle bara täcka en femtedel av befolkningen. Interna dokument har dessutom visat att programmet riskerar att misslyckas. Enligt tankesmedjan Economist Intelligence Unit är det osannolikt att hela världen vaccineras före 2025.

Läkemedelsföretagen skulle naturligtvis kunna offentliggöra sin forskning och data så att alla kan ta del av och utnyttja den. Detta borde vara en självklarhet med tanke på att runt 100 miljarder dollar av offentliga medel gått till utveckling av coronavaccin. Men företagen befinner sig nu i en extremt lönsam monopolsituation, och har inget intresse av att göra sig av med sin guldkalv. När bland annat Sydafrika och Indien föreslog att man skulle göra avkall på immateriella egendomsrättigheter för covid-19 i världshandelsorganisationen, blockerade EU och Storbritannien det omedelbart.

Att vaccineringen av världen dröjer innebär en allvarlig risk för nya mutationer som är både mer smittsamma och resistenta mot våra nuvarande vaccin. Så länge kapitalismen består är risken överhängande för att covid-19 är här för att stanna.

Den liberala tidningen The Economist förespråkar därför att regeringar, snarare än att behandla covid-19 som ”en nödsituation som kommer att gå över”, borde fokusera på åtgärder för att hantera viruset: munskydd, spårningssystem och årliga boosterdoser av vaccin. Anonyma intervjuer från det svenska regeringskansliet i december visar att de är inställda på samma sak – man kallar covid-19 ”det nya normala”. Borgarklassen verkar beredda att acceptera en framtid bestående av periodiskt återkommande nedstängningar, överfyllda sjukhus och konstant osäkerhet för miljontals människor.

Enligt Edelman Trust Barometer hade en majoritet av världens befolkning insett att kapitalismen gjorde mer skada än nytta redan före pandemin. Erfarenheterna från denna folkhälsokatastrof kommer att få än fler att dra slutsatsen att detta system inte går att förena med en trygg framtid och hälsa för majoriteten av mänskligheten. Det enda sättet att förebygga att kapitalismen begår ytterligare många miljoner mord är att organisera sig för att avskaffa den.

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,334FöljareFölj
1,127FöljareFölj
2,021FöljareFölj
699PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna