“De kan mobilisera 7000 personer med kommunistiska krav”

Revolution har träffat den spanska marxisten Alex Schofield, medlem i Internationella Marxistiska Tendensen (IMT) och aktiv i Barcelona. IMT i Katalonien följer noggrant utvecklingen av Socialistiska rörelsen för att kunna delta när de första demonstrationerna organiseras där.

De senaste åren har vi sett stora demonstrationer i Baskien med mer än 7000 ungdomar som kräver ”proletariets diktatur”. Vad är det här för rörelse?

Alex Schofield: Det här är en ungdomsrörelse som växte fram 2019 efter en splittring ur det vänsternationalistiska partiet Bildu. Rörelsen var definitivt en vänsterutbrytning, vilket syns i de radikala krav som förs fram på de här protesterna. De pratar om proletariatets diktatur, behovet av en arbetarstat, behovet av en självständig klassposition i kampen, och proletär internationalism mot kapitalismen. Det här är en viktig utveckling, inte bara för Baskien utan för hela Spanien.

Hur kommer det sig att så många ungdomar drar revolutionära slutsatser?

Livet under kapitalismen radikaliserar fler och fler, särskilt ungdomar. Ungdomar har inte upplevt någonting annat än kapitalistisk kris: krisen 2008, pandemin, klimatkrisen och den nuvarande krisen. Det får många att dra väldigt radikala slutsatser, de vill störta kapitalismen.

Ungdomarna i den här rörelsen ser att samhällets uppdelning i klasser är grunden för förtryck och utsugning, och att arbetarklassen är den klass som måste leda världsrevolutionen och gripa makten. De har dragit den avgörande slutsatsen att det behövs proletär internationalistisk organisering.

Vad är vägen framåt för den här rörelsen?

Det är många steg som behöver tas. För det första måste rörelsen spridas, vilket redan håller på att hända, framförallt genom att ungdomar i andra delar av landet inspireras och själva tar initiativ. Vi har sett nya utbrytningar inom den nationalistiska rörelsen i Katalonien, i Valencia och Aragon, som ser de baskiska ungdomarna som föregångare. Men den har också spridits till ställen där den nationella frågan inte existerar, som Madrid. Rörelsens spridning har skett mer eller mindre spontant, men det finns redan visst samarbete mellan de olika regionala grupperna – jag skulle inte bli förvånad om de inom kort går samman och bildar en gemensam organisation.

För det andra måste rörelsen beväpnas med ett marxistiskt program. Vi i IMT håller med om deras grundläggande idéer och principer, som att arbetarklassen är den enda revolutionära klassen, behovet av en arbetarstat och så vidare. Men det finns också många idéer och metoder i rörelsen som vi anser är felaktiga. Det är en ung rörelse som söker efter idéer från alla möjliga olika källor, inte minst från akademin. Vi anser att de måste basera sig helt på marxismen, de måste studera marxistiska klassiker, och de måste studera klasskampens historia i detalj.

Ett exempel på en felaktig metod som förespråkas är att skapa ”socialistiska rum”: genom att ockupera tomma byggnader ska man ”bekämpa borgarklassens dominans”. Denna strategi fungerar inte i praktiken. Man kan inte bekämpa den härskande klassen steg för steg genom ockupationer: så fort borgarklassen ser att deras intressen hotas kommer de att göra allt i sin makt för att försvara dem. Man kan inte ha en strategi som bygger på att arbetarklassen gradvis ska överta makten.

Rörelsen befinner sig just nu i en uppåtgående fas: de vinner nya medlemmar, ökar sitt inflytande och slår igenom på nya ställen. De kan mobilisera 7000 personer med kommunistiska krav! Men den kommer att stöta på hinder. Vid en viss punkt kommer rörelsens idéer och metoder att prövas och rannsakas av medlemmarna, och de enda idéer som kan erbjuda en vetenskaplig väg framåt är den genuina marxismen.

Samtidigt måste vi betona att rörelsen i Baskien är ett extremt inspirerande exempel för revolutionärer världen över: läs deras artiklar och lyssna på deras tal – det är verkligt inspirerande. Alla revolutionärer ska hylla de här framstegen. Det finns förvirring, och en del felaktiga idéer. Men de har viljan att förändra världen, och med den viljan så kan man överkomma alla hinder.


Sebastian Ingvarsson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,171FansGilla
2,226FöljareFölj
771FöljareFölj
2,021FöljareFölj
679PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna