Boklansering: Staten och revolutionen som den är tänkt att läsas

Mitt under den brinnande ryska revolutionen 1917 – för exakt hundra år sedan – skrev Lenin ett av marxismens viktigaste verk. Nu utkommer Staten och revolutionen i nyutgåva på Bokförlaget Stormklockan, i en kraftigt uppdaterad och moderniserad version.

Den nya utgåvan av Staten och revolutionen kunde inte komma mer passande. I en tid när ifrågasättandet av systemet växer över hela världen, både bland ungdomar och arbetare, ställer sig allt fler frågan: men vad ska komma istället? Hur ska man kunna göra sig av med förtryck och utsugning? Det är precis denna fråga som Lenin besvarar.

Lenin skrev boken mitt under det första världskriget. I början av kriget hade arbetarrörelsens stora masspartier, som räknade miljontals medlemmar, lidit fullständigt skeppsbrott. Medan man i resolutioner och högtidstal pratat om kamp mot kriget och att man skulle vägra vända vapnen mot arbetare i andra länder, röstade ledningarna för de stora socialdemokratiska partierna ett efter ett för att ge sitt stöd till kriget. Lenin bröt med opportunisterna, och förklarade att det enda som fanns kvar av den Andra internationalen efter detta förräderi var dess stinkande lik.

I Staten och revolutionen gör han upp med Andra internationalens ledande teoretiker, genom att utförligt citera och förklara deras idéer som han ställer i kontrast till Marx och Engels, vars revolutionära idéer han låter tala för sig själva.

Marx och Engels analyserade varje revolution under 1800-talet noggrant, och förfinade steg för steg sina idéer. I förordet till Kommunistiska manifestet från 1872 lyfter de fram följande slutsats, baserat på erfarenheterna från Pariskommunen, att “arbetarklassen inte helt enkelt kan ta det färdiga statsmaskineriet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna syften”.

Lenin förklarar att förhållandet till staten var det som i slutändan blev vattendelaren i arbetarrörelsen – mellan reformism och marxism. Medan marxisterna menade allvar med kampen för reformer och förbättringar som en nödvändig förberedelse och skola för en framtida revolution, försökte reformisterna begränsa kampen till att handla enbart om de brödsmulor som den härskande klassen kunde acceptera för stunden. Under de förhållanden som rådde 1914 innebar detta “minimiprogram” att de lånade sina namn till ett imperialistiskt världskrig.

Lenin och arbetardemokrati

Det råder ingen brist på lögner om Lenin och hans idéer, som ofta får klä skott för den senare stalinistiska urartningen. I praktiken visar hans kamp för fred och arbetardemokrati hur tunn denna propaganda är, och att den faller sönder bara man skrapar lite på ytan. Vilket bättre svar kan väl finnas än att publicera Lenins idéer för en bred publik? Varje läskunnig individ kan nu se vilket avgrundsdjup som öppnar sig mellan verklighetens Lenin och hans arbetardemokrati, och den stalinistiska byråkratins statsterrorism – där de första offren blev bolsjevikerna själva.

Baserat på de lärdomar som Marx och Engels drog av 1800-talets revolutioner, förberedde Lenin genom Staten och revolutionen den ryska arbetarklassen på att ta makten. Han återger riktlinjerna från Pariskommunens arbetare, som också tillämpades i de ryska arbetarråden (sovjeterna): att alla valda funktionärer kan avsättas inom 24 timmar, att ingen funktionär får mer i betalt än en yrkesskicklig arbetare, och att alla statliga funktioner förenklas och roteras för att så många som möjligt ska kunna utföra dem. “När alla är byråkrater, är ingen byråkrat.”

Denna viktiga slutsats ignorerade och förteg ledarna för den Andra internationalen, som vid 1900-talets början fortfarande kallade sig marxister. De anpassade sig steg för steg till idén om att den borgerliga staten gradvis kommer att kunna växa över till socialism genom den parlamentariska demokratin. De glömde Marx och Engels precisa och träffande beskrivning av den borgerliga staten: “Den moderna statsmakten är bara ett utskott som förvaltar hela borgarklassens gemensamma affärer.”

Tyvärr har de tidigare svenska översättningarna varit undermåliga och svårlästa, med ett gammalmodigt och akademiskt språk som stått i vägen för att man ska kunna tillgodogöra sig Lenins idéer. Detta är väsensskilt från Lenins raka och revolutionära språk, som inte riktar sig till akademiker utan till vanliga arbetare och ungdomar. Dessa idéer är nämligen inte mindre, utan mer relevanta i dag än de var för hundra år sedan.

Det är därför oerhört viktigt att vi nu kan ge ut en fullständig omarbetning och modernisering av de tidigare svenska översättningarna. Hundra år efter att Staten och revolutionen först såg dagens ljus finns nu boken i ett skick som underlättar för att en ny generation svenska revolutionärer ska kunna läsa den – som den ska läsas.

Köp boken på www.stormklockan.nu för introduktionspris 99 kr plus frakt.

Boken kommer att lanseras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, för Facebook event se här.

Lanseringen kommer även att sändas live på Facebook: https://www.facebook.com/marxist.se/


Revolution

Bokförlaget Stormklockan

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,325FöljareFölj
1,114FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna