Avtal klart för Byggnads och Målarna – men väcker redan missnöje bland medlemmarna

Med löneökningar på 748 kr respektive 2,38 procent, bibehållet ackordsystem och ett antal mindre förbättringar, har såväl Byggnads som Målareförbundet skrivit under nya kollektivavtal och därmed förbundit sig att inte strejka på 13 månader. Men frustrationen är stor bland medlemmarna eftersom de stora problemen på arbetsplatserna kvarstår. Inget är i själva verket löst.

Måleriavtalet – mer hade kunnat vinnas

Förutom löneökningar på 2,38 procent på 13 månader (vilket är i linje med industrimärkets 2,2 procent på årsbasis), innebär måleriavtalet att gravida ska få ett förbättrat anställningsskydd och att man ska få ytterligare 2 timmars arbetstidsförkortning årligen, så att den totala siffran landar på 34 timmar.

Många medlemmar uttrycker däremot ilska över att man inte fortsatt strejka tills man vann en förbättring i frågan om restid. Idag får man nämligen inte betalt för resor mellan olika uppdrag. Istället skriver avtalet att man ”inväntar beslut från EU-domstolen”, som just nu beslutar om anställda på det internationella säkerhetsbolaget TYCO ska få betalt för restid.

Med tanke på den europeiska borgarklassens pågående offensiv, är det nog inte många som tvivlar på att EU-domstolens beslut kommer att gå emot arbetarna. Därför innebar kompromissen om restid att man i praktiken la sig för arbetsgivarnas önskningar.

Måleriavtalet ger blandade känslor, eftersom strejken avblåstes i ett läge där arbetarna ville fortsätta kämpa, just när ett flertal fackförbund, bland annat Seko och Byggnads, förklarat sig beredda att gå ut i sympatistrejk. Det är alltså tydligt för medlemmarna att man hade kunnat vinna mer genom att fortsätta och utöka strejken, baserat på arbetarnas entusiasm.

Byggavtalet och ilskan

Byggavtalet innebar å sin sida löneökningar i kronotal, istället för procent. Detta är viktigt eftersom lågavlönade då får lika stor löneökning som arbetare med högre lön. På 13 månader kommer byggarbetare få löneökningar på 748 kr per månad och städpersonal på byggena 610 kr per månad.

Därutöver kommer byggarbetare också få en utökad arbetstidsförkortning med 2 timmar, till 39 timmar, och fackliga förtroendemän så som skyddsombud och MB-förhandlade kommer få utökade kontrolluppgifter. Tanken är att de ska stärka kontrollen av arbetsplatserna utan kollektivavtal. Slutligen kommer man, precis som i måleriavtalet, tillsätta en rad arbetsgrupper.

Uppdrag granskning

I efterhand har avtalet överskuggats av de missförhållanden som Uppdrag granskning berättade om i ett program om bygget av Mall of Scandinavia den 20 april. Man kunde se hur byggföretaget Peab systematiskt utnyttjade underleverantörer, som kunde ge sina anställda så dåligt betalt som 25 kronor i timmen.

Byggarbetare förklarade i programmet hur de upprepade gånger hade behövt ta amfetamin för att klara av sina långa arbetspass! När skyddsombudet påtalade bristerna, som också rörde säkerhet för såväl besökare som arbetare, blev han tvångsförflyttad till en annan arbetsplats. Man hotade och gjorde sig systematiskt av med personer som hade kontakt med facket.

Många byggarbetare har reagerat med en oerhörd ilska. Men inte primärt på grund av att förhållandena – som många känner igen – skulle vara en nyhet, utan för att strejken är avslutad utan att man kommit till rätta med problemen. Problemet är särskilt stort eftersom fackliga förtroendemän förväntas spela en viktig roll i att städa upp i byggbranschen. Men det blir omöjligt om inte Byggnads ledning är beredd att ta strid för att skydda dem.

Byggarbetare vill alltså ta kamp mot byggföretagens gangstermetoder, men därför är många också frustrerade över att sakna en kanal att göra detta genom. Som signaturen ”Kent Renen Johansson” skrev i en kommentar på Byggarbetarens hemsida: ”Hade Uppdrag Granskning sänts på SVT i förra veckan, så hade vi fortfarande varit ute i STREJK.”

Ingenting löst – nya strider att vänta

Det är ingen slump att både måleri- och byggavtalet blev 13 månader långa. Måleriföretagen förklarade uttryckligen att man vill att industrimärket sätts ”i lugn och ro” 2017, det vill säga utan påverkan från stridsvilliga målare och byggarbetare.

Under avtalsrörelsen 2016 har Byggnads Och Målareförbundet tillsammans med framförallt resten av 6F-förbunden satt hårt mot hårt mot arbetsgivarnas attacker, och därmed slagit tillbaka dem. Arbetsgivarnas långsiktiga mål är att sänka hela byggarbetarkåren till den misär som nu är branschens lägsta standard. Svaret måste vara just gemensam kamp.

Men slutgiltigt kan lösningen bara vara att man nationaliserar ”den korrupta fyran” – Peab, Skanska, NCC och JM – och därmed tar makten över arbetsplatserna ifrån dem. Precis som för måleriföretagen, är rimliga arbetsvillkor, systematisk säkerhet och en god slutprodukt bara störande hinder i deras jakt på vinst. Inget är löst, varken för arbetarna eller för företagen, och det bäddar för nya och hårdare strider snart igen.

Fredrik Albin Svensson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,450FöljareFölj
1,223FöljareFölj
2,021FöljareFölj
717PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna