Avanti byter namn till REVOLUTION

Kamp för en marxistisk tidning!

På Avantis senaste årsmöte beslutade vi att byta namn på tidningen till REVOLUTION. Detta är ett viktigt steg som gör att samma politik kommer att få en tydligare och hoppas vi därför mer lättillgänglig förpackning.

I Avanti har vi många gånger förklarat att världen nu går igenom inledningsskedet till den mest turbulenta och revolutionära perioden i historien. Den härskande klassen vill helst av allt ha stabilitet, men möter överallt tvärtom en kraftigt rubbad ekonomisk jämvikt. Ekonomin stagnerar eller hamnar i kris och partier som regerat i flera decennier rasar och tvingas bort från makten. I flera länder har korruptionsskandaler inom staten, kyrkan och bankeliten skakat förtroendet för systemet. Klasskampen är på uppsving med generalstrejker, protester, demonstrationer och nya vänsterpartier.

Våra mest framgångsrika nummer av tidningen, både i antal sålda och allmänt mottagande, har varit när vi haft med ordet ”revolution” på framsidan. Detta gäller inte minst det senaste (och sista) numret av Avanti, som pryddes av ”Sverige behöver en revolution!” Detta nummer slog inte bara försäljningsrekord – många utbrast dessutom spontant ”Revolution – javisst!” när vi sålt den på 1 maj och ute på gator och torg. Detta visar att fler och fler, i synnerhet ungdomar, har börjat bli alltmer öppna för revolutionära idéer, även om det är färre som vet exakt vad för slags revolution man vill ha och hur man ska gå tillväga.

Än så länge släpar Sverige fortfarande efter den process som gått allra längst i länder som Spanien, Grekland och Egypten. Hur långt efter ligger Sverige? Ett, två eller tre år? Det är svårt att säga exakt. Vi har redan varit mycket nära ett nyval, och har en av de svagaste regeringarna någonsin. Riksbanken har infört minusränta och stödköp för att stävja den låga inflationen. Vi har sett de största protesterna sedan Irak-kriget mot fascistattackerna och mot Sverigedemokraterna samt en av de mest framgångsrika strejkerna på åratal: Öresundstågsstrejken. Det kan gå snabbt när det väl händer.

Trots all klasskamp på världsskala har det inte blivit någon socialism. Den spontana klasskampen väller fram som en oerhörd flodvåg, men måste ges en medveten inriktning. Revolutionernas historia visar att arbetarklassen måste beväpnas med marxistiska idéer om de ska kunna gripa makten och leda samhället mot socialism. För detta behövs ett revolutionärt parti. Den store marxisten Leo Trotskij, som tillsammans med Lenin ledde den ryska revolutionen 1917 till seger, förklarade redan på 1930-talet att:

”Allt tal om att de historiska förutsättningarna ännu inte har ’mognat’ för socialismen är antingen en produkt av okunnighet eller medvetet bedrägeri. De objektiva förutsättningarna för den proletära revolutionen har inte bara ’mognat’; de har börjat ruttna en aning. Utan en socialistisk revolution, och det inom den närmaste historiska perioden, hotas hela den mänskliga kulturen av en katastrof. Bollen ligger nu hos proletariatet, det vill säga främst hos dess revolutionära avantgarde. Mänsklighetens historiska kris reduceras till det revolutionära ledarskapets kris.”

Men marxisterna är för få till antalet för att bara utropa nya partier. De minimala ”revolutionära” partier, som finns i alla länder, för överallt en skuggtillvaro och har misslyckats med att göra några större framgångar. De kan göra bra saker lokalt men stora rörelser bland arbetarna kommer inte till uttryck i små organisationer. Det är inte marxisternas uppgift att avskilja sig från sin klass, utan att ingripa energiskt och tålmodigt vinna stöd för sina idéer inom arbetarklassens egen rörelse, och bidra till att bygga arbetarklassens rörelse genom råd, stöd och praktiskt arbete. Framför allt behövs det klara revolutionära idéer.

Lenin förklarade tidigt behovet av en marxistisk tidning. Den har inte bara till uppgift att rapportera om och återspegla arbetarklassens liv och kamp, utan också att höja medvetenheten om behovet för socialism. Till att börja med måste vi här och nu hitta en väg till den revolutionära ungdomen, och vinna dem till marxismen, som en förberedelse för morgondagens strider. I detta är tidningen vårt vapen.

Namnbytet återspeglar den svenska marxistiska tendensens utveckling under den senaste tiden, och det faktum att arbetet med tidningen är på väg in i en ny fas, där vi förbereder oss för att ingripa på en högre och mer synlig nivå än tidigare. Ett tydligt namn kommer hjälpa oss att göra avtryck.

Under hösten kommer vi att helt förändra tidningens utseende, och skärpa det politiska innehållet ännu mer. Nästa år kommer vi arbeta för att tidningen ska börja komma ut oftare. Om du vill hjälpa oss kan du som läsare här och nu teckna en prenumeration eller ta kontakt med oss för att gå med i IMT och hjälpa oss att bygga den svenska marxistiska rörelsen.

Framåt under ny fana! För den socialistiska revolutionen!

REVOLUTION (f.d. AVANTI) RED.

Gå med i kampen för socialism:

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,326FöljareFölj
1,117FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna