Anarkism och socialism

Teser:

1) Anarkismen har under de 35-40 år (Bakunin och Internationalen 1866 – ) den existerat (och inbegripet Stirner under många fler år) inte kommit med något annat än allmänna fraser mot utsugningen.

Dessa fraser har varit i omlopp i över 2 000 år. Vad som saknas är (α) uppfattning om orsakerna till utsugningen; (β) uppfattning om den samhälleliga utveckling, som leder till socialism; (γ) uppfattning om klasskampen som skapande kraft för socialismens genomförande.

2) Uppfattning om o r s a k e r n a till utsugningen. Den privata egendomen som grundval för varuhushållningen. Den samhälleliga äganderätten till produktionsmedlen. Hos anarkismen nil [inget -red.].

Anarkism är borgerlig individualism vänd upp och ned. Individualismen som grund för anarkismens hela världsåskådning.

Försvar av småegendomen och småhushållningen på landet.
Keine Majorität. [dvs anarkisternas förnekande av att minoriteten ska underordna sig majoriteten – principen för arbetardemokratin -red.]
Förnekande av statsmaktens förenande och organiserande kraft.

3) Oförmåga att förstå den samhälleliga utvecklingen – storproduktionens roll – kapitalismens utveckling till socialism.

(Anarkismen är en produkt av förtvivlan. Mentaliteten hos en urspårad intellektuell eller trashank men inte hos en proletär.)

4) Oförmåga att förstå proletariatets klasskamp. Absurt förnekande av politiken i det borgerliga samhället. Oförmåga att förstå den roll arbetarnas organisation och fostran spelar.

Panacéer [universalmedel -red.] bestående av ensidiga, ur sammanhanget lösryckta medel.

5) Vilket bidrag har anarkismen, som en gång var dominerande i de romanska länderna, gett till Europas senaste historia?

  • Ingen doktrin, revolutionär lära eller teori.
  • Splittring av arbetarrörelsen.
  • Fullständigt fiasko i experimenten med revolutionär rörelse (proudhonismen 1871, bakunismen 1873).
  • Arbetarklassens underkastelse under borgerlig politik maskerad som förnekande av politiken.

Skrivet 1901
Ffg publicerat 1936 i nr 7 av tidskriften Proletarskaja Revoljutsija
V I Lenin, Samlade skrifter , 5:e ry uppl, b 5, s 377-37

V. I. Lenin

Föregående artikel
Nästa artikel

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,391FöljareFölj
1,175FöljareFölj
2,021FöljareFölj
708PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna