Allt stöd till brandmännens strejk!

Den 15 juni 06:00 tog Brandmännens riksförbund (BRF) ut sina deltidsbrandmän i strejk som svar på det avtal de erbjudits vid förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)/Pacta, där samtliga i förbundsstyrelsen för BRF gav ett enat nej. I förslaget som lagts fram av SKL/Pacta skulle deltidsanställda få 2353 kr mindre än övriga jourhavande kommunalanställda för samma schemalagda tid, vilket BRF förklarade var en ren förolämpning!

Sveriges räddningstjänst består av ca 5000 heltidsanställda och 10 000 deltidsanställda, så kallat RIB-anställda (räddningstjänst i beredskap). Som deltidsanställd har man ett vanligt arbete samtidigt som man var tredje eller var fjärde vecka går med personsökare och har jour dygnet runt, vilket innebär att man blir kallad till stationen om räddningstjänsten åker ut på larm, så att stationen är bemannad skulle det inträffa ytterligare ett larm när heltiden redan är dragna vilket deltiden då skulle få åka på. Inställningstiden ligger oftast på mellan 6-8 minuter, från det att sökaren tjuter tills att du ska vara larmklar på stationen. Det är ett arbete som inte bara gör det svårare att planera, utan som även innebär ett stort ansvar när larmet går.

Krav och stridsåtgärder

Idag är rekryteringen av nya deltidare svår och flertalet kommuner har svårt att till och med behålla befintliga deltidare. Deltidsanställdas löneutveckling har varit långsam och ligger idag på 22 kr i timmen per jourvecka. Sedan år 2000 har detta i verkligheten inneburit en reallönesänkning i jämförelse med övriga kommunalarbetare. Utöver detta finns det ingen betald semester och deltidare som blir gravida får nästan ingen ersättning alls.

Uppemot 70 procent av landets kommuner uppger sig ha svårt att rekrytera och bemanna sina brandstationer, vilket i det långa loppet kan komma att hota beredskapen och i slutändan människors liv, hälsa och egendom. Mot bakgrund av detta har Brandmännens riksförbund krävt möjligheten att teckna lokala kollektivavtal, förhöjd ersättning vid beredskap och tjänstgöring utanför ordinarie beredskapsschema, semestermöjligheter samt ett närmande till övriga kommunalanställdas ersättningsnivåer.

BRF:s ledning har förklarat att räddningsberedskapen kommer fortfarande att finnas på samma nivå, trots strejken. I lokaltidningar landet över har det skrivits om strejken, ofta i syfte att lugna allmänhetens oro om huruvida brandkåren kommer när larmet går,. En oro som dock kan komma att vara berättigad om inte rekryteringsproblemen tas itu med idag. Som vanligt är det inte stridsåtgärder från arbetare som hotar grundläggande samhällsfunktioner – utan kapitalismen självt och politikernas nedskärningar.

Enda konsekvensen strejken får är att det blir knepigare rent administrativt att få ihop scheman och att heltiden inte längre kommer få assistans med underhåll av material och möjlighet att ringa in för extra passning utanför schemalagd jourvecka, vid exempelvis brandvakt eller eftersläckningsarbete, vilket såklart påverkar de 5000 heltidare som ofta också arbetar som deltidare vid sidan av, men detta är inte tillräckligt!

Entusiasm från medlemmarna, ledningen måste ta nästa steg!

Trots besväret och en ökad arbetsbörda hos heltiden har responsen från fackförbundets medlemmar, deltidare såväl som heltidare, varit entusiastisk och kommentarsfälten har fyllts av ”äntligen ett fackförbund att vara stolt över”, ”stå på er ert arbete är viktigt” och heltidare som undrat hur de kan stödja kampen.

BRF:s ledning måste nu ta nästa steg och med medlemmarnas stöd i ryggen utveckla kampen till en nationell kampanj med demonstrationer i de större städerna, upprätta stödgrupper på sociala media, namninsamlingar och uppfordra till sympatistrejk i offentlig såväl som privat verksamhet!

Med erfarenheterna av arbetarnas kampvilja vid tågstrejken i Skåne och sympatierna från i princip samtliga som var medvetna om strejken tillsammans med BRF:s entusiastiska gräsrötter finns all grund för självförtroende. Ambitionen borde inte läggas lägre än att vinna stödet från fackmedlemmar i Sveriges alla fackförbund som ledande exempel på hur kampen kan och måste drivas!

  • Vik inte en tum på kraven!
  • Utveckla kampen och bli ett ledande exempel!

Victor Madsen

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,453FöljareFölj
1,225FöljareFölj
2,021FöljareFölj
717PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna