100 år efter bildandet av den Kommunistiska internationalen: Revolutionär optimism på Marxistiska Studenters studiehelg!

”Det finns inget kraftfullare än en idé vars tid är kommen”. Helgen 8–10 november samlades totalt 80 entusiastiska marxister från hela Sverige i Göteborg för Marxistiska Studenters årliga studiehelg – i år dedikerad till den kommunistiska internationalens hundraårsjubileum.

Den Kommunistiska internationalen var också ämnet för fredagskvällens inledande pass.

”Varje försök att återställa den ekonomiska jämvikten kommer oundvikligen bidra till att rubba den sociala och politiska jämvikten”.

Dessa ord från Internationalens tredje kongress 1921 skulle lika gärna kunna vara skrivna idag, förklarade Ylva Vinberg, som bjudits in från Revolutions redaktion för att tala. De pågående massrörelserna i Chile, Libanon och Ecuador – för att bara nämna några – speglar hur miljontals människor världen över letar efter en väg ur den krisande kapitalismen.

Fredagskvällen avslutades med mat och dryck på restaurang Solrosen.

Bild: Christofer Bengtson/Marxistiska studenter

Lördagen inleddes med passet ”Refugees welcome! Kampen för öppna gränser från Marx till idag”. Niklas Albin Svensson, som bjudits in från Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), pratade om hur marxister – från Marx till Lenin och fram till idag – alltid har gått i första ledet i kampen för flyktingars rättigheter och i försvaret för proletär internationalism.

Bild: Christofer Bengtson/Marxistiska studenter

Bild: Valdar Malmsten/Marxistiska studenter

Efter lunch hölls två parallella pass – ett om ”Marxismens revolutionära filosofi” och ett om ”Vänsteroppositionens kamp mot stalinismen” i Sovjetunionen. Här diskuterades bland annat den vetenskapliga socialismens filosofi samt hur den skiljer sig fundamentalt från de idéer som antogs i samband med urartningen av Sovjetunionen och den Kommunistiska Internationalen.

Dagen avslutades med uppmärksammandet av ännu ett jubileum – den stora gruvarbetarstrejken – som bröt ut för 50 år sedan. Passet inleddes av Anders Hjelm, som själv befunnit sig på plats när strejken inleddes. Den markerade på många sätt slutet av den långa period av arbetsfred och reformpolitik som rått i Sverige under efterkrigstiden, och följdes av en strejkvåg som sköljde över landet.

Detta visar att det relativa lugn som ännu råder på den svenska arbetsmarknaden snabbt kan komma att förändras, och att arbetarklassen i Sverige kommer att tvingas ut i kamp som svar på de allt värre försämringarna.

”Det har hänt förr och det kommer att hända igen”, förklarade Anders Hjelm, ”nästa gång måste vi vara förberedda”. Hans budskap till dem som undrade vad vi kan göra idag för att garantera att arbetarklassens går segrande ur morgondagens strider var tydligt – ”studera marxismen och organisera dig!”. Lördagen avslutades med fest och kampsång.

Bild: Christofer Bengtson/Marxistiska studenter

Den sista dagen började med ett pass om klassamhällets uppkomst, där Fredrik Albin Svensson inledde diskussionen.

”Klassamhället uppkom av nödvändighet”, förklarade han, ”i sista hand för att människan producerade ett överskott som bara räckte för att frigöra ett fåtal från vardagens slit. Nu är överskottet så stort att vi inte bara skulle kunna arbeta sex timmar per dag – utan fyra, tre och två timmar – och senare ännu mindre. Men då måste vi avskaffa klassamhället, som nu blivit ett hinder för människans utveckling. Krigen, miljöförstöringen och inte minst den ekonomiska krisen är tydliga bevis på det barbari som väntar annars.”

Bild: Christofer Bengtson/Marxistiska studenter

Helgen avslutades med två pass där diskussionen om lärdomarna från den Kommunistiska Internationalen fortsatte, här med avseende på kampen för koloniernas och kvinnans frigörelse.

Givet vågen av klasskamp som sköljer över världen står det klart att ”det inte har funnits en bättre tid att vara marxist”, som Ylva Vinberg förklarade i sitt avslutande tal. Det är endast genom fortsatta studier och genom att organisera oss som vi kommer att kunna leda kapitalismen ur sin historiska återvändsgränd. 2019 års studiehelg var i detta avseende en viktig milstolpe i byggandet av marxismens styrkor i Sverige och i kampen för socialism i vår livstid.

Bild: Christofer Bengtson/Marxistiska studenter

Bild: Valdar Malmsten/Marxistiska studenter

Marxistiska Studenter

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,173FansGilla
2,232FöljareFölj
806FöljareFölj
2,021FöljareFölj
680PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna