Massprotester mot nedskärningar i Kalix

av Lou Bågmark
Foto: Villr99 / Wikipedia. CC BY-SA 3.0

I höstas lade Norrbottens rödgröna länsstyrelse fram ett sparpaket för länets sjukvård. Intensivvården på Kiruna och Kalix sjukhus skulle avvecklas och flyttas till Sunderby länssjukhus, som redan brottas med överbelastning. Dessutom skulle narkos och röntgen flyttas.

I en intervju med Sveriges Radio den 14 oktober hävdade landstingsrådet Maria Stenberg (S) att nedskärningarna görs för patientsäkerhetens skull. Men sjukvårdspersonalen accepterar inte den förklaringen. De vet att nedläggningarna kommer sätta patienters liv i fara då länets stora avstånd och svåra klimat är beroende av flera spridda intensivvårdssjukhus.

Utan initiativ från fackföreningar eller partier kallade arbetarna på Kalix sjukhus därför till en protest den 25 oktober mot landstingets förslag där 3000 personer deltog.

Skrämda av protesterna beslutade Landstinget att man skulle nöja sig med att utreda frågan, men de flesta förstår att detta bara är förberedelser för en ny attack. De nedskärningar som kommer i den kapitalistiska krisens spår drabbar arbetare på landsbygden särskilt hårt.

Den enda lösningen är att arbetarklassen måste ta tillbaka kontrollen över sina fackförbund och partier, och förmå dem att ta kamp för ett socialistiskt samhälle där hela landet kan blomstra.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 199 kr får du 10 nr av Revolution med 16 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.