Klassiker

Om auktoritet

av Friedrich Engels (1873)

"Några socialister har på sistone inlett ett regelrätt korståg mot vad de kallar auktoritetsprincipen. De behöver bara säga, att den och den handlingen är auktoritär, för att fördöma den. Detta summariska tillvägagångssätt drivs i ett sådant missbruk, att det är nödvändigt att se lite närmare på frågan." - Friedrich Engels, 1873

Kapitalism och kvinnoarbete

av V.I. Lenin (1913)

Idag, 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Därför publicerar vi här denna korta text om arbetarkvinnans situation, skriven av Lenin år 1913.

Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen

av Karl Marx (1864)

Internationella Arbetarassociationen - som senare skulle kallas Första internationalen - grundades den 28 september 1864 i St. Martin's Hall i London. Eftersom det är på dagen 150 år sedan dess, publicerar vi Marx berömda inauguraladress. Målet var att grunda en internationell kamporganisation för arbetarklassen. Denna kamp fortsätter Internationella Marxistiska Tendensen (IMT) i över 40 länder runtom i världen, i Sverige representerade av Avanti.

Om staten

av V.I. Lenin (1919)

Polisens attack på motdemonstrationen mot nazisternas demonstration i Malmö den 23 augusti har lämnat många aktivister i en känsla av chock. Varför slår polisen ner vänstern och inte nazisterna? I detta tal från 1919 förklarar Lenin hur staten fungerar, växte fram och dess skiftningar mellan olika former av demokrati och diktatur, allt beroende på tillståndet i klasskampen. I sista hand är den alltid den härskande klassens verktyg för att bevara den rådande samhällsordningen, som under vår epok är borgarklassens styre – kapitalismen.

Brev från Engels till J. Bloch (Utdrag)

av Friedrich Engels (1890)

En av de vanligaste lögnerna om marxismen, som de aldrig tröttnar på att upprepa på det borgerliga samhällets universitet och skolor, är att marxismen anser allting vara bestämt på förhand. Men människorna skapar sin egen historia. Marxismen förklarar bara hur det sker, och att detta har bestämda gränser, som i sista hand bestäms av produktionen och reproduktionen av vårt livsuppehälle. Ett av de bättre svaren har getts av Engels i hans klassiska brev till J. Bloch.

Vad vill Spartacusförbundet?

av Rosa Luxemburg (1918)

Rosa Luxemburg skrev detta program i december 1918, ett par dagar innan bildandet av Tysklands kommunistiska parti, efterföljaren till Spartakusförbundet. Läsaren kommer omedelbart inse att detta är ett upprop för ett socialistiskt Tyskland.

Pariskommunens lärdomar

av Lev Trotskij

Den 18 mars var det jubileum för Pariskommunens födelse, där arbetarklassen för första gången i historien tog makten. Med anledning av detta återpublicerar vi detta klassiska verk av Lev Trotskij om kommunens lärdomar.

Vad är en revolutionär situation?

av Lev Trotskij (1931)

Avanti återpublicerar här en marxistisk klassisker, för att sprida marxismens idéer och inspirera våra läsare till egna vidare studier i marxismen. Det finns ingen bättre plats att börja än hos de marxistiska klassikerna: Marx, Engels, Lenin och Trotskij. Lev Trotskij var den ryska revolutionens främsta ledare vid sidan av Lenin. I denna text från november 1931 förklarar han vad som egentligen kännetecknar en revolutionär situation. Med två länder på den europeiska kontinenten: Grekland och Spanien, i utdragna förrevolutionära kriser, är denna text mer aktuell än på länge.

Klassen, partiet och ledarskapet

av Lev Trotskij (1940)

Händelser utvecklas just nu i en rasande fart. Vi ser skarpa och plötsliga vändningar i situationen på många håll. I Turkiet reste sig en bred massrörelse, för vad som för många var ur tomma intet, i Brasilien orsakade en liten avgiftshöjning i kollektivtrafiken en social explosion och revolutionen sprider sig åter i Egypten. I Grekland, Spanien och Portugal har det varit masskamp i flera år och vi har sett framväxten av stora kamprörelser. Generalstrejker och massdemonstrationer är numera stående inslag i den politiska situationen i Syderuopa. Världen har än en gång trätt in i revolutionens epok!

Stödet för kapitalismens regeringar runt om i världen är rekordlågt och kampviljan är hög hos arbetarklassen. Samtidigt innebär den nuvarande revolutionära vågen en prövning och visar på bristen ett revolutionärt parti som kan leda arbetarklassen i den här kampen. Mycket av kampen både i Egypten och i Sydeuropa har främst först via gatudemonstrationer och fackföreningskamp. Detta är bara ett första steg och inte tillräckligt för att slutgiltigt göra upp med kapitalismen och de nuvarande staterna.

Vår historia är full av erfarenheter av revolutionär kamp. Den lär oss nödvändigheten av ett revolutionärt marxistiskt parti för den revolutionära processen. Därför publicerar Avanti här en text av Totskij - för att lära oss om de problem som den spanska revolutionen fick lida pga av problem med det proletära ledarskapet - en analys av den Spanska revolutionen och analyser av partiets roll och ledarskapets betydelse i en revolution.

Tjeckoslovakien: De aktuella frågorna

av Ted Grant (1948)

Ted Grant tillhörde de första som förstod att Sovjetunionen stärkt sin ställning efter kriget, och särskilt dess dominans i Östeuropa. Här publicerar vi en översättning av en artikel där Ted Grant utvecklar denna analys ytterligare. Den skrevs efter "pragkuppen" i februari 1948 och förklarar att stalinisterna lutade sig på massan för att expropriera kapitalisterna och upprätta en deformerad arbetarstat.

Prenumerera på innehåll