Trängselskatten i Göteborg – en attack mot arbetarklassen!

Sedan den första januari i år har trängselskatt införts i Göteborg, precis som det har varit i Stockholm sedan tidigare. Det kostar nu mellan åtta och arton kronor att passera en betalstation under vardagar, beroende på vilken tid man passerar.

Trängselskatten har kritiserats från både höger och vänster, men i den allmänna debatten har det saknats ett tydligt klassperspektiv: det är en avgift, det vill säga alla betalar lika mycket oavsett inkomst, och som alla avgifter drabbar den de som har sämst ekonomi: ungdomar, studenter, arbetare, arbetslösa och pensionärer.

Men visst skulle det vara bra om privatbilismen minskade? Ja, det är klart, men frågan är på vilket sätt. Det är knappast någon direktör som tvingas lämna bilen hemma på grund av trängselskatten – vilket däremot den ensamstående mamman måste göra. Hon ställs inför ett omöjligt val: antingen förlorar hon viktig tid på att behöva ta kollektivtrafiken till dagis och skola innan jobbet, eller så förlorar hon viktiga pengar på att passera betalstationerna.

Bristen på linjesträckningar gör att man i många fall helt enkelt inte har något annat val än att ta bilen. Det kan handla om flera timmar i veckan som man förlorar på att resa kollektivt. Inte heller är det lätt att ”välja” att bo nära sitt jobb i en stad som Göteborg med akut bostadsbrist.

Införandet av trängselskatten föregicks av en het debatt, ivrigt påhejad av borgerliga Göteborgstidningen (GT) som startade namninsamlingar för att kräva en folkomröstning i frågan. Detta ignorerades helt av de styrande politikerna i Göteborg. Ett missnöjesparti, Vägvalet, startades med trängselskattens avskaffande som enda fråga. Att frågan engagerar många Göteborgare är det inget tvivel om; Vägvalet placerade sig som sjätte största parti i kommunvalet 2010 – strax över ett annat missnöjesparti, Sverigedemokraterna, och strax under Vänsterpartiet. Även om Vägvalet knappast är något arbetarparti har det vunnit en hel del röster från arbetare som proteströstat.

Vägvalet har gjort en jämförelse av hur hårt denna skatt slår beroende på inkomstnivå, och det är tydligt att det är låginkomsttagaren som drabbas hårdast – i extremfallet motsvarande en skattehöjning på 26 procent. Detta gäller en person som kommer upp i maxtaxa på 1200 kr i månaden och har en inkomst på 20 000 kr. Detta kan man jämföra med en höjning på mellan 3-7 procent för den som tjänar 50 000 eller mer i månaden. Det råder alltså inget tvivel det är arbetarklassen, i synnerhet de med lägst inkomster, som drabbas hårdast av trängselskatten.

Men visst är det väl viktigt att privatbilismen minskar? Jo, men detta kan man åstadkomma på flera sätt – exempelvis genom att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. Man kan knappast vinna arbetare genom att straffa dem ekonomiskt om de väljer fel. Istället borde vänsterns metod vara att mobilisera till strid för förbättringar.

”Men, nu måste ju kollektivtrafiken blir billigare! Då kan ju dom som inte har råd åka spårvagn!” Liknande argument kastas fram av höginkomsttagare eller andra som uppenbarligen inte tar vagnen. I verkligheten blir det bara dyrare och dyrare att åka kollektivt i Göteborg: inför trängselskattens införande höjdes priserna 6-8 procent. ”För att att finansiera utökningarna måste vi bland annat höja priserna”, heter det från Västtrafik i juni 2012. Resultatet är alltså att alla arbetare, vare sig de tar bilen eller inte, har fått ökade levnadsomkostnader efter denna förändring.

Arbetarklassens traditionella organisationer har varit helt med på tåget i denna fråga. Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna röstade nej i frågan. De borde ha röstat nej och krävt gratis kollektivtrafik som ett sätt att minska bilismen.

Det är inte arbetarklassen som bär skulden till klimatförstöringarna – det är det kapitalistiska systemet med dess anarkistiska oplanerade ekonomi. Det är kapitalisterna som borde betala – inte vi!

  • Riv upp avgiften!
  • Bygg ut och förbättra kollektivtrafiken med fler och tätare avgångar! 
  • Prioritera kollektivtrafiken framför privatbilismen i stadsplaneringen!
  • Sparka ut kapitalisterna från kollektivtrafiken! För en skattefinansierad, avgiftsfri, vinstfri kollektivtrafik!

John Sandberg

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,167FansGilla
2,326FöljareFölj
1,110FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna