Stor entusiasm på studiehelgen Revolution 2017 – en milstolpe i byggandet av marxismens styrkor

Helgen den 6-8 oktober gick studiehelgen Revolution 2017 av stapeln – en helg tillägnad hundraårsjubileet av den ryska revolutionen 1917. Med 65 deltagare, fantastiska diskussioner med en hög politisk nivå och en enorm insamling på 95 000 kr var detta en viktig milstolpe i byggandet av den marxistiska tendensen.

Under hela studiehelgen rådde en oerhörd entusiasm. Detta var den mest välbesökta och välorganiserade studiehelg som IMT Sverige någonsin arrangerat, med bättre politiska inledningar och diskussioner än någonsin tidigare. Till Göteborg kom det deltagare från bland annat Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Umeå, Piteå och Jönköping. Vi hade dessutom besök av kamrater från både Storbritannien och Norge. Alla som närvarade har nu åkt hem med en brinnande vilja att bygga marxismens styrkor och föra vidare arvet från den ryska revolutionen och bolsjevikerna.

Kapitalismens dödskamp och den socialistiska världsrevolutionen

Foto: Christofer BengtssonHelgen startade redan på fredagkvällen med ett välbesökt öppet möte. Niklas Albin Svensson från Internationella Marxistiska Tendensen inledde en diskussion på ämnet ”Kapitalismens dödskamp och den socialistiska världsrevolutionen”. Tio år efter krisen 2008 har ingenting lösts, och Niklas gav många exempel på den turbulenta ekonomiska, sociala och politiska situationen internationellt. Det kapitalistiska systemet kan inte längre utveckla produktivkrafterna som tidigare, vilket syns både i saker som massarbetslösheten och de enorma skuldbergen världen över.

Borgarklassens enda lösning på situationen är att försöka få arbetarklassen att betala genom nedskärningar och upprepade attacker mot arbetares levnadsvillkor. Trots att vi överallt i världen sett hur arbetarklassens ledning gjort sitt yttersta för att hålla tillbaka den revolutionära processen, kan vi se hur kamp bryter ut överallt, från Katalonien i Spanien, till USA, Frankrike och Sydafrika.

I diskussionen lyftes mängder av olika exempel på instabilitet och klasskamp. Miljontals människor har entusiasmerats i massrörelser bakom ledare och partier som Corbyn, Melénchon och Podemos, samtidigt som de traditionella partierna är i kris.

För att kampen i slutändan ska lyckas krävs det en socialistisk revolution. Vår uppgift är att kämpa för att revolutionära, marxistiska partier ska bildas i alla länder. Det är den enda garantin för att de enorma klasstrider vi står inför ska leda till segerrika revolutioner.

Marxismens historiesyn, moral och oktoberrevolutionen

Foto: Niki Brodin LarssonDet första av lördagens pass handlade om marxismens historiesyn. Fredrik Albin Svensson förklarade att marxister inte är idealister, utan materialister. Det betyder att människors tillvaro och liv – och i sista hand deras sätt att överleva och reproducera sig – är det som formar deras idéer.

Marx och Engels skrev i Kommunistiska manifestet att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Långa till synes händelselösa perioder där frustration, missnöje och ilska byggs upp under ytan avlöses sedan i plötsliga vågor av klasskamp, av revolutionära perioder, där alla samhällets institutioner och idéer börjar ifrågasättas och människor börjar försöka förändra samhället. Det är just en sådan period vi har kommit in i.

Passet efter lunch handlade om Trotskijs skrift ”Deras moral och vår”, som inleddes av Niklas Albin Svensson. Han förklarade att borgerligheten konstant slår sig för bröstet och anklagar marxister för att vara omoraliska och våldsbejakande, samtidigt som de själva genomför nedskärningar som leder till lidande och ökade dödsantal, bedriver krig som mördar hundratusentals civila och patenterar livsviktig medicin till priser som är omöjliga att betala. Hetsen mot sjukskrivna ökar för varje år samtidigt som ingen ifrågasätter att kungafamiljen lever på bidragspengar.

I normala situationer dominerar den härskande klassens moral i samhället, allmängiltig, accepterad och hycklande. Men vid utbrott av klasskamp förändras det. Ett exempel som togs upp i diskussionen är hur människor som deltog i den egyptiska revolutionen 2011 berättat hur gatorna aldrig varit så städade som när massorna strömmade till Tahrirtorget, trots att kaos påstods råda. I den stunden kände människor att gatorna för första gången var deras gator, och då fanns inget intresse i att skräpa ner och ställa till med oreda. Avslutningsvis diskuterades hur vår moral alltid utgår från klasskampen. Vår moraliska kompass avgörs av hur arbetarklassens medvetande kan höjas, eftersom kampen för socialism är det enda som kan garantera en framtid värd namnet för mänskligheten.

Foto: Sonja BahlenbergDenna höst firar vi hundraårsjubileumet av oktoberrevolutionen 1917, vilket var vad det sista passet på lördagen handlade om. Stefan Kangas inledde detta pass. Han förklarade hur februarirevolutionen, som avsatt tsaren i början av 1917, lett till upprättandet av två makter i samhället, en dubbelmakt i form av en självutnämnd, borgerlig provisorisk regering – och de sovjetråd som bildats och leddes av arbetarklassen. Men en situation av dubbelmakt kan inte bestå hur länge som helst då konflikten handlar om vilken klass som ska ha makten, där den ena klassen förr eller senare måste besegra den andra.

Under de månader som följde februarirevolutionen kom massorna alltmer att inse att den provisoriska regeringen, och sovjeternas reformistiska ledarskap inte kunde lösa några av deras grundläggande problem – kriget, jordfrågan och bristen på mat. Bolsjevikerna, som förespråkade att sovjeterna skulle ta makten växte snabbt och vann i september majoritet för sin linje om en andra revolution och att arbetarklassen ska ta makten. Inför den andra sovjetkongressen i oktober stormade man Vinterpalatset, arresterade den provisoriska regeringen och upprättade arbetarklassens styre.

För exakt hundra år sedan tog den ryska arbetarklassen kontroll över sina egna öden. För första gången i världshistorien krossade slavarna sina bojor – och vann. Det är detta den härskande klassen aldrig någonsin kan förlåta.

Foto: Niki Brodin LarssonDetta visar hur det inte är idéer som förändrar världen, men att vissa idéer kan få genomslag utifrån särskilda materiella förutsättningar. Den objektiva situationen fick arbetarna att gå ut i kamp, men det var bolsjevikpartiet och dess korrekta politik som garanterade revolutionens framgång. Detta visar hur livsviktigt ledarskapet är. Oktoberrevolutionen hade aldrig kunnat genomföras om inte Lenin under många år innan revolutionen byggt bolsjevikpartiet. Det är därför av högsta vikt att vi idag bygger marxismens styrkor för att garantera en framgångsrik socialistisk revolution i Sverige.

Lördagen avslutades därefter av en imponerande insamling, då kamrater och sympatisörer skramlade ihop donationer på över 95 000 kr till IMT och Revolution. Dessa pengar bidrar omedelbart till kampen för att bygga marxismens styrkor på världsskala. På kvällen anordnades en revolutionär stödfest där diskussionerna fortsatte och vi sjöng kampsånger som De mördades fria republik, Staten och kapitalet och Bella Ciao tillsammans tills taket lyfte.

Söndagen: Arbetarmakt och den kommunistiska internationalen

Foto: Sonja BahlenbergSöndagsmorgonen startade med ett pass ägnat åt arbetarmakt och sovjeter som inleddes av Ylva Vinberg. Hon förklarade hur olika former av arbetarmakt, som arbetarråd, fabrikskommittéer eller liknande alltid uppstått i revolutionära situationer, som en del av klasskampen. De kan uppstå på olika sätt och under olika former, men det viktiga är att de uppstår som organisationer av och för arbetare. Den mest avancerade formen hittills är sovjeter, ryska för ”arbetarråd”, där arbetarna själva väljer sina representanter, som inte har några särskilda privilegier och tjänar en vanlig arbetarlön. Dessa kan utvecklas till en arbetarstat som kan krossa och ersätta den borgerliga staten och påbörja byggandet av socialismen.

Eftermiddagen avslutades med ett pass under rubriken ”Byggandet av den kommunistiska internationalen”. Stefan Kangas gick i sin inledning igenom de två första internationalernas uppgång och fall, liksom byggandet av den tredje internationalen – Komintern – och dess stalinistiska urartning som ledde till att den slutligen upplöstes 1943. Den tidiga internationalen byggdes under Lenin och Trotskij som ett verktyg för den socialistiska världsrevolutionen, men urartade under stalinismen mer och mer till ett verktyg för den sovjetiska byråkratins utrikespolitiska intressen.

Foto: Ylva VinbergDen internationella vänsteroppositionen kämpade under Trotskijs ledning mot denna urartning och för att den revolutionära rörelsen skulle ta upp leninismens och bolsjevismens idéer igen. Ingen idéströmning har någonsin blivit jagad på så global skala som marxismen (den så kallade trotskismen) efter Sovjetunionens, och därigenom Kominterns, stalinistiska urartning. Den sovjetiska byråkratin och borgerligheten kunde inte besvara trotskisterna politiskt och bedrev därför en häxjakt mot de bolsjeviker som faktiskt stod på en marxistisk grund och på så vis utgjorde ett hot mot dem. Många sattes i fängelse och arbetsläger där de försvann och avrättades. Trotskij mördades själv av en stalinistisk agent. Som Stefan Kangas uttryckte det, är det en flod av blod som skiljer marxismen från stalinismen.

Revolution baserar oss på arvet från den Kommunistiska Internationalens fyra första kongresser och vårt mål är precis som Kominterns att leda en världsrevolution till krossandet av kapitalismen på världsskala. Vi är den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen och bygger enligt de idéer och traditioner som etablerats, bevarats och utvecklats av Marx, Engels, Lenin och Trotskij – och senare, efter Trotskijs död, Ted Grant.

Organisera dig med oss!

Foto: Ylva VinbergVi ser idag hur ett helt nytt socialistiskt medvetande börjat växa fram, och hur tusentals människor världen över radikaliseras. Det som Trotskij beskrev som den revolutionära molekylärprocessen är i full gång. Klasskamp har brutit ut över hela världen och i och med att krisen djupnar och drar in hela världen i sin malström kommer också klasskampen att hårdna. Arbetarklassen är större och mäktigare i dag än någonsin.

Därför bygger vi idag marxismens styrkor för att kunna nå ut med de idéer som arbetarklassen kommer att behöva för att en gång för alla avskaffa kapitalismen.

Det blåser upp till storm, men beväpnade med marxismens idéer har vi medvind. Eller som en kamrat uttryckte det: ”Det är en underbar tid att vara revolutionär.” Med den entusiasm vi känt under helgen fortsätter vi nu att bygga den marxistiska tendensen i Sverige och internationellt. Organisera dig i IMT och kom med i kampen för ett nytt samhälle, fritt från kapitalismens barbari.

Framåt mot den socialistiska världsrevolutionen!

 

Foto: Ylva VinbergFoto: Ylva VinbergFoto: Niki Brodin LarssonFoto: Ylva VinbergFoto: Christoffer BengtssonFoto: Christoffer BengtssonFoto: Christoffer BengtssonFoto: Christoffer Bengtsson

Elsa Rohlén

Nils Nordlund

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,272FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna