Revolutions studiehelg 2018 – ett avstamp i kampen för socialism

Under helgen höll Revolution, svensk sektion av Internationella Marxistiska Tendensen, sin årliga studiehelg i Göteborg. Över 90 entusiastiska revolutionärer från hela landet samlades för att förbereda sig för en skärpning av klasskampen under de kommande åren, som innebär stora möjligheter för marxisterna.

Helgen var fullspäckad med olika spännande pass. Ämnen som klasskamp och kvinnokamp, marxism och konst samt imperialism väckte stort intresse. Studiehelgen var Revolutions största hittills, med deltagare från Göteborg, Stockholm, Malmö, Umeå, Lund, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Jönköping, Ljungby, Trelleborg och Linköping. Den optimistiska och entusiastiska stämningen märktes av både under passen, och varje rast, som präglades av livliga diskussioner.

Törsten efter marxistisk teori avspeglades i det välbesökta bokbordet, som slog rekord i försäljning. Detta visade på den entusiasm och kampvilja som fanns hos alla som deltog. Ännu ett bevis för denna revolutionära glöd var lördagens insamling, då deltagarna tillsammans samlade in över 65 000 kr till byggandet av den Internationella Marxistiska Tendensen.

Salen var fylld av kunskapstörstande revolutionärer. Foto: Revolution

Tyska revolutionen

Rob Sewell, redaktör för brittiska Socialist Appeal, har precis kommit ut med en ny bok om tyska revolutionen: Germany 1918–1933 – Socialism or Barbarism. Som en del i att lansera den boken hade han bjudits in till ett regnigt Göteborg. Han förklarade hur arbetarklassen hade varit en hårsmån ifrån att ta makten, och bara misslyckades på grund av sina egna ledares svek, förräderier och misstag.

Rob Sewell förklarar att "det vi diskuterar är inte historia, utan hur vi ska förändra samhället idag." Foto: Foto: Revolution

Rob Sewells nya bok: Germany 1918-1933 - Socialism or BarbarismI ett flammande tal förklarade Rob inte bara de historiska händelserna, utan visade även hur de är direkt relevanta i dag. Marxister studerar inte historien av något akademiskt intresse, utan som en del i att förbereda oss för framtidens kamp och revolutioner. Vi har en plikt att ta till oss lärdomarna, för att inte evigt tvingas upprepa historien och göra om tidigare generationers misstag. Detta möttes av stormande bifall, och en livlig diskussion.

Köp boken Germany 1918–1933 – Socialism or Barbarism på Bokförlaget Stormklockan.

Finska revolutionen, imperialism och Karl Marx

En revolution man sällan hört talas om är den finska revolutionen 1917–1918, som även den firar hundra år. Diskussionen om denna viktiga händelse i den nordiska arbetarklassens historia diskuterades med fokus på de viktigaste lärdomarna: om reformismens oduglighet och inneboende svek, men också om vikten av ett revolutionärt ledarskap som vågar gå hela vägen och fullborda revolutionen.

Den finska revolutionen visar hur brutal borgarklassen kan vara när det gäller att försvara kapitalismen, men också att arbetarklassen är beredd till stora uppoffringar för att förändra samhället under en revolution. Den finska arbetarklassens kamp är ett arv som dagens marxister måste lära sig av.

På söndagen diskuterade vi imperialism, och Niklas Albin Svensson förklarade hur den tidiga konkurrenskapitalismen har ersatts av monopolkapitalism, där ett par hundra multinationella företag dominerar världsekonomin. Konkurrensen mellan företag har ersatts av konkurrens mellan länder, och majoriteten av mänskligheten hålls nere i fattigdom och misär av en krympande och allt rikare imperialistisk borgarklass.

Victor Madsen inledde ett pass om Karl Marx liv och idéer, som är mer relevanta nu än någonsin. Han förklarade hur Marx och Engels utvecklade socialismen från en utopisk idé till en vetenskap. Som Victor förklarade: ”den enda utopin är tron på det kapitalistiska systemet”.

Deltagarna lyssnade noga på diskussionerna. Foto: Foto: Revolution

”Det har aldrig varit en bättre tid att vara marxist än nu”

Stefan Kangas avslutade helgen med ett brandtal, där han betonade behovet av att vi organiserar oss för socialistisk revolution. Sedan finanskrisen 2008 har vi sett attacker på arbetarklassen över hela världen. Det är borgarklassens system som har orsakat krisen, men arbetarklassen får betala för den genom nedskärningar och fallande levnadsstandard.

Tio år efter den förra krisen har ingenting blivit bättre. Vi står tvärtom inför en ny, djupare kris som kommer skaka om världen ekonomiskt, politiskt och socialt. Situationen har skapat en ny generation av revolutionära ungdomar på världsskala, inte minst i länder som USA där 58 procent av unga så kallade millennials föredrar socialism framför kapitalism.

Den ryska revolutionen 1917 bevisar att arbetarklassen faktiskt kan ta makten och styra samhället – under förutsättning att det finns ett revolutionärt ledarskap som tillgodogjort sig de viktigaste historiska lärdomarna och marxismens metod. De ryska arbetarna hade bolsjevikerna och kunde därför lyckas.

Både den finska och den tyska revolutionen krossades däremot på grund av svek och misstag. Men det som alla revolutioner har gemensamt är massornas offervilja. När arbetarklassen rör på sig finns det inget som kan stoppa den.

Arbetarklassen har aldrig varit större och starkare, kapitalismen har aldrig haft en djupare kris. Kapitalismen innebär fasor utan slut – krig, miljöförstöring, utsugning, förtryck, misär och lidande – och bara den socialistiska revolutionen kan erbjuda en lösning och frigöra mänskligheten.

Bokbordet slog försäljningsrekord. Foto: Revolution

 

Milstolpe för de svenska marxisterna

IMT är en liten men snabbt växande tendens inom den internationella arbetarrörelsen. Det har aldrig funnits en bättre tid än nu att vara marxist. Flera deltagare har redan bestämt sig för att gå med i kampen för socialism.

Hela helgen präglades av revolutionär optimism. Denna helg var en milstolpe i byggandet av den marxistiska tendensen i Sverige, som visade hur Revolution och IMT växer och utvecklas. Fler och fler kastar sig in i kampen och törstar efter förklaringar.

Ensam kan man inte göra något, men när vi organiserar oss tillsammans blir våra ansträngningar samlade och riktade. Uppgiften är nu att omsätta allt vi lärt oss under helgens diskussioner för att fortsätta bygga den revolutionära marxismens styrkor.

Helgen avslutades med en livlig version av internationalen. Foto: Revolution

Zara Henriksson

Julia Blixt

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,391FöljareFölj
1,175FöljareFölj
2,021FöljareFölj
708PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna