Rasism och fascism – så kämpar vi tillbaka

Många politiker i riksdagen och även borgerlig media framställer det som att flyktingmottagande står i motsättning till vanliga medborgares levnadsvillkor. Detta syftar till att rikta blickarna bort från borgarklassen som parasiterar på allas vårt arbete, och att lägga skulden på de redan mest utsatta som i detta fall flyr från fattigdom och krig. Att regeringen med sin flyktingfientliga politik legitimerar rasisthetsen i media bidrar till att ge fascisterna mod att krypa fram ur sina hålor.

Den lilla fascistiska rörelsen har fått ökat utrymme i borgerlig media under hösten och våren, både deras våldsaktioner, hot om våld och så kallade ”fredliga” demonstrationer. Repression mot arbetarrörelsen blir också vanligare, organiserat direkt av polisen eller av fascister. Hur ska arbetarrörelsen kämpa tillbaka?

”Folkets demonstration”

Sedan november har det organiserats sex mindre rasistdemonstrationer under namnet ”Folkets demonstration” sedan den första i september. Talare på dessa har varit kända fascister och tidigare uteslutna Sverigedemokrater, men uppslutningen kring dessa evenemang har varit väldigt liten – mellan 50-100 personer, varav en stor del inte är direkt organiserade utan bara bittra, ofta äldre, sympatisörer.

Dessa demonstrationer har mötts av många gånger större motdemonstrationer. Trots att polisen gör allt för att rasistiska demonstrationer ska få fortgå ostörda, har vänstern gång på gång lyckats störa deras vidriga budskap.

Med få undantag har dock varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, SSU eller Ung Vänster deltagit i organiserad form. Om några av dem åtminstone bemödade sig om att informera sina medlemmar hade uppslutningen kunnat vara tiofaldigt större.

Soldiers of Odin

Under våren har också små ”Soldiers of Odin”-grupper dykt upp i flera städer i Sverige, som säger sig vilja nattvandra för att hålla ordning i samhället. Att deras grundare i Finland är nazist och att flertalet medlemmar i Sverige är dömda högerextremister vittnar om vilken sorts ordning de vill skapa. De ger sig i praktiken ut för att provocera fram bråk som ska rättfärdiga misshandel av människor.

För att få slut på fascisternas våld måste arbetarrörelsen reagera. Att muntligt fördöma våldet är inte tillräckligt. Att uppmana polisen att ”göra ett bättre jobb” blir direkt naivt när det är samma polis som skyddar fascisterna och inte sällan själva attackerar aktivister och vanliga människor.

Organiserat självförsvar

Vad som behövs är ett organiserat självförsvar. Vid varje demonstration deltar redan funktionärer i form av demonstrationsvakter. Idag är dessa vanliga aktivister, men de skulle med tanke på att fascisterna trappar upp sin aktivitet behöva en seriös utbildning, förberedelse och ordentlig organisering.

Detta borde i första hand organiseras av arbetarrörelsen. Facken skulle kunna använda det organiserade självförsvaret för att skydda kommande strejker, men också för att skydda antifascistiska demonstrationer.

De som ska delta i detta försvar måste väljas ut efter att ha bevisat sig vara pålitliga, lugna och trygga, de ska utbildas internt och stå under arbetarrörelsens demokratiska kontroll och insyn. Med lugna och stabila personer i första ledet skulle ingen längre behöva vara rädd för att visa sitt missnöje på en demonstration.

Kamp mot kapitalismen

Under de senaste åren har fascister getts ett ökat utrymme genom exempelvis beviljade demonstrationstillstånd och att förundersökningar mot dem läggs ned. Detta beror i sista hand på att borgarklassen inte längre kan inge illusioner i systemet och motverka kamp genom reformer och förbättringar för arbetarklassen. Istället försöker de öka splittringen inom arbetarklassen genom att hetsa mot delar av den.

Kampen mot rasism och fascism går inte att skilja från kampen mot kapitalismen. Vi måste visa borgarna att deras metod att ställa fascister i första ledet för att bevara klassamhället är verkningslös, och att arbetarklassen är långt mycket starkare! Vi är fler, och genom att bemöta fascisterna med masskamp kan vi besegra dem!

Jannis Tsiamis

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,410FöljareFölj
1,204FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna