Rapport: Ungdomar och arbetare säger ”Nej till statskuppsförsöket i Venezuela!”

Förra veckan arrangerade Hands Off Venezuela ett solidaritetsmöte i Göteborg, och två manifestationer i Stockholm och Göteborg, mot USA-imperialismens statskuppsförsök i Venezuela.

Den 27 februari samlades 65 personer för ett solidaritetsmöte i Viktoriahuset i Göteborg, på initiativ av Revolution och Hands off Venezuela. Stefan Kangas inledde mötet, och förklarade att den pågående kuppen är det senaste i raden av imperialismens försök att krossa den revolution som inleddes 1998 då Hugo Chavez valdes till landets president.

Kuppen inleddes den 23 januari då Juan Guaidó utropade sig själv som landets president. Kort därefter efter erkändes han av Trump som landets rättmätige president.

– Det här har samma legitimitet som att jag här och nu skulle utropa mig till Sveriges kung, och sen går Donald Trump ut på twitter 30 minuter senare och säger att nu är Stefan kung för Sverige,” förklarade Stefan Kangas under sin inledning på mötet.

Venezuela befinner sig just nu i en djup ekonomisk kris, där ekonomiskt sabotage från storföretagen och ekonomiska sanktioner från USA kraftigt har förvärrat situationen. Men Guaidós program kommer inte att lösa några av landets problem: privatiseringar och nedskärningar kommer att innebära en ekonomisk katastrof för Venezuelas arbetare och fattiga. Stefan förklarade att USA-imperialismen har två huvudsakliga mål med kuppförsöket:

– Det första är att få kontroll över landets olja… och det andra är att krossa revolutionen och sätta ett exempel – att visa hur det går om massorna tar upp kampen för ett annat samhälle.

Statskuppsförsöket har följts av en strid ström av lögner i media, där imperialisterna påstår att de vill få det krisdrabbade landet på fötter igen och återställa demokratin.

– Pratet om att återställa demokratin är ingenting nytt, vi har hört det förut. Innan Irakkriget 2003 talade de om massförstörelsevapen. Men när de väl hade invaderat – en invasion som ledde till 1-1,5 miljoner döda – så hittades inga massförstörelsevapen. Trots att de sa att de hade tydliga bevis, så var de som bortblåsta. Vi har sett vad deras så kallade demokrati innebär, förklarade Stefan vidare.

Lördag den 2 mars organiserades även manifestationer mot kuppförsöket i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Manifestationen i Stockholm drog 100 deltagare, och en av talarna var Alexandra Bryngelsson från Revolution.

– Om högern lyckas komma till makten, så kommer de att ta ut sin hämnd på massorna, de kommer att kräva hämnd för de två decennier som de inte kunnat styra landet som de velat. För att Guaidó ska kunna genomföra sitt program måste de släppa lös en terror- och mördarmaskin mot den bolivarianska rörelsen. Guaidó kommer att spela rollen som Venezuelas Pinochet, och mörda och förfölja alla de som haft någonting med Chavez-rörelsen att göra, förklarade Alexandra Bryngelsson i sitt tal.

Den ekonomiska krisen har lett till ett minskat stöd för president Nicolas Maduro, men efter 20 år av kuppförsök, ekonomiskt sabotage och imperialistisk inblandning är det få venezuelaner som går på oppositionens lögner om att Guaidós program skulle innebära en lösning.

– Precis som i Vietnam och Irak, kommer världens arbetare att få upp ögonen för vad som händer i Venezuela. USA kommer inte att göra detta ostraffat – och det är vår uppgift att garantera det, sade Fredrik Albin Svensson från Revolution, som talade på manifestationen i Göteborg.

Hands off Venezuela manifestationen i Göteborg. Foto: Johannes Pettersson/RevolutionTyvärr har arbetarpartiernas ledare intagit helt förkastliga positioner i denna fråga. Den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström har uttalat sitt stöd för den självutnämnde ”presidenten” Juan Guaidó, och Jonas Sjöstedt har sagt att Venezuela behöver ”nyval” – trots att de redan haft ett.

– Sveriges utrikesminister Margot Wallström måste omedelbart dra tillbaka uttalandet om att kuppmakaren Juan Guaidó är Venezuelas rättmätige president. Jonas Sjöstedt måste omedelbart ta ställning mot det imperialistiska kuppförsöket, sade Stefan Kangas på manifestationen i Göteborg.

Fler talare instämde i kritiken mot den svenska regeringens agerande, däribland Daniela Figueroa från Venezuelanätverket som höll ett mycket engagerande tal.

– Vår första uppgift är att sprida kampen till hela arbetarrörelsen, till varenda fackförening, och till varenda klubbstyrelse, fortsatte Stefan. Ett nederlag för den bolivarianska revolutionen skulle vara ett allvarligt slag mot arbetarrörelsen, inte bara i Venezuela utan i hela Latinamerika.

Att alla som deltog i solidaritetsaktionerna förstår allvaret i situationen speglades av att många gav ett bidrag till de venezuelanska marxisterna. I Göteborg samlades 1400 kr in, som oavkortat går till de venezuelanska marxisterna i Lucha de Clases.

Stämningen på manifestationerna präglades av kampvilja. Diskussionerna visade att majoriteten var överens – inte bara om behovet av att sprida kampanjen – utan också om nödvändigheten av att ta upp kampen för socialism.

Kuppmakarna led ett tillfälligt nederlag den 23 februari då man försökte använda en hjälpkonvoj med förnödenheter som förevändning för en upptrappning av statskuppsförsöket. Till och med BBC:s korrespondent medgav att hjälpsändningen inte hade mycket med bistånd att göra, utan handlade om att trotsa Nicolas Maduros auktoritet, landets demokratiskt valda president.

Trots det tillfälliga nederlaget finns ett överhängande hot mot Maduro. USA-imperialismen och deras allierade hoppas nu på att officerare ska överge regeringen och gå över till oppositionen. Om Maduros regering skulle falla skulle ett potentiellt dödligt slag mot den bolivarianska revolutionen utdelas.Hands off Venezuela manifestationen i Stockholm

Genom Hands Off Venezuela organiseras just nu kamp världen över. Det är nödvändigt att fortsätta kampen: även om kuppförsöket misslyckas, så kan inte de venezuelanska massornas situation lösas utan att man också tar de första stegen mot socialism.

Sanktionerna och det ekonomiska sabotaget kommer att fortsätta, och det enda sättet att stoppa det är att nationalisera de viktigaste delarna av ekonomin och ställa dem under demokratisk arbetarkontroll. Det enda sättet att garantera den bolivarianska revolutionens överlevnad är att arbetare i alla länder förenar sig i kamp för en socialistisk världsrevolution.

Vid mötet i Göteborg antogs följande resolution:

Vi uppmanar Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, att omedelbart dra tillbaka sitt stöd till Juan Guaidó och erkänna Nicolas Maduro som Venezuelas president.
Vi uppmanar Jonas Sjöstedt att omedelbart fördöma statskuppsförsöket i Venezuela.
Vi uppmanar SVT och SR att rapportera sanningen om detta statskuppsförsök, och inte göra sig till okritiska språkrör för imperialismen.

Nej till statskuppsförsöket!
Nej till Trump! Nej till Guaidó!
Nej till imperialistisk aggression!

HANDS OFF VENEZUELA!

Sebastian Ingvarsson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,171FansGilla
2,221FöljareFölj
743FöljareFölj
2,021FöljareFölj
677PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna