Marxistiska Studenter Göteborgs första möte för hösten: Marx hade rätt!

Den 10 september samlades 25 kamrater, de flesta unga men även några äldre, i en lektionssal på Göteborgs universitet vid sprängkullen för höstens första möte på ämnet Marx hade rätt. En del hade varit på möten med Marxistiska Studenter tidigare, men för de flesta var detta deras första möte. Dagen innan hade nystartade Marxistiska Studenter Chalmers sitt första möte på samma ämne, med 17 som deltog. Det tydligaste tecknet på marxismens relevans idag är kanske den entusiasm och hoppfullhet den väcker bland unga: diskussion inte enbart för diskussionens skull, utan för att förbereda för att aktivt delta i förändringen av samhället.

Stefan Kangas inledde diskussion med att förklara hur marxismen är mer relevant idag än någonsin. Mest vikt lades vid utvecklingen i världsekonomin. Det faktum som numera är klart även för de borgerliga ekonomerna, att kapitalismen leder till en koncentration av kapital, globalisering och kriser, går att förklara genom kapitalismens lagar, genom den ständiga jakten på vinster och utsugningen av arbetare. Detta förstod Marx och det är häri han grundar sin teori om överproduktionskriser.

Stefan förklarade att det vi nu upplever är en alldeles speciell överproduktionskris: det är inte fråga om de vanliga upp- och nedgångarna i ekonomin, utan om en organisk kris på världsskala som omöjligt kan lösas inom kapitalismens ramar på kort sikt. Han förklarade att enda sättet att komma ur krisen utan att arbetarklassen får betala för den med ett enormt tapp i levnadsstandard är en socialistisk revolution. Nyckeln till varför Marx och Engels idéer fortfarande är så relevanta är för att vi fortfarande lever i ett kapitalistiskt system – med samma grundläggande lagar.

På grund av krisens omfattning leder den oundvikligt till en kris på alla plan: politiskt, ekonomiskt och socialt. Men däri ligger även nyckeln till lösningen: de attacker som borgarklassen utlöst i de hårdast drabbade krisländerna mot arbetarklassen har fött ett enormt motstånd; klasskamp på en skala vi inte sett sedan 1970-talet. Och vi befinner oss bara i början på den processen! Krisen har pågått sedan 2008 och ännu har inga grundläggande problem lösts, det innebär att det kommer ta åratal, kanske flera årtionden att komma ur den. Med det perspektivet kommer inget land att kunna komma undan: ekonomisk kris och klasskamp kommer att sprida sig till alla världens hörn, även till Sverige.

I diskussionen lyftes många intressanta frågor, det fanns även rum för väldigt specifika frågor och tankar: Hur ser klasskampen ut i USA, kommer vi att se en politisk radikalisering? Har den teknologiska utvecklingen förändrat perspektivet för en socialistisk revolution? Viktiga synpunkter och bidrag kom ifrån såväl nya som gamla kamrater. Stefan summerade diskussionen och avslutade med den viktigaste frågan, hur kan vi förändra samhället? Han poängterade att kapitalismen, trots att den spelat ut sin roll och håller tillbaka samhällets utveckling, inte kommer att dö bort av sig själv utan måste ersättas med ett alternativt system, socialism.

Han förklarade att masskamp inte automatiskt leder till socialism: arbetarklassen behöver ett revolutionärt ledarskap som kan leda kampen för att det ska vara möjligt. Ett sådant revolutionärt ledarskap måste förberedas idag och det är därför vi måste studera marxismens idéer. För som Stefan förklarade är marxismen mer än något annat en guide till handling, en guide till hur kapitalismen ska avskaffas. Som Marx sa ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, vad som gäller är att förändra den.”

Mötet avslutades, men diskussionen fortsatte som vanligt på restaurang Solrosen över mat och dryck. Kommande möten som är inplanerade kommer handla om attacken mot Revolution i Vänsterpartiet, situationen i Grekland, vad socialism är samt flyktingkrisen. Vi hoppas att de som deltog i torsdags kommer på dessa möten, samt att nya ansikten dyker upp!

Sebastian Ingvarsson

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,325FöljareFölj
1,114FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna