Marxistiska Studenter Göteborg har börjat 2015!

Torsdagen den 22 januari hade Marxistiska studenter Göteborg, som nu också blivit en kårförening, vårterminens första möte. Det var ett mycket lyckat möte med 15 personer som deltog. Sigrid Wikström höll en inledning om kvällens ämne som handlade om den svenska demokratin och vem den egentligen är till för. Samma kväll hölls möten med liknande tema också i Uppsala och Stockholm med Marxistiska Studenter Stockholm och Marxistiska Studenter Stockholms Universitet. Efter höstens politiska kris, nollräntan och det senaste årets radikalisering kan vi se att kapitalismens kris också kommit till Sverige.

Sigrid förklarade hur arbetarklassen i Sverige länge haft en stark tilltro till den svenska demokratin. Det finns fortfarande en bild där vi tänker oss att vi lever i en fungerande välfärdsstat, att vi har ett rättvist rättssystem och där alla står lika inför lagen. Vi tänker oss att vårt samhälle är uppbyggt på demokratiska värderingar och sunt förnuft. Denna bild kommer från efterkrigstiden då många reformer genomfördes och välfärdsstaten byggdes upp. Detta ledde till illusionen om att det var möjligt att skapa en kapitalism med ett mänskligt ansikte och att denna reformperiod skulle kunna fortsätta i all evighet.

Men detta var endast möjligt på grund av den enorma tillväxten, expansionen av världsmarknaden som ledde till en enorm utveckling av produktivkrafterna där borgarklassen kunde göra stora vinster som inte hotades av en ökad levnadsstandard för arbetarklassen. Denna utveckling avbröts med krisen på sjuttiotalet och sedan dess har borgarklassen istället gjort stora vinster på en framförallt ökad utsugning av arbetarklassen. Detta har inneburit ökad press på arbetsplatserna, nedskärningar, privatiseringar och ett tillbakahållande av löneökningen. De ökade klassklyftorna är ett resultat av borgarklassens ökade vinster på arbetarklassens bekostnad.

Eftersom arbetare och unga nästan endast upplevt försämringar sedan nittiotalet blir bilden av det stabila Sverige allt svårare att hålla fast vid. Allt fler ser att den inte stämmer överens med den verklighet vi lever i. Kapitalismens oförmåga att leverera en bättre framtid för majoriteten har gjort att alltfler förlorar sina illusioner för kapitalismen vilket orsakar politisk kris. Bara det senaste halvåret har tydligt visat den politiska kris som råder i landet. Vi fick den svagaste regeringen som Sverige någonsin haft, där Sverigedemokraterna kunde fälla budgeten i december.

Extravalet som först utropades av regeringen ställdes in efter den så kallade decemberöverenskommelsen, som ingicks mellan regeringen och de fyra allianspartierna. Många inom arbetarrörelsen hyllade denna överenskommelse och trodde att den innebar en möjlighet för Socialdemokraterna att genomföra sina reformer. Men regeringen regerar med allianspartiernas budget och de hotar redan att bryta den om regeringen för en politik som inte faller dem i smaken. Att de traditionella partierna tappar stöd och orsakar en politisk kris beror just på att alltfler tappar förtroendet för statens möjlighet att leverera en politik som gynnar flertalet.

Många har tappat tron på en bättre framtid och förkastar de partier som ses som ansvariga för den väg samhället tagit. Det resulterar i en kris för den borgerliga demokratin och en polarisering till höger och vänster, där de traditionella partierna försvagas och hamnar i kris. Att detta endast ses med ett ökat stöd för Sverigedemokraterna förklarade Sigrid beror på att det inte finns något parti till vänster som kan kanalisera den ilskan och radikaliseringen.

Vänsterpartiet hade kunnat kanalisera detta om de tog avstånd ifrån det politiska etablissemanget och presenterade ett verkligt alternativ till det kapitalistiska systemet. Men genom sitt stöd till och samarbete med regeringen så ses de som en del av samma politikeretablissemang. Endast SD framställer sig som emot etablissemanget, även om det bara är en image utan innehåll så är det därmed främst de som gynnas. De kommer att fortsatt gynnas när överenskommelser som den nuvarande mellan regeringen och högerns görs – då alla partier ses stå för samma politik. Detta klassamarbete mellan Socialdemokraterna och högern hoppas borgarklassen kommer ge dem den stabilitet och politik som kan ge dem en fortsatt möjlighet att exploatera arbetarklassen hårdare.

Men överenskommelsen gjordes inte utifrån en position av styrka utan av svaghet. Kapitalismens kris är långt ifrån över och har redan börjat dra med Sverige ner i ekonomisk stagnation, instabilitet och radikalisering. Sigrid förklarade att den instabiliteten kommer att utlösa nya politiska kriser. Den borgerliga demokratin avslöjar sig som endast en verklig demokrati för bankerna och storföretagen. För att uppnå en verklig demokrati för majoriteten måste vi avskaffa kapitalismen och inrätta en arbetardemokrati. Detta kräver en socialistisk revolution.

Efter inledningen följde en diskussion som handlade om hur arbetarklassens medvetande fungerar, hur en socialistisk revolution kan bryta ut och hur ett socialistiskt maktövertagande skulle kunna ske. Det blev ett mycket lyckat möte där många bra synvinklar på stora frågor kom fram. Under vårens studentmöten kommer ämnen som krisen i Frankrike med attacken på Charlie Hebdo och imperialismens ansvar, Syrizas historiska valframgång i Grekland och vad det innebär för kampen emot kapitalismen, samt annat som vad gick snett i Sovjetunionen och varför det inte var socialism att diskuteras.

Världens händelser bevisar att kampen för socialism aldrig varit mer nödvändig och möjlig. Marxismens idéer bevisas genom kapitalismens dödskamp och motståndet som fötts i länder som Grekland, Spanien, Burkina Faso, USA och så vidare. Kom och delta på våra möten om du vill diskutera marxismens idéer och hur vi ska uppnå ett socialistiskt samhälle.

Du hittar oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/marxistiska.studenter.gu/

Charlotte Angantyr

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,163FansGilla
2,410FöljareFölj
1,204FöljareFölj
2,021FöljareFölj
709PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna