Kapitalister i konflikt om jakten på vaccin mot covid-19

Medan många miljarder dollar investeras i att skapa ett vaccin mot covid-19 är imperialisterna bara intresserade av att skydda sin intellektuella egendom och att göra upp räkningen med varandra. Samtidigt avslöjar globala organ som Världshälsoorganisationen (WHO) sin kraftlöshet inför denna internationella kris för folkhälsan.

Den 18 maj träffades diplomater från hela världen inför den årliga Världshälsoförsamlingen (WHO:s kongress). Efter att ha diskuterat vissa lovande steg mot att skapa ett vaccin fokuserade onlinemötet på en enda resolution från ett antal EU-länder om att bilda en ”frivillig patentpool”. Det angivna målet är att förhindra att de rikaste länderna får monopol på mediciner och vaccin mot det nya coronaviruset.

Borgarklassen är angelägna om att få ett vaccin producerat så att de kan få ett slut på pandemin och återuppta produktionen. Det bästa sättet att uppnå detta är att samarbeta och dela på resurser. Men detta kommer i konflikt med de stora läkemedelsföretagens intressen, som är mer intresserade av att skydda sin intellektuella egendom än att rädda liv. Den härskande klassen är också splittrad. Resolutionen var delvis ett försök att hålla tillbaka USA, som verkar ha kommit längst på vägen till ett botemedel, och vill tjäna pengar på det och förhindra att resten av världen får enkel tillgång till det.

I slutändan överskuggades mötet av en eskalerande dispyt mellan stormakterna där USA och Kina är huvudfienderna, och den försvagade världshälsoorganisationen är fast i mitten.

Kapplöpningen om ett vaccin

Kapitalisterna har en brinnande iver inför utsikten om att kunna starta om ekonomin, och varje lands härskande klasser är angelägna om att få fördelar gentemot sina rivaler. Därför har många miljarder investerats i att skapa ett vaccin för att stoppa pandemins spridning och förhindra en andra våg av infektioner. Det finns för närvarande 76 kandidater till ett vaccin i olika faser av testning och utveckling.

Det USA-baserade bioteknikföretaget Moderna verkar befinna sig i ledningen. I den första omgången av tester på människor hade deras vaccin (mRNA-1273) bara mindre bieffekter och uppvisade en förmåga att stoppa viruset från att föröka sig i mänskliga celler samt skapa liknande mängder antikroppar som i patienter som återhämtat sig från covid-19.

Efter denna nyhet gick S&P 500 upp med 3,2 procent, och Dow Jones ökade med nästan 4 procent. Kapitalisterna hoppas nu på Modernas vaccin, men det är möjligt att de firar för tidigt. Den testgrupp där vaccinet visade sig effektivt bestod bara av 45 personer. Experter varnar för att Modernas tidslinje där ett massproducerat vaccin ska vara tillgängligt vid årets slut är extremt optimistiskt. Man har aldrig tidigare utvecklat ett vaccin så snabbt. Ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kommer kräva testning på tusentals patienter, vilket kan ta månader eller till och med år.

Direktören för vaccinsäkerhet på John Hopkins-institutet Daniel Salmon påpekade dessutom mycket riktigt att: ”Många vaccin som ser bra ut efter Fas 1 … visar sig inte vara bra produkter.” Ett konkurrerande vaccin som utvecklats på Oxfords universitet med stöd från den brittiska regeringen såg exempelvis lovande ut, men kunde inte skapa immunitet bland de apor som det testades på. Donald Trump skrev nyligen under en exekutivorder som tillät privata företag att kringgå regleringar för att kunna starta om ekonomin så snabbt som möjligt. Detta kan också få konsekvenser för läkemedelsindustrin. Att skynda ut ett halvfärdigt vaccin till marknaden för att kunna få igång produktionen riskerar att leda till en katastrof.

Det behöver inte påpekas att Modernas aktieägare har ett omedelbart intresse av att öka tilltron till sin produkt. Samma dag som nyheten om vaccinet presenterades växte Modernas aktiekurs med 20 procent i jämförelse med dagen innan, vilket gav företaget en marknadsvärdering på nästan 30 miljarder dollar. Det lovade att investera de nya pengarna i utökad tillverkningskapacitet för vaccinet mot covid-19, och att lägga överskottet på forskning. Samtidigt kan man tänka sig att direktörer och aktieägare belönades rikligt för denna skänk från ovan.

Denna stigande stjärna i läkemedelsindustrin håller också på att snärja sig in i staten. Moderna fick ett anslag på 483 miljoner dollar från den federala Biomedical Advanced Research and Development Authority, och dess direktör Moncef Slaoui avgick för att bli chef för Operation Warp Speed, ett initiativ från Vita huset för att påskynda utvecklingen av ett vaccin. Visselblåsare fördömde utnämnandet av Slaoui som en intressekonflikt. Men i själva verket har de stora läkemedelskapitalisternas och USA-imperialismen samma intresse: att få fram ett vaccin så fort som möjligt, patentera det, få ut det på marknaden och (om vinstmarginalerna tillåter det) vaccinera arbetskraften för att ge den amerikanska ekonomin ett försprång framför alla andra.

Käbbel mellan imperialisterna

Trumpadministrationen har helt misskött svaret på coronapandemin. I skrivande stund har över 100.000 bekräftats döda i covid-19 i USA: flest i hela världen. Med ett val som väntar runt hörnet måste Trump få igång ekonomin och se till att han inte får skulden för detta, och förklarar därför samtidigt krig mot både amerikanska och internationella folkhälsoorgan.

USA vill vara först i kapplöpningen om ett nytt vaccin, något som kapitalisterna hoppas mycket på. / Bild: White House, FLickr

Visselblåsaren Rick Bright sparkades från sin position som direktör för Biomedical Advanced Research and Development Authority efter att ha stått emot påtryckningar från Vita huset om att ”göra potentiellt farliga mediciner brett tillgängliga”, inklusive klorokin och hydroxyklorokin. Trump har lagt fram dessa malariamediciner som effektiva behandlingar mot covid-19, men tidiga tester är inte övertygande. Bright påstår också att han inte fick något gehör när han i ett tidigt skede av pandemin förespråkade ett större lager av masker, bomullspinnar och medicinsk utrustning. Detta under den tid då Vita huset mer eller mindre avfärdade covid-19 som en bluff.

Trump har också försökt att avleda uppmärksamheten från hans administrations misslyckande genom att attackera WHO för deras påstådda ”allvarliga misslyckanden som förvärrade den nuvarande pandemin” – och för att de står nära Kina. Även om presidenten överdriver situationen stämmer det att Trumps protektionistiska politik och att Kinas makt stärkts i relativa term betyder att Kina har kunnat få igenom sin agenda i globala organ som WHO. Det var ingen tillfällighet att Kinas president Xi Jinping höll öppningstalet på Världshälsoförsamlingens möte, där han lovade att donera 2 miljarder dollar utspritt över två år som ett svar på krisen – med ett särskilt fokus på WHO:s afrikanska medlemsstater som ligger inom Kinas inflytandesfär.

John Ullyot, talesperson för Vita husets säkerhetsråd, hänvisade till Jinpings löfte när han sa: ”som utbrottets källa har Kina ett särskilt ansvar att betala mer och ge mer”. I ett brev som publicerades den 18 maj gav Trump ett ultimatum om att USA helt skulle ta bort sponsringen av WHO om organisationen inte kunde ”göra stora förbättringar inom 30 dagar” (alltså att distansera sig från Peking). Washington gjorde också en stor sak av att Taiwan uteslöts från förhandlingarna efter att Kina vägrade att erkänna landet, i en genomskinlig demonstration av sin makt.

Dessutom ställde sig USA bakom ett förslag från Australien (som är inblandat i en separat handelskonflikt med Kina) att resolutionen skulle innehålla en bestämmelse om en oberoende granskning av hur pandemin bröt ut ”så snart som möjligt”. Trots bråk om tidsramar accepterade Kina det här förslaget, i trygg förvissning om att deras ställning i WHO kommer skydda dem från några allvarliga efterdyningar.

Det förändrade styrkeförhållandet mellan Kina och USA återspeglas i att Washington, trots sina stora ord, blev marginaliserade i församlingen och motvilligt tvingades acceptera EU-resolutionen – vilken hade stort stöd av Kina. Trumps fientlighet och hans oberäkneliga beteende får europeiska ledare att närma sig Kina. Men WHO förlorar sin viktigaste finansiär om Trump håller fast vid sitt hot. Allt detta visar hur begränsat ”internationellt samarbete” är under kapitalismen.

Intellektuell egendom före människoliv

En del av den europeiska borgarklassen förstår det brådskande behovet av att få fram ett vaccin så snabbt som möjligt för att påbörja en ekonomisk återhämtning och strävar förgäves efter någon slags kollektiv ansträngning. Men bakom de vackra orden om en ”internationell allians för att bekämpa covid-19” vill de också förhindra USA:s försök att monopolisera Modernas vaccin, vilket skulle begränsa Europas tillgång till det. De gör motstånd mot USA genom att ställa sig bakom WHO, skjuta till 7,5 miljarder euro för att kompensera för dess brist på resurser och försvara det mot ”partiska” attacker.

Med tanke på att dessa damer och herrar nyligen vägrade att ens dela med sig av ansiktsmasker och handsprit med EU-länder som Italien, som drabbats hårt av coronaviruset, har de ingen rätt att läxa upp någon om globalt samarbete. Det råkar bara vara så att deras intressen sammanfaller för tillfället.

Dessutom kommer deras resolution inte ens att vara värd pappret den är skriven på. Financial Times fick tillgång till ett tidigt utkast av resolutionen som visade att länder med stora läkemedelsbranscher (inklusive Storbritannien, Schweiz och Japan) ville ta bort formuleringar som hänvisade till Doha-deklarationen. Istället ville de understryka ”den intellektuella egendomens roll i att främja innovation och genom frivilliga mekanismer uppmuntra rättvis tillgång till eventuella vaccin mot covid-19 eller behandling, inklusive donationer och partnerskap”.

WHO är fast i striden mellan USA och Kina. De har visat sig oförmögna att kunna hantera krisen. / Bild: United States Mission, Flickr

Doha-deklarationen från 2001 upphäver det skydd för intellektuell egendom som garanteras av WTO:s TRIPS-avtal när det kommer i konflikt med folkhälsan. De imperialistiska länderna har ignorerat Doha-deklarationen sedan den dag det skrevs under, med följden att tiotals miljoner har dött i onödan i de fattigaste delarna av världen där mediciner som kunnat rädda liv helt enkelt är för dyra.

Jamie Love, direktör för välgörenhetsorganisationen Knowledge Ecology International, kallade den urvattnade resolutionen för ”en besvikelse” och ”förskräcklig”. Han sade: ”det fanns en bättre text som avslogs. I en global kris som den här, som har en så stor påverkan på alla, hade man förväntat sig att WHO:s styrande organ skulle haft ryggrad nog att säga nej till monopolen under denna pandemi”.

Faktum är att det är precis under kriser som den här som globala organ som WHO, EU och FN visar sin maktlöshet. De är helt oförmögna att hantera denna globala nödsituation, eftersom det skulle göra att de kommer i konflikt med med det kapitalistiska systemets intressen.

Detta visades av det faktum att USA motsatte sig resolutionen till och med i sin urvattnade form, som man sade ”skickar fel meddelande till innovatörer som kommer att vara oumbärliga för de lösningar som hela världen behöver”. Givet USA:s övertygelse om att man kommer vara först med att säkra ett vaccin, är det föga förvånande att man inte har någon avsikt att ge upp sin intellektuella egendom för att några ”shit hole countries” (för att använda Trumps uttryck) ska få tillgång till vaccin.

Den USA-baserade branschorganisationen för läkemedelsföretag, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), invände att ”detta är nog det värsta möjliga tillfället att försvaga den intellektuella egendomen”. Sådan är kapitalismens cynism och grymhet: det är viktigare att skydda de stora läkemedelsföretagens privategendom och profitmarginaler än att skydda potentiellt miljarder människor från en hemsk sjukdom.

Denna cirkus visar bara att inget vaccin kan bota sjukdomen i det kapitalistiska systemets hjärta. Om eller när ett användbart vaccin blir tillgängligt kommer stormakterna att käbbla över grundläggande resurser och använda denna pandemi som en slagträ mot varandra, samtidigt som kapitalismen går in i den största krisen i sin historia. Miljontals människor kan bli utan vaccin, och de som får det kommer stå inför avgrundsdjup nedskärningspolitik, arbetslöshet och fattigdom. Bara en planerad ekonomi som bygger på att tillgodose människors behov kan ge en verkligt internationell lösning på dessa kriser.

Joe Attard

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,270FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna