Kampanj för en redaktör till Avanti!

De senaste årens utveckling har inneburit en explosion av stora händelser på många håll i världen. Revolutionerna i Nordafrika, krisen i Europa och den utbredda kampen mot nedskärningspolitik – men också kamputbrotten i Turkiet och Brasilien – pekar alla på att den sociala och ekonomiska jämvikten är allvarligt rubbad i det kapitalistiska systemet. Och detta gäller inte bara på enstaka ställen utan på världsskala. Världskapitalismens djupa kris markerar slutet på en lång historisk period och början på en ny. Det vi nu ser är instabilitet på alla nivåer, med kris och kamp som avlöser varandra.

Den föregående periodens starka massorganisationer är nu körda i botten av den reformistiska ledningens oförmåga att se bortom systemets ramar och leda arbetarklassens kamp. Det finns ingen lösning på krisen i världsekonomin inom kapitalismen och inte heller någon reformpolitik som kan bringa balans i systemet. För människor runt om i världen blir det för var dag mer och mer uppenbart att kapitalismen är ett ruttet system som inte längre kan fylla ens de mest grundläggande mänskliga behoven.

Det finns bara en väg att gå för att lösa kapitalismens kris och det är kampen för en socialistisk samhällsomvandling. Avanti grundades med just syftet att vara ett effektivt vapen i denna kamp. Vi strävar efter att kunna beväpna ungdomen och arbetare med marxismens idéer.

Vi är stolta över den utveckling som vi trots knappa medel kunnat åstadkomma under de senaste åren. Nu är vi i ett läge där vi har en möjlighet att kunna bryta ny mark och ta ett kvalitativ steg framåt. Vi har för varje år sedan tidningens grundade växt i antalet prenumeranter och sålda lösnummer. Nästa steg i arbetet med höja kvaliteten på vår tidning är att tillsätta en redaktör.

Det finns ett tryck både från alla de vi möter i vårt arbete med tidningen och oss själva att utveckla tidningen så att vi kan ta ytterligare steg närmare mot vårt mål; att beväpna arbetarklassen och ungdomen med den vetenskapliga socialismens idéer som ett medel för den socialistiska revolutionen.
Marxismens idéer behövs för att den socialistiska samhällsomvandlingen ska lyckas. De är en metod, en kompass i de kamper som sker och som kommer att ske.

Det arbete vi lägger ner nu med att göra Avanti till en bättre, skarpare och mer professionell tidning, är ett viktigt förberedelsearbete för framtida händelser. Och det vi lyckas med idag lägger en starkare grund för marxismens möjligheter att slå rot i den kamp som kommer utbryta när händelserna utvecklas i högre tempo även i Sverige.

Vi kan därför med stolthet deklarera att håller på att lägga första stenen på en mer solid grund. Vi har lanserat en insamlingskampanj till stöd för tillsättandet av en redaktör, med ett mål på 20 000 kr. Vi är på god väg att uppnå det målet, men är inte där än. Vi hoppas därför att ni håller med oss om att Avanti är viktig, och vill skänka ett bidrag till kampanjen för tillsättandet vår redaktör.

Ni kan sätta in ert bidrag på Avantis plusgirokonto: 26 72 20-2. Alla bidrag är viktiga och kommer ha stor betydelse!

Avanti red.

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,326FöljareFölj
1,117FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna