Indien: miljoner i kamp mot Modi-regeringen

Den enorma bondeprotesten vid utkanterna av New Delhi har pågått i mer än två månader. Den har stått emot angrepp från Delhi-polisen, paramilitära styrkor samt anhängare från Modis härskande parti BJP. Premiärminister Narendra Modis nya hänsynslösa jordbrukslagar kommer ruinera miljontals bönder över hela Indien genom att marknadsanpassa jordbrukssektorn.

Sedan Modiregeringen röstade igenom nya jordbrukslagar den 20 september förra året har vi sett månader av massiva bondeprotester. Jordbrukslagarna är ämnade att minska mängden mellanhänder inom försäljningen av jordbruksprodukter och på så sätt öka storföretagens direkta kontroll över jordbruket och möjlighet att exploatera bönderna. Detta är ett dråpslag mot de två tredjedelar av Indiens befolkning på 1,3 miljoner som är beroende av jordbruket för deras levnadsuppehälle. Modi-regeringens reformer av Indiens jordbruk sker på bekostnad av böndernas liv. Den kommer leda till ökad skuld hos bönderna och omöjliggöra en anständig levnadsstandard.

Den 26 januari, en dag som i Indien firas som republikens dag, nådde böndernas kamp en ny nivå då hundratusentals marscherade bönder till Delhi för att protestera mot Modi-regeringens jordbrukslagar. Demonstrationerna har vunnit stöd från miljontals människor över hela landet och världen över.

Modi-regimen har svarat med att låta polisen gå till attack mot demonstranterna med batonger, tårgas och vattenkanoner för att försöka krossa rörelsen. Detta möttes av en motreaktion från hundratusentals bönder från Uttar Pradesh som började marschera mot Delhi. Trots regimens attacker och att 60 bönder dött i den iskalla kylan har rörelsen fortsatt.

Utöver brutal repression har Modi-regeringen försökt trötta ut bönderna genom otaliga förhandlingar. Men ingen av de elva olika förhandlingarna mellan böndernas ledare och regeringsministrarna har lett någonvart, då regeringen vägrar tillmötesgå böndernas krav på upphävandet av jordbrukslagarna.

Indiens oppositionspartier stöttar denna förhandlingspolitik och verkar därmed mot böndernas intressen. Detta ser vi även internationellt då till exempel Kanadas premiärminister Justin Trudeau menar att Modis regering måste ”prata” med bönderna samtidigt som hans regering, vid världshandelssorganisationens möte röstade för förslag som gynnade Modis reformering av Indiens jordbruk. Samtal med den här regeringen kommer inte leda någon vart och kan rent av skada rörelsen då det uppehåller rörelsen i onödan och skapar förvirring.

Bönder och arbetare förenas i kampen!

Kapitalisterna, som bönderna kämpar mot, har inte bara jordbruket som inkomstkälla. De har även flera andra sektorer att förlita sig på och med sina resurser kan dem uthärda en förlängd kamp, även om det skulle försena deras vinster. Även om bönderna utanför Delhi är villiga att stanna kvar tills deras krav uppfylls, så måste rörelsen gå vidare mot att utmana det kapitalistiska systemet i sig.

Redan nu ser vi hur folket visar sin ilska genom förstörelsen av infrastruktur tillhörande Indiens rikaste, som till exempel bensinstationer och köpcenter. Bonderörelsens ledarskap måste ta vara på denna ilska genom att utarbeta en handlingsplan och organisera rörelsen för att konfrontera kapitalisterna som står bakom och är de som kommer gynnas av jordbrukslagarna. För att göra detta måste de ena sig med arbetarklassen i en gemensam kamp mot Modiregeringen och de indiska kapitalisterna.

Att potentialen för detta finns visas i den senaste generalstrejken den 26 november 2020, där 250 miljoner arbetare deltog i städer och byar över hela Indien. Strejken, som anordnades av tio centrala fackföreningar, ledde till att delstaterna Karela, Västbengalen och Tirupur blev helt stillastående.

Indiens arbetare har redan drabbats hårt då priset på livsmedel nått historiskt höga nivåer och pandemin har inneburit nedstängningen av arbetsplatser som lett till att miljontals arbetare förlorat jobben. Indiens arbetare krossas mellan pandemin och den ekonomiska krisen och deras fackliga ledning vidtar inga seriösa stridsåtgärder för att lösa arbetarnas desperata situation. Endagsstrejkerna har varit ett bra steg, men räcker inte i längden. Det enda resultatet av fortsatta endagsstrejker är att det ger illusionen om framsteg men tröttar ut rörelsen i processen. Kampen måste nu stegras genom en obegränsad generalstrejk.

De protester vi ser i Indien i dag är bland de största i historien. Modis kapitalistiska regim attackerar alla fattiga i samhället. En gemensam kamp mellan bönder och arbetare genom en obegränsad generalstrejk kan störta Modis regering starta en ny, revolutionär period i Indiens historia som kan utmana och ta makten ifrån de som står bakom Modis regim: kapitalisterna.

Anonym

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,425FöljareFölj
1,211FöljareFölj
2,021FöljareFölj
711PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna