Grekland: ”Ta bankerna och makten från utpressarna!”

Att bankerna stängts under en vecka och att man infört en begränsning på kontantuttag markerar en skarp eskalering i terrorkrigföringen bedriven av den ”svarta fronten” av trojkan och din kapitalistiska oligarkin mot folket, i syfte att demoralisera och uttömma dess styrka innan folkomröstningen.

[Uttalande av Kommunistiska tendensen i Syriza.]

I sitt anförande fördömde premiärminister Alexi Tsipras utpressningen av folket och rekommenderade ”lugn och stillhet”, och uppmuntrade folket att inte drabbas av panik men nämnde inte några konkreta åtgärder för att konfrontera de i praktiken terroristiska planerna från den ”svarta fronten”. Ansökan om att förlänga ELA-utlåningsprogrammet i några dagar för att hålla bankerna öppna, visar att regeringen inte har förstått att trojkan nu utkämpar ett smutsigt krig och inte är på ett givmilt humör.

Nu är det regeringens uppgift att vrida kontrollen över bankerna bort från trojkans och den styrande grekiska härskande klassens händer. Så länge som bankerna förblir i trojkans och den grekiska härskande klassens händer är löner, pensioner och småsparares tillgångar inte säkra och fungerar som en snara runt folkets hals, som ständigt dras åt, vilket förhindrar alla möjligheter för att folkets vilja fritt ska komma till uttryck i folkomröstningen.

Det är därför av avgörande betydelse att hela banksystemet nationaliseras så snabbt som lagen ger möjlighet till. Regeringen måste nu fortsätta med att bilda av en enda förenad statsbank administrerad inte enbart utav regeringens representanter, utan även av delegater tillsatta av anställda i banksektorn och folkets och arbetarnas olika massorganisationer. Detta för att upprätta ett transparent banksystem som fungerar på ett socialt fördelaktigt sätt, detta i motsats till det nuvarande styret som är profitstyrt, icketransparent och korrupt.

Det avgörande steget att nationalisera bankerna aktualiserar dock det brådskande behovet att vidta ytterligare radikala åtgärder. Bankerna har blivit tungt skuldsatta till trojkan. En skuld som det grekiska folket har blivit tvingade att bära i formen av offentlig skuld. För att rehabilitera dem måste denna skuld avskrivas. Därför måste nationaliseringen av bankerna medföljas av en unilateral avskrivning av den ”avskyvärda och illegala” offentliga skulden, som den nyligen benämndes i rapporten från parlamentets sanningskommision.

Dessutom, för att trygga säkerheten hos små och mellanstora sparares insättningar, mot bakgrund av upphörandet av ECB:s kreditlinje till bankerna, måste storföretagens kolossala konton ställas under statens och samhällets kontroll, och staten bör ta ansvar för att se till att de anställdas löner betalas ut. Således blir det nödvändigt att vid sidan av nationaliseringen av banksystemet nationalisera alla stora företag med bankkonton i landet.

Den nödvändiga uppgiften att ta banksystemet bort från dem som utpressar folket och till samhällets händer visar följaktligen på nödvändigheten av att genomföra en mångsidigt och övergripande program för en brytning med trojkans och kapitalets ekonomiska makt i landet. Kommunistiska tendensen i Syriza har utformat ett sånt program för socialistisk brytning. Detta är ett program som kombinerar åtgärderna i Syrizas valprogram med de antikapitalistiska åtgärder som är nödvändiga för att säkra tillräckliga finansiella resurser. Genomförandet av ett sådant program bör starta omedelbart.

Detta är det enda effektiva svaret till trojkans och kapitalistoligarkins terrorkrigföring mot folket, och för att försäkra rätten till ett fritt och demokratiskt uttryck för folket åsikt i folkomröstningen såväl som för att skapa de nödvändiga förhållandena för ett avgörande ”Nej” i omröstningen.

Syrizas ledarskap är förpliktigat att lägga fram en sådan politisk och programmatisk handlingsplan inför folket, som kommer att försäkra seger, och regeringen borde börja genomföra den idag. Samtidigt bör regeringen avbryta alla ansträngningar och diskussioner mot fortsatta ”förhandlingar” med utpressarna, och göra ett upprop till Europas arbetare att mobilisera ihärdig solidaritet med Greklands arbetande folk, och sammankalla en alleuropeisk konferens i Aten för alla arbetarklassens och folkets massorganisationer, för att koordinera kampen mot åtstramningspolitik och finansiell terrorism.

Vi är redan indragna i ett hårt klasskrig som har förklarats mot den överväldigande majoriteten av den ”svarta fronten” bestående av trojkan och Greklands oligarki. Krig vinns inte med ”lugn” utan av stridbarhet och en verklig plan. En segerrik kamp mot den rädsla som den ”svarta fronten” försöker sprida hos folket kräver massaktion med början idag. Fackföreningarna och Syriza bör organisera dagliga massdemonstrationer i alla små och stora städer och bör kalla till samlingar i alla bostadsområden och på alla arbetsplatser. Stridskommitéer bör väljas på dessa samlingar för att koordinera en organiserad kamp mot den ”svarta frontens” ekonomiska krigföringen på nationell nivå.

Detta är den enda vägen till seger!

Kommunistiska tendensen (IMT Grekland)

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,270FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna